Máy trộn bột để bàn loại nào tốt, bền và có giá bán rẻ nhất

Bạn có hàì lòng với nội dung bài viết không?
[Tổng cộng: 3 - Trung bình: 1.7]

Có hai lý do để mua một máy trộn bột để bàn. Đầu tiên là trộn bột, nhào bột bằng tay là công việc vất vả và không hiệu quả. Không chỉ rất khó để loại bỏ sự vón cục trong hỗn hợp bột, nó còn khiến cánh tay bạn đau nhức.

Mặc dù trong quá trình trộn bột thì chúng ta vẫn phải dừng máy và dùng cây vét bột xuống. Nhưng máy trộn bột để bàn hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết trong việc trộn bột.

Lý do khác mà tại sao bạn nên đầu tư vào một máy trộn bột để bàn. Nó giống như một đôi bàn tay thứ hai trong bếp – trong khi máy trộn của bạn đang làm việc, bạn có thể làm những công việc khác trong bếp.

Bài viết giới thiệu về chiếc máy trộn bột, hướng dẫn sử dụng và giải đáp một số thắc mắc của người dùng về sản phẩm.

Máy trộn bột để bàn Bear HMJ-A35A1|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/1-May-tron-bot-Bear-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fnoi-ham-thep-khong-gi-bear-bear-ddz-a35a1-p9195019.html%3Fsrc%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DBear%2BHMJ-A35A1|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-nh%e1%bb%93i-b%e1%bb%99t-Bear-HMJ-A35A1-(H%c3%a0ng-c%c3%b3-s%e1%ba%b5n)-i.21567778.243075523|1250000|1100000|12|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-nhoi-bot-bear-hmj-a35a1-hang-co-san-duoc-kiem-hang-29127877.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1592903978399_b3a75f13-b6ba-4416-9152-7b802bd29baa_1_algo6_-1_2_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-tron-bot-u-bot-bear-hmj-a35a1-i264298540-s378618353.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.13.60a75144ui47OI%26search%3D1|1498000|1498000|0||Máy Trộn để bàn Đa Năng ZELMER ZHM1206S|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/2-May-tron-bot-Zelmer-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-tron-da-nang-zelmer-zhm1206s-hang-chinh-hang-p14106989.html%3Fsrc%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DZELMER%2BZHM1206S|3990000|1915000|52|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-tr%e1%bb%99n-%c4%91a-n%c4%83ng-ZELMER-ZHM1206S-i.12759094.564291761|2060000|2060000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmaacutey-tron-da-nang-zelmer-zhm1206s-i207494285-s258018072.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.1.7c373ce9Z48hJ9%26search%3D1|2168000|2168000|0||Máy trộn bột để bàn KitchenAid – 5KSM150PSEAC|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/3-May-tron-bot-KitchenAid-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-tron-bat-nang-chuyen-nghiep-heavy-duty-kitchenaid-5k5sswh-4-8l-trang-hang-chinh-hang-p738577.html%3Fsrc%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DKitchenAid%2B%25E2%2580%2593%2B5KSM150PSEAC|22770000|18649000|18|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-tr%e1%bb%99n-c%c3%b4ng-su%c3%a2t-l%e1%bb%9bn-m%c3%a1y-tr%e1%bb%99n-b%e1%bb%99t-4L-600W-i.95696922.3717691368|1750000|1750000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fsale-shock-16125k-may-tron-kitchenaid-220v-mau-kem-5ksm150pseac-48l-i393018457-s670740319.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.1.f4ee72b5pAjXkf%26search%3D1|21500000|21500000|0||Máy trộn bột để bàn Đa Năng Kenwood KM282 (900W)|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/4-May-tron-bot-Kenwood-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-tron-da-nang-kenwood-kvl4100s-1200w-hang-chinh-hang-p638805.html%3Fsrc%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DKenwood%2BKM282|13900000|12659000|9|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%81Y-TR%e1%bb%98N-%c4%90A-N%c4%82NG-KENWOOD-PROSPERO-KM282-C%e1%bb%a6A-ANH-i.134650340.4505092378|5450000|5450000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-tron-da-nang-kenwood-prospero-km282-cua-anh-23482995.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1592904143600_b3a75f13-b6ba-4416-9152-7b802bd29baa_1_algo6_-1_1_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|5490000|5490000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-tron-da-nang-kenwood-prospero-km282-i284624702-s448114215.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.1.79836f78Qcuoud%26search%3D1|6650000|4689000|29||Máy trộn bột để bàn, Đánh Trứng, Đánh Kem UKOEO HBD 805|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/5-May-tron-bot-uKeo-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%81Y-NH%c3%80O-B%e1%bb%98T-%c4%90%c3%81NH-KEM-HBD-805-DUNG-T%c3%8dCH-7-L%c3%8dT-M%c3%81Y-%c4%90%c3%81NH-TR%e1%bb%a8NG-CH%c3%8dNH-H%c3%83NG-i.235926988.5434915263|4836066|2950000|39|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fbao-hanh-12-thang-may-nhoi-bot-danh-trung-danh-kem-ukoeo-hbd-805-danh-trung-de-ban-may-danh-trung-may-nhao-bot-may-lam-kem-i599254457-s1362400005.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.3.549d4b62oJJEz0%26search%3D1|4679000|3849000|18||Máy trộn bột để bàn mini|3|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/6-May-tron-bot-mini-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-danh-trung-tron-bot-250w-p43174959.html%3Fsrc%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DM%25C3%25A1y%2Btr%25E1%25BB%2599n%2Bb%25E1%25BB%2599t%2B%25C4%2591%25E1%25BB%2583%2Bb%25C3%25A0n%2Bmini|690000|378000|45|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fm%c3%a1y-%c4%91%c3%a1nh-b%e1%bb%99t-%c4%91%c3%a1nh-tr%e1%bb%a9ng-%c4%91%e1%bb%83-b%c3%a0n-mini-i.67896959.7830000830|390000|390000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Máy trộn bột để bàn Beow C02|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/7-May-tron-bot-Beow-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-tr%e1%bb%99n-b%e1%bb%99t-Beow-C02-i.21125678.674980325|2650000|2650000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-nhao-bot-danh-trung-de-ban-5-lit-beow-c02-21839507.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1592904301847_b3a75f13-b6ba-4416-9152-7b802bd29baa_1_algo6_-1_1_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Máy trộn bột để bàn Topchef Basic|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/8-May-tron-bot-Topchef.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-tr%e1%bb%99n-b%e1%bb%99t-%c4%91%c3%a1nh-tr%e1%bb%a9ng-Topchef-Basic-i.35467168.1171786200|2299000|2299000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Máy trộn bột để bàn đa năng Philips HR1559 250W|3|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/9-May-tron-bot-Philips-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-danh-trung-philips-hr1559-hang-chinh-hang-p11716203.html%3Fsrc%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DPhilips%2BHR1559|1399000|1225000|12|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-%c4%90%c3%a1nh-Tr%e1%bb%a9ng-V%c3%a0-Nh%e1%bb%93i-B%e1%bb%99t-Philips-HR1559-H%c3%a0ng-Ch%c3%adnh-H%c3%a3ng--i.39270072.6720519424|870000|870000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-danh-trung-philips-hr1559-29279490.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1592904382564_b3a75f13-b6ba-4416-9152-7b802bd29baa_1_algo6_-1_2_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|1890000|1099000|42|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-danh-trung-philips-hr155955-i250740661-s331645103.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.9.1a1342c8GVu4LV%26search%3D1|1350000|1150000|15||Máy trộn bột để bàn Littlewoods|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/10-May-tron-bot-LittleWood.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-nh%c3%a0o-b%e1%bb%99t-%c4%91a-n%c4%83ng-Littlewoods-LW-C1-4-2L-(-%c4%91%e1%ba%a3m-b%e1%ba%a3o-h%c3%a0ng-ch%c3%adnh-h%c3%a3ng)-i.75122032.1387630776|3500000|3500000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-tron-nhao-bot-littlewoods-fuselage-5l-may-tron-lam-banh-thuc-pham-cao-cap-20344342.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1592904438481_b3a75f13-b6ba-4416-9152-7b802bd29baa_1_algo6_-1_1_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|12900000|12900000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-tron-bot-may-nhao-bot-littlewoods-42l-may-tron-thuc-pham-da-nang-de-ban-i132249329-s132505057.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.1.7df75fefU4XXBh%26search%3D1|4650000|3790000|18

