Top 13 máy chăm sóc da mặt tốt và an toàn nhất hiện nay

Bạn có hàì lòng với nội dung bài viết không?
[Tổng cộng: 2 - Trung bình: 3]

Máy chăm sóc da mặt là sản phẩm mới và đang gây sốt cho ngành công nghiệp làm đẹp và chăm sóc da. Lý do là vì những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại trong việc hạn chế lão hóa da, tái tạo làn da trẻ trung và mịn màng cho phái nữ.

Một số loại máy chăm sóc da mặt sử dụng dòng điện siêu nhỏ để kích thích cơ mặt. Dòng điện này tương tự như dòng điện sinh học có sẵn trong cơ thể người, có tác dụng kích thích cơ bắp, làm da mặt săn chắc hơn, không bị chảy sệ.

Trong thị trường hiện tại có rất nhiều dòng máy tái tạo da mặt khác nhau, có các tính năng và tác dụng khác nhau. Tuy nhiên, đừng lo lắng vì bài viết này sẽ đánh giá máy chăm sóc da mặt sử dụng vi dòng sẽ giúp bạn tìm được sản phẩm tốt nhất trên thị trường.

Đọc thêm bài viết về chiếc máy may mini gia đình nhé!

Máy Điện Di Nóng Lạnh Massage Mặt|3|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/1-May-cham-soc-da-mat-dien-di-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-dien-di-nong-lanh-massage-mat-p32009675.html|3550000|490000|86|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fB%c3%baa-n%c3%b3ng-l%e1%ba%a1nh-%c4%91%e1%ba%a9y-tinh-ch%e1%ba%a5t-mini-H%c3%80N-QU%e1%bb%90C-B%c3%baa-n%c3%b3ng-l%e1%ba%a1nh-mini-H%c3%a0n-Qu%e1%bb%91c-Hot-Cool-Beauty-Instrument-i.139559182.2289772456|630526|599000|5|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-massage-mat-dien-di-duong-chat-nong-lanh-19520771.html|500000|500000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-dien-di-homedics-fhc-300-nhap-khau-usa-tinh-chat-nong-lanh-massage-tre-hoa-da-mat-i375856801-s628554501.html|2890000|2890000|0||Máy chăm sóc da mặt Belulu Cplate|3|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/2-May-cham-soc-da-mat-Belulu-Cplate-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f-BH-12-TH%c3%81NG-M%c3%a1y-ch%c4%83m-s%c3%b3c-da-m%e1%ba%b7t-l%c3%a0m-%e1%ba%a5m-l%c3%a0m-l%e1%ba%a1nh-belulu-%c2%b0Cplate-i.91122051.1619412802|1750000|1750000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-cham-soc-da-belulu-16089397.html|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Máy chăm sóc da mặt Yaman Photo Plus HRF-10T|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/3-May-cham-soc-da-mat-Yaman-Photo-Plus-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fyaman-photo-plus-hrf-10t-may-cham-soc-da-mat-5-chuc-nang-uu-viet-p7134179.html|9400000|8272000|12|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-Yaman-HRF-Photo-Plus-10T-i.47633110.2830450399|6700000|6700000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fyaman-10t-may-cham-soc-da-mat-yaman-led-plus-hrf-10t-22967792.html|6800000|6800000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Máy chăm sóc da mặt HITACHI Hada Crie CM-1000|3|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/4-May-cham-soc-da-mat-HITACHI-Hada-Crie-CM-1000.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-ch%c4%83m-s%c3%b3c-da-HITACHI-Hada-Crie-CM-1000-H%c3%a0ng-n%e1%bb%99i-%c4%91%e1%bb%8ba-Nh%e1%ba%adt-i.98010852.5538187615|750000|750000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-cham-soc-da-mat-hada-crie-hot-cool-cm-n4000-9433538.html|3900000|3900000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Máy chăm sóc da mặt Hada crie N3000|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/5-May-cham-soc-da-mat-HITACHI-Hada-Crie-N3000.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-di-ch%e1%ba%a5t-massage-n%c3%b3ng-l%e1%ba%a1nh-Hitachi-Hada-Crie-N-3000-i.18727242.667179804|780000|780000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-cham-soc-da-mat-hada-crie-n5000az-25801416.html|5800000|5580000|4|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Máy chăm sóc da mặt Hada Crie N4000|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/6-May-cham-soc-da-mat-HITACHI-Hada-Crie-N4000.