Top các máy trộn bột để bàn tốt và bán chạy nhất hiện nay

1. Máy trộn bột để bàn Bear HMJ-A35A1

Máy Nhồi Bột Mini Bear là thiết bị tuyệt vời giúp cho việc làm bánh trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết. Cối trộn dung tích lớn 2.5L giúp trộn bột nhanh chóng trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo độ mịn, mềm của bột.

Máy Trộn Bột Bear HMJ-A35A1
Máy Trộn Bột Bear HMJ-A35A1

Giá bán chưa giảm: 1.800.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fnoi-ham-thep-khong-gi-bear-bear-ddz-a35a1-p9195019.html%3Fsrc%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DBear%2BHMJ-A35A1|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-nh%e1%bb%93i-b%e1%bb%99t-Bear-HMJ-A35A1-(H%c3%a0ng-c%c3%b3-s%e1%ba%b5n)-i.21567778.243075523|1250000|1100000|12|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-nhoi-bot-bear-hmj-a35a1-hang-co-san-duoc-kiem-hang-29127877.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1592903978399_b3a75f13-b6ba-4416-9152-7b802bd29baa_1_algo6_-1_2_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-tron-bot-u-bot-bear-hmj-a35a1-i264298540-s378618353.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.13.60a75144ui47OI%26search%3D1|1498000|1498000|0

Phần cối có thể tháo rời, dễ vệ sinh và cất giữ sau khi sử dụng. Bên ngoài là lớp nhựa cao cấp, chắc chắn đảm bảo độ bền và tuổi thọ sử dụng cho máy, bên trong làm từ thép không gỉ cao cấp, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người dùng.

2. Máy Trộn để bàn Đa Năng ZELMER ZHM1206S

Máy Trộn Đa Năng ZELMER ZHM1206S được thiết kế với các que trộn là thép không gỉ không chỉ mang đến sự bền bỉ mà còn đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng. Tô trộn, ca đong và thân máy là nhựa cao cấp có khả năng chịu lực tốt, chống bám mùi, bám bẩn giúp bạn dễ dàng hơn với công việc bảo quản.

Máy Trộn Đa Năng ZELMER ZHM1206S
Máy Trộn Đa Năng ZELMER ZHM1206S

Giá bán chưa giảm: 1.799.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-tron-da-nang-zelmer-zhm1206s-hang-chinh-hang-p14106989.html%3Fsrc%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DZELMER%2BZHM1206S|3990000|1915000|52|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-tr%e1%bb%99n-%c4%91a-n%c4%83ng-ZELMER-ZHM1206S-i.12759094.564291761|2060000|2060000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmaacutey-tron-da-nang-zelmer-zhm1206s-i207494285-s258018072.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.1.7c373ce9Z48hJ9%26search%3D1|2168000|2168000|0

Với tô trộn có dung tích lớn, giúp trộn dễ dàng và không bị vón cục. 2 lưỡi đánh trứng, 2 lưỡi đánh bột cùng với cây xay cháo giúp bạn có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với từng loại thực phẩm và nhu cầu sử dụng. Ca đong với màu trong ghi trong suốt giúp bạn tối đa trong công việc chế biến thực phẩm.

Máy hoạt động với công suất 400W cùng 5 tốc độ khác nhau cho bạn thuận tiện hơn với nhu cầu sử dụng đồng thời giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian cho sinh hoạt.

3. Máy trộn bột để bàn KitchenAid – 5KSM150PSEAC

Máy Trộn KitchenAid – 5KSM150PSEAC với màu kem nhã nhặn phù hợp với mọi không gian giúp bạn tạo nên sự mới lạ cho không giain sử dụng. Công suất 300W, máy sẽ giúp bạn trộn tất cả các loại nguyên liệu cùng một lúc mà vẫn đảm bảo được sự mềm mịn theo yêu cầu sử dụng của bạn mà với thao tác truyền thống bạn không thể.

Máy Trộn bột để bàn KitchenAid - 5KSM150PSEAC
Máy Trộn bột để bàn KitchenAid – 5KSM150PSEAC

Giá bán chưa giảm: 15.529.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-tron-bat-nang-chuyen-nghiep-heavy-duty-kitchenaid-5k5sswh-4-8l-trang-hang-chinh-hang-p738577.html%3Fsrc%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DKitchenAid%2B%25E2%2580%2593%2B5KSM150PSEAC|22770000|18649000|18|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-tr%e1%bb%99n-c%c3%b4ng-su%c3%a2t-l%e1%bb%9bn-m%c3%a1y-tr%e1%bb%99n-b%e1%bb%99t-4L-600W-i.95696922.3717691368|1750000|1750000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fsale-shock-16125k-may-tron-kitchenaid-220v-mau-kem-5ksm150pseac-48l-i393018457-s670740319.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.1.f4ee72b5pAjXkf%26search%3D1|21500000|21500000|0

Máy được hỗ trợ nhiều dụng cụ được làm bằng chất liệu cao cấp sẽ hỗ trợ bạn tối đa cho công việc nấu nướng đồng thời giúp bạn yên tâm hơn khi sử dụng.

Tính năng nổi bật

 • Bát thép không rỉ với tay cầm
 • Động cơ 300 Watts mạnh mẽ, 10 chỉ số tốc độ
 • Dễ làm sạch và tháo bát
 • Bảo vệ quá tải nhiệt.

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp 220V / 50Hz
 • Công suất: 300W
 • Kích thước: 36.8 cmx21.1 cmx33.4 cm
 • Trọng lượng: 11.8 kg
 • Dung tích: 4.8 lít
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Loại sản phẩm: Stand Mixer
 • Thương hiệu: Mỹ

4. Máy trộn bột để bàn Đa Năng Kenwood KM282 (900W)

Máy Trộn Đa Năng Kenwood KM282 có công suất máy mạnh đến 900W, giúp việc xay, trộn, đánh bột và nhiều công việc nhà bếp khác được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng. KM282 có động cơ sẽ tăng dần đều tốc độ đến mức tốc độ yêu cầu giúp ngăn nguyên liệu bị văng tung tóe khi sử dụng tốc độ cao.

Máy trộn bột để bàn Đa Năng Kenwood KM282 (900W)
Máy trộn bột để bàn Đa Năng Kenwood KM282 (900W)

Giá bán chưa giảm: 6.289.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-tron-da-nang-kenwood-kvl4100s-1200w-hang-chinh-hang-p638805.html%3Fsrc%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DKenwood%2BKM282|13900000|12659000|9|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%81Y-TR%e1%bb%98N-%c4%90A-N%c4%82NG-KENWOOD-PROSPERO-KM282-C%e1%bb%a6A-ANH-i.134650340.4505092378|5450000|5450000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-tron-da-nang-kenwood-prospero-km282-cua-anh-23482995.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1592904143600_b3a75f13-b6ba-4416-9152-7b802bd29baa_1_algo6_-1_1_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|5490000|5490000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-tron-da-nang-kenwood-prospero-km282-i284624702-s448114215.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.1.79836f78Qcuoud%26search%3D1|6650000|4689000|29

Máy có que đánh chữ K thiết kế độc đáo sẽ di chuyển đều quanh tô trộn, giúp trộn đều các nguyên liệu với nhau. Thích hợp cho hỗn hợp từ vừa đến đặc. Móc câu của máy giúp bạn dễ dàng trộn các hỗ hợp đặc, cần nhào trộn mạnh, thích hợp để chế biến các loại bột cần lực nhào trộn khỏe, các hỗ hợp đặc như bột làm bánh mì ổ, bánh mì cuộn, bánh mì ngọt, bánh pizza.