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-ch%c4%83m-s%c3%b3c-da-m%e1%ba%b7t-Hitachi-Hada-Crie-N4000-Made-in-Japan-Nh%e1%ba%adp-t%e1%bb%ab-Nh%e1%ba%adt-i.20448849.1437935729|4600000|4600000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-cham-soc-da-hada-crie-n4000-30061524.html|9600000|7200000|25|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-cham-soc-da-mat-hitachi-hada-crie-n4000-i164527505-s179906850.html|4500000|4500000|0||Máy chăm sóc da mặt Hada Crie Hot and Cold N4800|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/7-May-cham-soc-da-mat-HITACHI-Hada-Crie-N4800-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fHada-Crie-N4800-M%c3%a1y-ch%c4%83m-s%c3%b3c-da-m%e1%ba%b7t-%c4%91%e1%bb%9di-m%e1%bb%9bi-nh%e1%ba%a5t-c%e1%bb%a7a-Hitachi-i.18727242.983366378|780000|780000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-cham-soc-da-mat-hada-crie-n5000az-25801416.html|5800000|5580000|4|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-massage-cham-soc-da-mat-hitachi-hada-crie-n4800-i473832975-s901440138.html|5000000|5000000|0||Máy Massage Chăm Sóc Da Hada Crie CM-N5000|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/8-May-cham-soc-da-mat-HITACHI-Hada-Crie-N500-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-Massage-Ch%c4%83m-S%c3%b3c-Da-Hada-Crie-CM-N5000-Model-M%e1%bb%9bi-Nh%e1%ba%a5t-i.59808722.1707015878|6500000|6500000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-cham-soc-da-mat-hada-crie-n5000az-25801416.html|5800000|5580000|4|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-massage-cham-soc-da-mat-hitachi-hada-crie-cm-n5000-new-model-i159554074-s172196956.html|9600000|9600000|0||Máy chăm sóc da mặt Pebble Fleur|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/9-May-cham-soc-da-mat-Pebble-Fleur.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fthiet-bi-massage-cham-soc-da-mat-pebble-fleur-p45832172.html|1260000|1260000|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fPebble-Fleur-M%c3%a1y-Ch%c4%83m-S%c3%b3c-Da-M%e1%ba%b7t-i.59312713.1731796524|1230000|1230000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-massage-mat-pebble-fleur-tang-1-gel-tay-da-chet-19012356.html|1870000|1230000|34|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-massage-mat-pebble-fleur-tang-1-gel-tay-da-chet-i294452160-s468574349.html|1870000|1230000|34||Máy chăm sóc da Mior R10|3|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/10-May-cham-soc-da-mat-Mior-R10.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-cham-soc-da-lam-sach-da-dien-di-tinh-chat-r10-p39295230.html|1200000|690000|43|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f(C%c3%b3-S%e1%ba%b5n)-M%c3%a1y-ch%c4%83m-s%c3%b3c-da-m%e1%ba%b7t-Mior-R10-i.168258843.4125024920|351190|295000|16|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-massage-mior-r10-18047071.html|500000|415000|17|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmior-r10-ban-nang-cap-hang-order-10-ngay-r10-i538184673-s1121130174.html|850000|850000|0||Máy chăm sóc da mặt Panasonic EH ST86|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/11-May-cham-soc-da-mat-Panasonic-EH-ST86-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fpanasonic-panasonic-imported-and-exported-beauty-instrument-temperature-cold-ion-beauty-device-eh-st75-p44514655.html|7138000|7093000|1|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-massage-PANASONIC-ION-EFFECTOR-EH-ST86-i.117162284.2111667232|6500000|6500000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Máy Chăm Sóc Da “5 in 1”|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/12-May-cham-soc-da-mat-5-in-1-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-cham-soc-da-toan-dien-5-in-1-lam-sach-da-day-tinh-chat-nang-co-tai-tao-collage-lam-lanh-p39370597.html|2300000|1475000|36|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%81Y-CH%c4%82M-S%c3%93C-DA-M%e1%ba%b6T-5IN1-PHI%c3%8aN-B%e1%ba%a2N-M%e1%bb%9aI-NH%e1%ba%a4T-T%e1%ba%b6NG-K%c3%88M-02-MASK-(B%e1%ba%a2O-H%c3%80NH-1-N%c4%82M).-i.170368671.2662635618|1100000|1100000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Máy chăm sóc da 6 trong 1 (M-3398)|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/11/13-May-cham-soc-da-mat-6-trong-1-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-ch%c4%83m-s%c3%b3c-da-6-trong-1-(M-3398)-i.74088260.1247264240|1800000|1530000|15|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-cham-soc-da-6-chuc-nang-13837832.html|2900000|2900000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Máy chăm sóc da mặt loại nào tốt nhất?