Phới đánh trứng của máy trộn đa năng Kenwood với thiết kế thông minh sẽ là công cụ hoàn hảo giúp bạn tạo nên hỗn hợp thể khí hoặc tạo bọt, phù hợp để đánh bông lòng trứng, trộn bột nhão, đánh kem hay làm bánh bông lan.

5. Máy trộn bột để bàn, Đánh Trứng, Đánh Kem UKOEO HBD 805

Máy nhồi bột, đánh trứng, đánh kem UKOEO HBD 805 có 6 chức năng để sử dụng máy. Máy rất dễ sử dụng, tiện lợi cho mọi gia đình. Sản phẩm bao gồm: 1 Máy x 1 Thố 7L x 1 phới lồng x 1 phới móc nhồi bột x 1 phới bẹt x 1 nắp nhựa đậy chống văng.

Máy trộn bột để bàn, Đánh Trứng, Đánh Kem UKOEO HBD 805
Máy trộn bột để bàn, Đánh Trứng, Đánh Kem UKOEO HBD 805

Giá bán chưa giảm: 3.599.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%81Y-NH%c3%80O-B%e1%bb%98T-%c4%90%c3%81NH-KEM-HBD-805-DUNG-T%c3%8dCH-7-L%c3%8dT-M%c3%81Y-%c4%90%c3%81NH-TR%e1%bb%a8NG-CH%c3%8dNH-H%c3%83NG-i.235926988.5434915263|4836066|2950000|39|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fbao-hanh-12-thang-may-nhoi-bot-danh-trung-danh-kem-ukoeo-hbd-805-danh-trung-de-ban-may-danh-trung-may-nhao-bot-may-lam-kem-i599254457-s1362400005.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.3.549d4b62oJJEz0%26search%3D1|4679000|3849000|18

 • Chất liệu sản phẩm: Vỏ nhựa, thố, que đánh bằng inox
 • Kích thước sản phẩm: 400220360mm
 • Dung tích thố: 7L
 • Chức năng: Nhồi bột (350gr-1800g), đánh trứng, đánh kem
 • Màu sắc: đỏ
 • Điện áp định mức: 220V
 • Công suất: 1300w
 • Trọng lượng cả thùng: 7kg

6. Máy trộn bột để bàn mini

Máy trộn bột mini có 6 chế độ điều chỉnh: chế độ 1, 2, 3 là nhào bột và trộn nhân, chế độ 4, 5 là làm Kem, Bơ sữa, chế độ 5, 6 là để đánh trứng. Máy trộn có 3 que: Que thứ 1 dạng mốc thích hợp sử dụng mức 1 nhào bột , que thứ 2 dạng bàn đạp cho mức 2, que còn lại ở chế độ cuối. Tô trộn lên đến 4L sử dụng được cho cả gia đình.

Máy trộn bột để bàn mini
Máy trộn bột để bàn mini

Giá bán chưa giảm: 1.999.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-danh-trung-tron-bot-250w-p43174959.html%3Fsrc%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DM%25C3%25A1y%2Btr%25E1%25BB%2599n%2Bb%25E1%25BB%2599t%2B%25C4%2591%25E1%25BB%2583%2Bb%25C3%25A0n%2Bmini|690000|378000|45|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fm%c3%a1y-%c4%91%c3%a1nh-b%e1%bb%99t-%c4%91%c3%a1nh-tr%e1%bb%a9ng-%c4%91%e1%bb%83-b%c3%a0n-mini-i.67896959.7830000830|390000|390000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

 • Dung tích: 4L
 • Chất liệu tô: Thép không rỉ
 • Màu sắc: Đen
 • Điện áp định mức: 220v-50HZ
 • Công suất: 600W
 • Kích thước: 33×21.5x28cm

7. Máy trộn bột để bàn Beow C02

Máy nhào bột & đánh trứng để bàn Beow C02 với khả năng làm việc nhanh hiệu quả cùng ba đầu trộn: Đánh trứng, nhào bột, phất giò. Máy Beow C02 đáp ứng mọi nhu cầu cho căn bếp bánh.

Máy trộn bột để bàn Beow C02
Máy trộn bột để bàn Beow C02

Giá bán chưa giảm: 2.780.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-tr%e1%bb%99n-b%e1%bb%99t-Beow-C02-i.21125678.674980325|2650000|2650000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-nhao-bot-danh-trung-de-ban-5-lit-beow-c02-21839507.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1592904301847_b3a75f13-b6ba-4416-9152-7b802bd29baa_1_algo6_-1_1_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

 • Model: BO-C02
 • Điện áp: 220V \ 50Hz
 • Công suất :1000W
 • Âu trộn: 5L (Trộn được khoảng 1.5kg bột)
 • Trọng lượng máy: 8 Kg
 • Kích thước: 30cm

8. Máy trộn bột để bàn Topchef Basic

Máy trộn bột Topchef Basic có khả năng hoạt động êm ái, tiếng ồn thấp, chân máy thiết kế đệm hút chân không giúp máy hấp thụ tiếng ồn. Động cơ mạnh mẽ, động cơ 500W dây đồng, bánh răng thép không rỉ, công nghệ máy bay giúp máy vận hành bền bỉ và mạnh mẽ.

Máy trộn bột để bàn Topchef Basic
Máy trộn bột để bàn Topchef Basic

Giá bán chưa giảm: 1.999.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-tr%e1%bb%99n-b%e1%bb%99t-%c4%91%c3%a1nh-tr%e1%bb%a9ng-Topchef-Basic-i.35467168.1171786200|2299000|2299000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Máy rất đa năng với phụ kiện 3 phới đi kèm, đánh trứng, nhào bột, trộn nhân giúp các mẹ tối ưu chi phí và thời gian. Thiết kế tinh tế, hiện đại phù hợp với mọi không gian bếp.

 • Máy đạt tiêu chuẩn CE,ROSH (xuất khẩu các nước Châu Âu).
 • Có khả năng trộn 700gr bột khô và 1.8kg bột ướt, 13 trứng.

9. Máy trộn bột để bàn đa năng Philips HR1559 250W

Máy trộn đa năng Philips HR1559 250W có vỏ máy được làm từ chất liệu nhựa ABS với độ bền chắc cao, không bị nứt, vỡ khi xay ở tốc độ cao. Cặp que trộn và móc nhào được làm bằng chất liệu thép không gỉ siêu bền, chống ăn mòn và không bị oxy hóa sau một thời gian sử dụng, đảm bảo an toàn vệ sinh trong suốt quá trình sử dụng.

Máy trộn bột để bàn đa năng Philips HR1559 250W

Giá bán chưa giảm: 1.290.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-danh-trung-philips-hr1559-hang-chinh-hang-p11716203.html%3Fsrc%3Dsearch%262hi%3D0%26keyword%3DPhilips%2BHR1559|1399000|1225000|12|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-%c4%90%c3%a1nh-Tr%e1%bb%a9ng-V%c3%a0-Nh%e1%bb%93i-B%e1%bb%99t-Philips-HR1559-H%c3%a0ng-Ch%c3%adnh-H%c3%a3ng--i.39270072.6720519424|870000|870000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-danh-trung-philips-hr1559-29279490.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1592904382564_b3a75f13-b6ba-4416-9152-7b802bd29baa_1_algo6_-1_2_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|1890000|1099000|42|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-danh-trung-philips-hr155955-i250740661-s331645103.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.9.1a1342c8GVu4LV%26search%3D1|1350000|1150000|15

Máy hoạt động với công suất 250W, giúp bạn trộn, đánh kem, đánh trứng và các loại thực phẩm khác nhuyễn mịn trong thời gian ngắn nhất. Với 5 mức tốc độ khác nhau cùng nút tăng cường, bạn dễ dàng tùy chỉnh mức độ thích hợp trong quá trình sử dụng, công việc đánh trứng hoặc nhào bột sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn.

 • Vỏ làm từ nhựa ABS cao cấp
 • Que trộn làm từ thép không gỉ
 • Công suất 250W
 • 5 tốc độ quay và nút tăng cường
 • Dễ dàng vệ sinh, tháo lắp

10. Máy trộn bột để bàn Littlewoods

Máy nhào bột đa năng Littlewoods thương hiệu Anh Quốc có thiết kế đơn giản nhưng đầy tinh tế, sang trọng. Những đường bo tròn cùng đường logo nổi bật. Màu trắng sữa kết hợp màu kem cà phê sang trọng và dịu mắt. Nhưng cũng nổi bật cho căn bếp sang trọng. Là dòng máy nhào bột trộn bột đa năng cao cấp để bàn cho gia đình và tiệm bánh đặc biệt là nhào bột làm pizza thì không thể thiếu. Tiết kiệm nhiều công sức cho đầu bếp.

Máy trộn bột để bàn Littlewoods
Máy trộn bột để bàn Littlewoods

Giá bán chưa giảm: 3.290.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-nh%c3%a0o-b%e1%bb%99t-%c4%91a-n%c4%83ng-Littlewoods-LW-C1-4-2L-(-%c4%91%e1%ba%a3m-b%e1%ba%a3o-h%c3%a0ng-ch%c3%adnh-h%c3%a3ng)-i.75122032.1387630776|3500000|3500000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-tron-nhao-bot-littlewoods-fuselage-5l-may-tron-lam-banh-thuc-pham-cao-cap-20344342.html%3Fsource_block_id%3Dsearch_products%26source_info%3Ddesktop2_60_1592904438481_b3a75f13-b6ba-4416-9152-7b802bd29baa_1_algo6_-1_1_3_-1%26source_page_id%3Dsearch_rank|12900000|12900000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-tron-bot-may-nhao-bot-littlewoods-42l-may-tron-thuc-pham-da-nang-de-ban-i132249329-s132505057.html%3Fspm%3Da2o4n.searchlist.list.1.7df75fefU4XXBh%26search%3D1|4650000|3790000|18

Máy nhào bột Littewoods nhiều chức năng và tốc độ để đánh trứng, trộn bột, ướp hoa quả, nhào bột làm mỳ, pizza với màn hình LCD hẹn giờ tiện lợi. Rãnh tay cho bạn làm việc khác từ 10s đến 10p. Chất liệu cao cấp, thố bằng inox 304 không gỉ an toàn tuyệt đối, thân bằng nhựa ABS chịu va đập, chịu nhiệt và chống cháy. Cây đánh bằng nhôm đúc nguyên khối và inox.

 • Thố: chậu inox 4,2L
 • Động cơ: 220V – 800W – 6 tốc độ – chức năng nhồi mạnh
 • Kích thước: 30cm x 22cm x 30cm
 • Màn hình: Màn hình hiển thị + nút hẹn giờ
 • Thương hiệu Anh
 • Sản xuất tại Trung Quốc

Máy trộn bột để bàn là gì?