1. Máy Điện Di Nóng Lạnh Massage Mặt

Máy điện di đi tinh chất hỗ trợ đẩy sâu các tinh chất vào da nhanh hơn gấp 20 lần, kem dưỡng được đẩy sâu dưới da, nâng cơ, chống nhăn & chống lão hóa da sáng hơn. Sử dụng tiện lợi, khi kết hợp được với tất cả các loại serum & kem dưỡng.

Máy Điện Di Nóng Lạnh Massage Mặt

Giá bán chưa giảm: 1.000.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-dien-di-nong-lanh-massage-mat-p32009675.html|3550000|490000|86|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fB%c3%baa-n%c3%b3ng-l%e1%ba%a1nh-%c4%91%e1%ba%a9y-tinh-ch%e1%ba%a5t-mini-H%c3%80N-QU%e1%bb%90C-B%c3%baa-n%c3%b3ng-l%e1%ba%a1nh-mini-H%c3%a0n-Qu%e1%bb%91c-Hot-Cool-Beauty-Instrument-i.139559182.2289772456|630526|599000|5|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-massage-mat-dien-di-duong-chat-nong-lanh-19520771.html|500000|500000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-dien-di-homedics-fhc-300-nhap-khau-usa-tinh-chat-nong-lanh-massage-tre-hoa-da-mat-i375856801-s628554501.html|2890000|2890000|0

Máy tích hợp nam châm cảm ứng từ, làm máy rung đến 7000 lần/phút. Kích thích da tuần hoàn, nâng cơ, tinh chất được đẩy xuống sâu dưới da, làm cho các tế bào được kích thích, hấp thụ tinh chất nhanh, da sáng bóng, săn gọn.

2. Máy chăm sóc da mặt Belulu Cplate

Nếu chỉ luôn luôn để da ở điều kiện thông thường, da sẽ khô ráp và nhanh chóng lão hóa. Vì thế nên việc chăm sóc da hàng ngày rất quan trọng. Tuy nhiên, khi các chức năng đã bị thoái hóa thì chúng ta phải chăm sóc bao lâu để làn da được cải thiện?

Bằng cách lắp đi lặp lại việc làm ấm rồi lại làm mát da, làn da sẽ được rèn luyện và các chức năng sẽ khôi phục hoạt động lại như bình thường. Khi da được tăng cường “sức khỏe”, môi trường để nuôi dưỡng một làn da đẹp sẽ được cải thiện từ bên trong khiến bề mặt da cũng trở nên mịn màng.

Máy chăm sóc da mặt Belulu Cplate
Máy chăm sóc da mặt Belulu Cplate

Giá bán chưa giảm: 1.700.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f-BH-12-TH%c3%81NG-M%c3%a1y-ch%c4%83m-s%c3%b3c-da-m%e1%ba%b7t-l%c3%a0m-%e1%ba%a5m-l%c3%a0m-l%e1%ba%a1nh-belulu-%c2%b0Cplate-i.91122051.1619412802|1750000|1750000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-cham-soc-da-belulu-16089397.html|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

“Phương pháp 42°C” là kỹ thuật shock nhiệt Protein bằng cách làm ấm da ở nhiệt độ 42C, giúp tăng lượng Protein bên trong da, không chỉ cải thiện tình trạng nếp nhăn và phù da, giúp bạn có một làn da mịn màng mà còn giúp phục hồi lại các tế bài bị hư tổn do tại hại của tia cực tím.

Đây là một phương pháp cực kỳ được ưa chuộng và chú ý trong những năm gần đây. Thêm vào đó, sản phẩm còn tích hợp cả chức năng rung, giúp làm da ở trạng thái mềm mại cực dễ dàng cho các thành phần mỹ phẩm chăm sóc da thẩm thấu và phát huy hiệu quả.

3. Máy chăm sóc da mặt Yaman Photo Plus HRF-10T

Ya-man Beauty Photo Plus HRF-10T tích hợp 5 chế độ làm đẹp da chuyên nghiệp trong 1 thiết bị nhỏ gọn, giúp bạn có thể tự chăm sóc làn da của mình tại nhà với phong cách chuẩn Spa. Giải pháp cho tất cả các vấn đề mà da bạn đang gặp phải.

Yaman Beauty Photo Plus HRF-10T sử dụng công nghệ làm sạch hiện đại bằng sóng RF và điện cực Ion giúp làm da sạch sâu từ bên trong.