Máy trộn bột là thiết bị nhà bếp có chức năng trộn bột, nhào bột để làm bánh ngọt hoặc bánh mì. Ngoài ra còn có thể sử dụng máy để đánh trứng, đánh bông xốp, đánh bơ hoặc lòng trắng trứng.

Máy trộn bột có cấu tạo gồm động cơ motor sử dụng điện lưới gia đình, cối trộn và càng trộn. Cối trộn có tác dụng chứa hỗn hợp bột hoặc bơ cần trộn. Càng trộn có nhiều loại được bán kèm với máy, mỗi càng trộn được sử dụng để trộn loại nguyên liệu khác nhau.

Máy trộn bột là thiết bị nhà bếp có chức năng trộn bột, nhào bột để làm bánh ngọt hoặc bánh mì
Máy trộn bột là thiết bị nhà bếp có chức năng trộn bột, nhào bột để làm bánh ngọt hoặc bánh mì

Nên mua máy trộn bột loại nào tốt và phù hợp nhất?

Dựa vào thiết kế thì có thể phân máy trộn bột thành hai loại là máy trộn bột cầm tay và máy trộn bột đứng. Mỗi loại có những ưu nhược điểm riêng, chúng tôi sẽ lướt qua cấu tạo và ưu nhược điểm của 2 loại máy trộn bột này.

Máy trộn bột cầm tay

Đây là loại máy trộn bột có kích thước nhỏ, giá rẻ, cấu tạo gồm động cơ mô tơ nhỏ, có tay cầm, que trộn hoặc càng trộn, không có cối. Khi gắn càng trộn hoặc que trộn vào thì có thể dùng tay cầm để trộn bột, đánh trứng hoặc đánh bông xốp.

 • Ưu điểm của máy trộn bột cầm tay là giá thành rẻ, kích thước nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng cho mọi đối tượng.
 • Khuyết điểm là vẫn cần thao tác sử dụng của con người, máy không thể tự động đánh bột. Công suất máy nhỏ cũng gây khó khăn cho việc trộn bột trong thời gian dài.
Đây là loại máy trộn bột có kích thước nhỏ, giá rẻ, cấu tạo gồm động cơ mô tơ nhỏ, có tay cầm, que trộn hoặc càng trộn, không có cối
Đây là loại máy trộn bột có kích thước nhỏ, giá rẻ, cấu tạo gồm động cơ mô tơ nhỏ, có tay cầm, que trộn hoặc càng trộn, không có cối

Máy trộn bột để bàn

Máy trộn bột để bàn là sản phẩm có kích thước to hơn, giá bán cao hơn, và cũng nhiều chức năng hơn. Nếu như máy trộn bột cầm tay chỉ có trọng lượng dưới 1kg thì máy để bàn có trọng lượng ít nhất là 3kg.

 • Ưu điểm quan trọng nhất của máy trộn để bàn là có thể tự hoạt động. Bạn chỉ cần cân lượng bột, nước và các thành phần phụ vào đúng với công thức, sau đó khởi động máy. Sau đó thì máy sẽ tự hoạt động theo chu trình thiết lập sẵn. Kết quả là bạn sẽ có một mẻ bột được trộn đều hoàn hảo, không bị vón cục hoặc nhão.
 • Khuyết điểm của sản phẩm là do có kích thước to và trọng lượng nặng nên cần có không gian bảo quản máy. Ngoài ra giá việc vệ sinh máy cũng phức tạp hơn máy trộn cầm tay.

Một số đặc điểm quan trọng mà máy trộn bột để bàn phải có

1. Thể tích cối

Công suất cối trộn là yếu tố khá quan trọng đối với máy trộn bột để bàn. Đây chính là lượng bột tối đa mà máy có thể trộn mỗi lần hoạt động. Hầu hết những máy trộn phổ thông có thể tích khoảng từ 3L đến 5L, những model cao cấp thường có thể tích từ 5L đến 7L.

Nếu tìm kiếm một chiếc máy trộn bột để phục vụ cho gia đình thì chỉ cần những sản phẩm có thể tích cối trộn khoảng 4L là đủ. Nếu muốn phục vụ cho mục đích làm bánh số lượng lớn thì cần những model có thể tích cối trộn lớn hơn, từ 7L trở lên chẳng hạn.

Cối trộn thường được là bằng thép không rỉ, inox hoặc thủy tinh. Những loại vật liệu này rất bền bỉ và dễ vệ sinh, cho phép sử dụng máy một cách lâu dài và thoải mái nhất. Một số model giá rẻ có cối trộn bằng nhựa, về lâu dài thì nhựa sẽ phát sinh nhiều vấn đề cho sức khỏe.

2. Tốc độ và cơ chế trộn bột

Phần lớn các máy trộn bột để bàn sử dụng cơ chế trộn bột xoay vòng. Có nghĩa là công cụ quay quanh trục, đồng thời trục cũng di chuyển xung quanh bát. Cơ chế này này làm cho hỗn hợp được di chuyển về phía giữa bát chứ không phải bị văng ra hai bên. Điều này giúp cho bột luôn được trộn một cách đều nhất, tránh tình trạng vón cục.

Mỗi bộ trộn sẽ có một phạm vi tốc độ, được điều khiển bằng thanh trượt hoặc mặt số. Điều này cho phép bạn thiết lập tốc độ bạn muốn trộn bột tăng dần hoặc nhỏ dần.