Máy chăm sóc da mặt Yaman Photo Plus HRF-10T
Máy chăm sóc da mặt Yaman Photo Plus HRF-10T

Giá bán chưa giảm: 8.299.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fyaman-photo-plus-hrf-10t-may-cham-soc-da-mat-5-chuc-nang-uu-viet-p7134179.html|9400000|8272000|12|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-Yaman-HRF-Photo-Plus-10T-i.47633110.2830450399|6700000|6700000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fyaman-10t-may-cham-soc-da-mat-yaman-led-plus-hrf-10t-22967792.html|6800000|6800000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Về nguyên tắc, các Ion cùng dấu sẽ đẩy nhau, Ion khác dấu sẽ hút nhau. Các chất bẩn nằm sâu trong da mang điện tích (-), do đó, điện tích (+) sinh ra từ đầu máy Yaman Beauty Photo Plus HRF1 10T sẽ hút và kéo chất bẩn, cặn trang điểm giữa các lớp da và lông lên một cách dễ dàng mà các phương pháp rửa mặt thông thường không làm được.

Tác dụng của Ion (-) từ máy sẽ làm đẹp và trắng da bằng cách tăng cường sự hấp thụ dưỡng chất, làm sáng da và giảm những vùng da lão hóa, tàn nhan, và sự thay đổi màu da.

4. Máy chăm sóc da mặt HITACHI Hada Crie CM-1000

Tất cả những tín đồ đam mê làm đẹp, đặc biệt là chăm sóc da thì ắt hẳn hoặc đã nghe nói đến hoặc thậm chí đã sở hữu một em Hada Crie của Hitachi này. Hẳn là dụng cụ chăm sóc da bán chạy nhất ở Nhật và thậm chí khắp thế giới.

Máy chăm sóc da mặt HITACHI Hada Crie CM-1000
Máy chăm sóc da mặt HITACHI Hada Crie CM-1000

Giá bán chưa giảm: 950.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-ch%c4%83m-s%c3%b3c-da-HITACHI-Hada-Crie-CM-1000-H%c3%a0ng-n%e1%bb%99i-%c4%91%e1%bb%8ba-Nh%e1%ba%adt-i.98010852.5538187615|750000|750000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-cham-soc-da-mat-hada-crie-hot-cool-cm-n4000-9433538.html|3900000|3900000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Nền tảng của Hada Crie là ứng dụng công nghệ ion vào chăm sóc da mặt- facial ion technology. Các phần tử không sạch sẽ dưới da là các ion âm (-) Khi cần làm sạch sâu, máy sẽ phát ra các ion dương (+) để hút sạch các chất bẩn dưới da (trái dấu thì hút). Khi cần dưỡng sâu, máy sẽ phát ra các ion âm (-) để đẩy skincare vào dưới sâu trong da ( cùng dấu thì đẩy).

Nói một cách ngắn gọn, công nghệ ion giúp máy làm sạch sâu hơn và các dưỡng chất thấm kĩ càng hơn. Cực kì nhẹ dịu và không làm tổn thương da.

Máy dùng chế sộ sạc nên không phải cắm điện trực tiếp khi dùng và có thể mang đi du lịch rất nhỏ gọn nha các bạn.

5. Máy chăm sóc da mặt Hada crie N3000

Máy rửa mặt massage Hada Crie N3000 hot and cool là loại máy sử dụng công nghệ ion để làm sạch da mặt mà không gây ra hiện tượng dị ứng cũng như gây tổn thương cho làn da mặt.

Máy chăm sóc da mặt Hada crie N3000
Máy chăm sóc da mặt Hada crie N3000

Giá bán chưa giảm: 2.900.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-di-ch%e1%ba%a5t-massage-n%c3%b3ng-l%e1%ba%a1nh-Hitachi-Hada-Crie-N-3000-i.18727242.667179804|780000|780000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-cham-soc-da-mat-hada-crie-n5000az-25801416.html|5800000|5580000|4|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Bộ sản phẩm gồm: thân máy, đế để thân máy, adapter sạc, 2 vòng tròn (để giữ bông cotton), bịch bông cotton dạng miếng.

Bình thường, các phương pháp làm sạch da sâu đều khá đau và dễ gây tổn thương cho da, làm da mẩn đỏ (ví dụ như tẩy da chết kiểu siêu mài mòn – microdermabrasion hay lột da hoá học – chemical peel).

6. Máy chăm sóc da mặt Hada Crie N4000

Là thiết bị massage da mặt bằng công nghệ ion âm và ion dương, ion dương có khả năng hút hết cặn bẩn sâu trong lỗ chân lông, ion âm thì giúp chúng ta đẩy dưỡng chất vào da sâu và đều hơn, ngoài ra còn có chức năng massage bằng mặt kim loại lạnh giúp cho lỗ chân lông se khít.

Máy chăm sóc da mặt Hada Crie N4000
Máy chăm sóc da mặt Hada Crie N4000

Giá bán chưa giảm: 3.800.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-ch%c4%83m-s%c3%b3c-da-m%e1%ba%b7t-Hitachi-Hada-Crie-N4000-Made-in-Japan-Nh%e1%ba%adp-t%e1%bb%ab-Nh%e1%ba%adt-i.20448849.1437935729|4600000|4600000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-cham-soc-da-hada-crie-n4000-30061524.html|9600000|7200000|25|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-cham-soc-da-mat-hitachi-hada-crie-n4000-i164527505-s179906850.html|4500000|4500000|0

Một chu trình chạy máy gồm 4 bước:

 1. Làm sạch – Máy hút các chất bẩn từ sâu trong lỗ chân lông ra
 2. Đẩy dưỡng – Máy đẩy các dưỡng chất vào da sâu và đều hơn
 3. Dùng với mặt nạ – Sử dụng máy khi đắp mặt nạ, giúp các dưỡng chất của mặt nạ thẩm thấu tốt và đều hơn.
 4. Làm lạnh – Có tác dụng làm các lỗ chân lông nhỏ và se khít dần lại, giúp da đẹp, đều màu hơn.

7. Máy chăm sóc da mặt Hada Crie Hot and Cold N4800

Máy massage mặt Hadacrie N4800 Hitachi Nhật Bản là dòng sản phẩm máy massage ,chăm sóc da hiện đại mới nhất, được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản của tập đoàn điện tử nổi tiếng Hitachi.N4800 cải tiến giúp làm sạch da ở bước 1 tốt hơn N4000

Máy chăm sóc da mặt Hada Crie Hot and Cold N4800
Máy chăm sóc da mặt Hada Crie Hot and Cold N4800

Giá bán chưa giảm: 4.350.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fHada-Crie-N4800-M%c3%a1y-ch%c4%83m-s%c3%b3c-da-m%e1%ba%b7t-%c4%91%e1%bb%9di-m%e1%bb%9bi-nh%e1%ba%a5t-c%e1%bb%a7a-Hitachi-i.18727242.983366378|780000|780000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-cham-soc-da-mat-hada-crie-n5000az-25801416.html|5800000|5580000|4|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-massage-cham-soc-da-mat-hitachi-hada-crie-n4800-i473832975-s901440138.html|5000000|5000000|0

Máy massage ,chăm sóc da mặt Hadacrie Hitachi N4800 của Nhật là máy chăm sóc da mặt tại nhà với công nghệ ion và đầu massage nóng lạnh để làm sạch da mặt, sản phẩm hỗ trợ tăng cường công dụng của mỹ phẩm.

8. Máy Massage Chăm Sóc Da Hada Crie CM-N5000

Hitachi đã chính thức mở bán sản phẩm mới ra mắt máy massage Hada Crie CM-N5000 model mới nhất. Dòng máy massage chăm sóc da nổi tiếng của Nhật, Hada Crie CM-N5000 giúp da bạn trở nên căng mịn, đều màu và săn chắc. Với Hada Crie CM-N5000 bạn không cần phải mang dây sạc theo để vừa dùng vừa phải cắm nữa nhé, có thể mang theo du lịch, đi công tác xa, gọn nhẹ và thoải mái.

Máy Massage Chăm Sóc Da Hada Crie CM-N5000
Máy Massage Chăm Sóc Da Hada Crie CM-N5000

Giá bán chưa giảm: 6.500.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-Massage-Ch%c4%83m-S%c3%b3c-Da-Hada-Crie-CM-N5000-Model-M%e1%bb%9bi-Nh%e1%ba%a5t-i.59808722.1707015878|6500000|6500000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-cham-soc-da-mat-hada-crie-n5000az-25801416.html|5800000|5580000|4|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-massage-cham-soc-da-mat-hitachi-hada-crie-cm-n5000-new-model-i159554074-s172196956.html|9600000|9600000|0

Máy massage mặt Hada Crie CM-N5000 là máy chăm sóc da spa tại nhà với công nghệ ion và đầu maxa nóng lạnh để làm sạch da mặt. Giúp các thành phần dưỡng chất trong kem dưỡng, essence thấm sâu vào bên trong da làm tăng cường hiệu quả dưỡng da để tạo nên làn da mịn màng, căng mọng trẻ trung, săn chắc, xe khít lổ chân lông.

Sản phẩm hoàn toàn được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản bởi tập đoàn bởi tập đoàn điện tử nổi tiếng Hitachi.