3. Sức mạnh động cơ

Một số model có cối trộn to, kiểu dáng đẹp, nhưng động cơ lại quá yếu, không đủ mạnh để trộn lượng bột lớn. Những trường hợp này thường người dùng phải giảm lượng bột lại thì máy mới có thể hoạt động tốt.

Khi chọn mua máy trộn bột để bàn thì cần quan tâm đến công suất hoạt động của máy. Động cơ có công suất càng lớn thì càng trộn được khối lượng bột lớn hơn. Ngoài ra, động cơ có công suất lớn cũng góp phần làm tăng tuổi thọ của máy trộn bột để bàn.

4. Chức năng

Hầu hết các máy trộn bột để bàn hiện nay đều được tích hợp thêm một số chức năng ngoài việc trộn, nhào bột. Những chức năng này có thể kể đến: đánh trứng, đánh kem bông, trộn gia vị cho đều.

Một số máy trộn để bàn còn được tích hợp thêm chức năng xay thịt, hoặc làm xúc xích. Tuy nhiên những chức năng này thường hoạt động không hiệu quả bằng chức năng chính là trộn bột, nhào bột.

5. Độ ồn khi hoạt động

Giống như máy xay sinh tố, khi hoạt động thì máy trộn bột cũng phát ra âm thanh khá lớn, có thể gây khó chịu cho một số người. Nếu gia đình bạn có người nhạy cảm với tiếng ồn thì có lẽ nên lựa chọn những model có độ ồn thấp.

Ngoài ra, độ ồn của máy khi hoạt động cũng cho thấy phần nào chất lượng của động cơ. Động cơ hoạt động êm có nghĩa là tốt, ngược lại, động cơ hoạt động ồn thì có thể do chúng đang phải làm việc quá sức.

6. Dễ dàng vệ sinh

Một số model máy trộn bột để bàn cho phép tháo rời rất nhiều bộ phận. Điều này cực kì hữu ích trong việc vệ sinh máy sau khi sử dụng, đặc biệt là phần cối trộn và càng trộn.

Ngoài ra, một số sản phẩm máy trộn bột để bàn gia đình cao cấp còn thiết kế các chi tiết của máy có thể rửa bằng máy rửa bát. Nếu gia đình bạn muốn tiết kiệm thời gian hơn nữa thì có thể tham khảo những sản phẩm có chức năng này.

7. Kích thước máy trộn

Máy trộn bột để bàn là một thiết bị nhà bếp ít khi được sử dụng, vì vậy có lẽ chúng ta cần một vị trí để cất giữ, bảo quản máy. Nếu bạn định đặt máy trong tủ bếp thì hãy chắc chắn rằng kích thước của máy đủ để đặt vừa bên trong tủ bếp.

Một chiếc máy cồng kềnh, có kích thước to lớn có thể gây ra nhiều khó khăn cho phụ nữ khi phải sử dụng hoặc di chuyển máy. Tuy nhiên máy trộn bột để bàn có kích thước lớn cũng giúp quá trình hoạt động êm ái và ổn định hơn.

Một chiếc máy cồng kềnh, có kích thước to lớn có thể gây ra nhiều khó khăn cho phụ nữ khi phải sử dụng hoặc di chuyển máy
Một chiếc máy cồng kềnh, có kích thước to lớn có thể gây ra nhiều khó khăn cho phụ nữ khi phải sử dụng hoặc di chuyển máy

Có nên trộn bột bằng máy đánh trứng cầm tay không?

Máy đánh trứng có giá bán rẻ, kích thước gọn nhẹ nên rất tiện khi sử dụng để đánh trứng. Với những ưu điểm này, nhiều người đắn đo rằng không biết có thể sử dụng máy đánh trứng để trộn bột không?

Câu trả lời cho câu hỏi này là: Có. Tuy nhiên bạn cần xem xét một số vấn đề quan trọng khi sử dụng máy đánh trứng để trộn bột, nhào bột.

Đầu tiên là về công suất máy. Máy đánh trứng có công suất hoạt động khá nhỏ, do đó chỉ có thể trộn được lượng bột khá khiêm tốn. Nếu bạn sử dụng máy đánh trứng để trộn lượng bột lớn thì có khả năng làm động cơ máy đánh trứng bị quá tải, làm giảm độ bền, thậm chí gây hỏng máy.

Thứ hai là về thiết kế của càng trộn, que trộn. Máy đánh trứng có thiết kế càng trộn để phù hợp cho việc đánh trứng. Do đó nếu sử dụng cho mục đích trộn bột thì khả năng trộn sẽ không tốt, hỗn hợp bột có nguy cơ bị vón cục, trộn không đều.

Nếu muốn sử dụng máy đánh trứng cho mục đích trộn bột thì chúng tôi khuyên rằng nên chọn lựa những mẫu máy đánh trứng có công suất lớn từ 300W trở lên. Công suất lớn sẽ đảm bảo cho độ bền của máy đánh trứng khi dùng cho mục đích trộn bột.

Một số câu hỏi thường gặp

Công suất của máy trộn bột để bàn bao nhiêu?

Máy trộn bột để bàn có công suất dao động từ 500W đến 1500W. Công suất thường tỉ lệ thuận với kích thước của cối trộn. Một số model giá rẻ sẽ có công suất nhỏ hơn, dưới 500W. Những mẫu máy trộn bột công nghiệp có công suất lớn hơn nhiều, lên tới 2000W đến 3000W.

Mua máy trộn bột để bàn ở đâu?