9. Máy chăm sóc da mặt Pebble Fleur

Những công dụng từ Máy chăm sóc da mặt Pebble Fleur:

Cleansing (Ion Positive – Vibration – Bông tẩy trang) – Fleur ở chế độ này sẽ giúp các bạn tẩy trang 1 cách hiểu quả hơn, chế độ nóng giúp lổ chân lông mở rộng, Positive Ion giúp hút các chất bẩn dưới da, làm giảm đi mụn ẩn hoạc mụn đầu đen, giúp các bạn có được 1 bước tẩy trang sâu và sạch hơn.

Máy chăm sóc da mặt Pebble Fleur
Máy chăm sóc da mặt Pebble Fleur

Giá bán chưa giảm: 1.230.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fthiet-bi-massage-cham-soc-da-mat-pebble-fleur-p45832172.html|1260000|1260000|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fPebble-Fleur-M%c3%a1y-Ch%c4%83m-S%c3%b3c-Da-M%e1%ba%b7t-i.59312713.1731796524|1230000|1230000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-massage-mat-pebble-fleur-tang-1-gel-tay-da-chet-19012356.html|1870000|1230000|34|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmay-massage-mat-pebble-fleur-tang-1-gel-tay-da-chet-i294452160-s468574349.html|1870000|1230000|34

Micro-PAT (chế độ nóng và massage – Micro Current – Ion NEGATIVE) – Fleur ở chế độ này , Vibration và micro current giúp massage, đồng thời nâng cơ mặt, Micro current là những dòng điện nhỏ có công dụng nâng cơ, tăng Colagen và Elastin giúp repair làn da sau một thời gian sử dụng.

Refresh (chế độ massage cool down) – ở chế độ này Fleur cool down (room temperature) và massage giúp hoàn thành bước thứ ba massage và thu nhỏ lổ chân lông.

10. Máy chăm sóc da Mior R10

Máy Mior R10 là phiên bản nâng cấp của Mior R9, được hội chị em trong các group làm đẹp review rất nhiều. Thay vì mất thời gian và 1 khoản tiền lớn đi spa, thì nay chỉ từ 550k các bạn có thể spa tại nhà mình luôn.

Máy chăm sóc da Mior R10
Máy chăm sóc da Mior R10

Giá bán chưa giảm: 550.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-cham-soc-da-lam-sach-da-dien-di-tinh-chat-r10-p39295230.html|1200000|690000|43|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f(C%c3%b3-S%e1%ba%b5n)-M%c3%a1y-ch%c4%83m-s%c3%b3c-da-m%e1%ba%b7t-Mior-R10-i.168258843.4125024920|351190|295000|16|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-massage-mior-r10-18047071.html|500000|415000|17|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fmior-r10-ban-nang-cap-hang-order-10-ngay-r10-i538184673-s1121130174.html|850000|850000|0

Máy gồm 4 chức năng:

 1. Hot Cleans: Chức năng làm sạch. Cố định bông tẩy trang đã thấm nước tẩy trang vào đầu máy bằng vòng tặng kèm. Massage theo vòng tròn, thời gian 4 phút/ lần. Nên sử dụng 2-3 lần / tuần.
 2. Hot Import: Đẩy dưỡng chất. Apply sản phẩm, dùng máy đi từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Thời gian 4 phút/lần, ngày sử dụng 1 lần. Hoặc khi đắp mask cũng có thể sử dụng máy như đi tinh chất.
 3. Hot Neek Missing: Chăm sóc vùng da cổ. Đây là chức năng được mong chờ nhất, vì một số máy chăm sóc da không có chức năng này, ngay cả bản R9 cũng không. Sau khi apply sản phẩm vào vùng cổ, dùng máy đi từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài.Thời gian 4 phút/lần, ngày sử dụng 1 lần.
 4. Skin Lightening: Làm sáng và săn chắc da.

11. Máy chăm sóc da mặt Panasonic EH ST86

Máy chăm sóc da mặt Panasonic EH ST86 rất nhỏ gọn, đơn giản và rất sang chảnh. Cầm cực kì vừa tay và thoải mái. Đầu massage tam giác cho hiệu quả dưỡng da tốt hơn đầu tròn của Hada. Giúp massage đi được hết vào các ngóc ngách khó như 2 bên mũi và vùng mắt.

Máy chăm sóc da mặt Panasonic EH ST86
Máy chăm sóc da mặt Panasonic EH ST86

Giá bán chưa giảm: 5.500.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fpanasonic-panasonic-imported-and-exported-beauty-instrument-temperature-cold-ion-beauty-device-eh-st75-p44514655.html|7138000|7093000|1|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-massage-PANASONIC-ION-EFFECTOR-EH-ST86-i.117162284.2111667232|6500000|6500000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Máy Panasonic EH-ST86 sử dụng công nghệ cao phân tử mới nhất giúp đưa AHA và Collagen xuống sâu dưới da mà chưa máy nào có. Vì vậy, ST86 có thêm hẳn một chức năng PRECARE so với model cũ.

Đặc biệt ST86 ngoài việc điều chỉnh level của ion thấp-trung bình-cao như Hada thì còn có thể điều chỉnh nhiệt độ từ ấm-trung bình đến nóng.

12. Máy Chăm Sóc Da “5 in 1”

Siêu phẩm chăm sóc da 5 in 1 tái tạo collagen, ngăn ngữa lão hóa
Sản phẩm chăm sóc da mới nhất 2019. Là bản nâng cấp của máy chăm sóc da Yaman của Nhật hội tụ đủ chức năng cho các bước chăm sóc da khi kết hợp giữa 5 chức năng.

Máy Chăm Sóc Da "5 in 1"
Máy Chăm Sóc Da “5 in 1”

Giá bán chưa giảm: 1.400.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fmay-cham-soc-da-toan-dien-5-in-1-lam-sach-da-day-tinh-chat-nang-co-tai-tao-collage-lam-lanh-p39370597.html|2300000|1475000|36|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%81Y-CH%c4%82M-S%c3%93C-DA-M%e1%ba%b6T-5IN1-PHI%c3%8aN-B%e1%ba%a2N-M%e1%bb%9aI-NH%e1%ba%a4T-T%e1%ba%b6NG-K%c3%88M-02-MASK-(B%e1%ba%a2O-H%c3%80NH-1-N%c4%82M).-i.170368671.2662635618|1100000|1100000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

13. Máy chăm sóc da 6 trong 1 (M-3398)

Máy M-3398 chăm sóc da đa năng sử dụng 5 chức năng bao gồm phun sương tuner, hút dầu hút mụn, điện tím, quét nám và siêu âm theo một quy trình khép kín điều trị chăm sóc da. Mỗi công đoạn là một chức năng cụ thể điều trị chuyên sâu hoặc chăm sóc dưỡng da với cường độ mạnh nhẹ có thể thay đổi dễ dàng.

Máy chăm sóc da 6 trong 1 (M-3398)
Máy chăm sóc da 6 trong 1 (M-3398)

Giá bán chưa giảm: 1.690.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fM%c3%a1y-ch%c4%83m-s%c3%b3c-da-6-trong-1-(M-3398)-i.74088260.1247264240|1800000|1530000|15|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fmay-cham-soc-da-6-chuc-nang-13837832.html|2900000|2900000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Chức năng siêu âm sóc cơ học ultrasound làm tăng hoạt hóa tế bào da giúp da hấp thụ kem dưỡng và serum dễ dàng hơn. Máy M-3398 chăm sóc da mặt sử dụng sóng siêu âm nóng tầng suất thấp giúp khả năng tái sinh mô tế bào cao hơn, tăng kích thích tuần hoàn máu, cải thiện collagen và elastin tự nhiên trong cơ thể, giúp da hồi phục nhanh về kết cấu da và tăng kính đàn hồi.

Máy chăm sóc da mặt là gì?

Máy chăm sóc da mặt là loại thiết bị trị liệu không phẫu thuật để chống lão hóa, làm săn chắc da mặt và căng da mặt nói chung. Thiết bị này sử dụng các xung và rung động ở mức độ thấp để kích thích cơ mặt.

Căng da mặt bằng dòng điện siêu nhỏ là một quá trình sử dụng dòng điện nhỏ để sửa chữa những hư hại và lão hóa gây ra cho khuôn mặt theo thời gian. Điều này được thực hiện bằng cách tạo ra các dòng điện mà về cơ bản bắt chước các dòng điện tự nhiên được tìm thấy trong cơ thể. Khi chúng ta già đi, những dòng điện này trở nên yếu hơn, do đó, áp dụng phương pháp căng da mặt bằng dòng điện siêu nhỏ cho phép bạn tăng tốc quá trình chữa lành những hư hại và lão hóa trên da.

Ngoài ra, các vi chất này tác động đến cơ mặt của bạn. Khi các máy tiếp xúc với cơ mặt, các cơ này được thư giãn và săn chắc. Điều này ngăn ngừa chảy xệ và cho phép khuôn mặt của bạn được nâng lên một cách tự nhiên.

Những chức năng của máy chăm sóc da mặt

 • Thu nhỏ lỗ chân lông
 • Làm sáng da
 • Sửa mụn trứng cá hoặc sẹo
 • Tẩy tế bào chết cho da
 • Trẻ hóa da
 • Chống lão hóa
 • Làm săn chắc da

Tất nhiên, hầu như mọi phụ nữ đều mơ ước được đắm mình trong những Spa tại nhà. Sử dụng máy chăm sóc da mặt mini tốt nhất mang lại những trải nghiệm rất thú vị tại nhà.