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, để mua được sản phẩm chính hãng, có chất lượng cao thì bạn nên mua sản phẩm ở các trang thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Adayroi, Lazada. Ngoài ra, cũng có thể mua sản phẩm ở các trung tâm điện máy như Nguyễn Kim, Điện Máy Xanh.

Có nên mua máy trộn bột gia đình giá rẻ không?

Nếu bạn chưa có ý định sử dụng sản phẩm lâu dài thì cũng có thể tìm mua những chiếc máy trộn bột để bàn giá rẻ. Vấn đề của những thiết bị này là độ bền có thể không cao, tuy nhiên nếu để trải nghiệm thì vẫn có thể sử dụng máy trộn bột giá rẻ mà không gặp vấn đề gì.

Có nên mua máy trộn bột mini không?

Câu trả lời là không. Chúng tôi khuyên bạn nên lựa chọn máy đánh trứng để trộn bột tay vì mua máy trộn bột mini. Những thiết bị trộn bột, nhào bột mini thường không có tên tuổi và chế độ bảo hành rõ ràng. Điều này không có lợi cho người tiêu dùng.

Máy trộn bột để bàn hãng nào tốt?

1. Máy trộn bột để bàn Bear

Bear là thương hiệu chuyên về đồ gia dụng của Trung Quốc có chất lượng tương đối tốt và được nhiều khách hàng tin dùng. Máy nhồi và trộn bột Bear là một trong những sản phẩm tiêu biểu được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.

Máy trộn bột để bàn Bear có tốt không?

Với nhiều ưu điểm vượt trội về mẫu mã, thiết kế cũng như có mức giá khá hợp lý, máy nhồi bột Bear rất được sự tin dùng của các bà nội trợ, nhất là những người đam mê làm bánh.

2. Máy trộn bột để bàn KitchenAid

KitchenAid là thương hiệu cao cấp của Mỹ, chuyên sản xuất các dòng sản phẩm gia dụng như máy xay sinh tố, máy ép, lò vi sóng, máy trộn bột, lò nướng,… Các thiết bị nhà bếp như máy hút bụi, hay dòng sản phẩm điện lạnh như tủ lạnh.

Máy trộn bột để bàn KitchenAid có tốt không?

Máy trộn bột KitchenAid có nhiều chức năng, cực kỳ bền bỉ và thiết kế đẹp mắt. Tuy nhiên sản phẩm có giá bán khá cao.

KitchenAid sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo và hoà hợp với thiết kế nhà bếp bất kì hay sở thích nấu nướng nào của bạn. Với các sản phẩm của KitchenAid, giờ đây việc vun đắp hạnh phúc qua những bữa ăn hàng ngày không còn quá khó, mà còn tạo niềm say mê việc bếp núc cho bạn.

3. Máy trộn bột để bàn Kenwood

Kenwood là hãng đồ gia dụng hàng đầu và lâu đời đến từ Châu Âu, được thành lập từ năm 1947 bởi Kenneth Wood, có trụ trở đầu tiên là ở phía nam London, nước Anh.

Máy trộn bột để bàn Kenwood có tốt không?

Máy trộn bột để bàn Kenwood mang phong cách châu Âu, có kiểu dáng và mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên do giá bán khá cao nên sản phẩm máy trộn bột của hãng chưa thực sự phổ biến.

Kenwood đã xuất hiện ở trên 80 quốc gia với các chuỗi cửa hàng đại lý rộng khắp. Mục tiêu của Kenwood là sáng tạo không ngừng để mang đến sự hưởng thụ tuyệt đối trong cuộc sống cho khách hàng.

4. Máy trộn bột để bàn Philips

Máy trộn bột Philips là sản phẩm khá kén khách tại Việt Nam. Đối với những sản phẩm khác như lược điện, máy nướng bánh hình thú, máy xay sinh tố, nồi chiên không dầu thì Philip rất nổi bật, tuy nhiên với máy trộn thì hiện tại hãng chưa cho ra nhiều dòng sản phẩm.

Máy trộn bột để bàn Philips có tốt không?

Tại Việt Nam, Philips đang trở thành thương hiệu uy tín được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và tin dùng. Với hàng loạt sản phẩm thương hiệu Philips đang được bán tại hầu hết các siêu thị và cửa hàng điện tử lớn nhỏ trong cả nước, số lượng sản phẩm và mẫu mã rất đa dạng.

5. Máy trộn bột để bàn BlueStone

Bluestone là thương hiệu điện gia dụng cao cấp được tập đoàn Great American Appliance Corporation (GAAC) tại Hoa Kỳ tư vấn về quản lý về quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm. Tại Việt Nam, sản phẩm Bluestone được độc quyền phân phối bởi Công ty Cổ Phần Tara.

Máy trộn bột để bàn BlueStone có tốt không?

BlueStone nổi bật với các sản phẩm nhà bếp như bếp điện, bếp hồng ngoại, bộ nồi inox, nồi cơm điện mini. Tuy nhiên về máy trộn bột thì sản phẩm của hãng chưa đa dạng lắm.

Bluestone mang đến giải pháp chăm sóc gia đình hoàn hảo thông qua việc cung cấp sản phẩm đa dạng với chất lượng cao, thiết kế cải tiến và công nghệ hiện đại cùng dịch vụ tốt. Qua đó, sẽ giúp bạn tận hưởng cuộc sống tuyệt vời.

Tham khảo bài viết: Best stand mixers – the top food mixers for baking and kneading dough

Leave a Comment

Your email address will not be published.