Lợi ích của máy chăm sóc da mặt là gì?

Khi nói đến việc sử dụng một máy chăm sóc da mặt mini, có những lợi ích vô tận. Lợi ích đáng chú ý nhất là cải thiện lưu thông máu trên khuôn mặt, giúp tái tạo làn da và tăng cường trao đổi chất tốt hơn. Ngoài ra, chiếc máy này còn có một số tác dụng rất tốt cho khuôn mặt của bạn như:

Cải thiện cơ mặt

Đầu tiên, các vi chất giúp ngăn ngừa các đường nứt chân chim và nếp nhăn trên khuôn mặt của bạn. Khi các đầu dò chạm vào từng bó cơ, chúng thực sự tác động đến hệ thống cơ mặt và khiến cho toàn bộ khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn, không còn bị chảy xệ.

Cải thiện làn da

Khi các dòng điện siêu nhỏ chạy trên bề mặt da, chúng sẽ hỗ trợ và kích thích việc sản xuất collagen và estrogen. Đây là hai yếu tố cơ bản giúp làn da của bạn tự phục hồi.

Tác dụng phụ của máy chăm sóc da mặt là gì?

Hiện nay chưa ghi nhận tác dụng phụ của máy chăm sóc da mặt. Tuy nhiên, nếu bạn đang mang thai, đang đeo thiết bị tạo nhịp tim, cấy ghép hoặc bị co giật, bạn không nên sử dụng máy.

Nếu bạn từng bị buồn nôn hoặc chóng mặt sau khi sử dụng máy chăm sóc da mặt mini, bạn nên ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến ​​bác sĩ. Bạn có thể bị một trong những bệnh đã đề cập trước đó và không biết.

Làm thế nào để đạt hiệu quả tốt khi sử dụng máy?

Giống như những phương pháp cải thiện sức khỏe khác, máy chăm sóc da mặt đòi hỏi bạn phải điều trị nhiều lần mỗi tuần cho đến khi làn da của bạn bắt đầu được cải thiện. Khi đã đạt được những dấu hiệu tích cực ban đầu, các phương pháp điều trị có thể được xác định lại sau mỗi 4 – 6 tuần.

Đánh giá máy chăm sóc da mặt đa năng mini

Nhiều người mua thường mắc sai lầm khi mua sản phẩm đầu tiên họ nhìn thấy trên thị trường. Để tìm ra sản phẩm tốt nhất, luôn luôn phải tiến hành nghiên cứu và tìm hiểu đáng kể về các máy chăm sóc da mặt khác nhau.

Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn tận dụng lợi thế của internet. Đầu tiên, hãy tổng hợp một danh sách những máy phổ biến nhất. Sau đó, truy cập trang web của các công ty sản xuất và đọc các nhận xét để xác định rằng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của bạn.

Chương trình được cài đặt sẵn

Gần như tất cả các máy chăm sóc da mặt đều có thể thiết lập cường độ dòng điện. Chức năng này có thể kết hợp với việc thiết lập chương trình hoạt động của máy. Chúng ta có thể tạm hiểu đây chính là những chương trình dùng để chữa trị và cải thiện tình trạng da, mang lại hiệu quả cao hơn.

Điều này nghĩa là bạn sẽ luôn có khả năng điều chỉnh cường độ dòng điện và chương trình hoạt động của máy tùy theo nhu cầu.

Có dây hay không dây

Máy chăm sóc da mặt trên thị trường có thể là có dây hoặc không dây. Những chiếc máy có dây sử dụng nguồn điện cắm trực tiếp vào ổ điện. Máy không dây thường xử dụng mô tơ không chổi than (cordless), và sử dụng năng lượng từ pin sạc.

Máy không dây rất linh hoạt và hoàn hảo cho khách du lịch hoặc những người thường xuyên di chuyển. Chúng cũng nhỏ gọn và dễ vận chuyển. Tuy nhiên, bạn sẽ phải xem xét các sản phẩm kỹ hơn vì dòng máy này thường có giá bán cao hơn loại có dây.

Một số tính năng sản phẩm quan trọng cần xem xét khác

 • Phụ kiện kèm theo máy – nhiều sản phẩm đi kèm với các phụ kiện khác nhau. Với một số dòng máy, bạn sẽ phải mua thêm những phụ kiện khác để phù hợp cho nhu cầu sử dụng.
 • Hẹn giờ – máy chăm sóc da mặt với bộ hẹn giờ sẵn có là rất cần thiết, đặc biệt là khi bạn cần massage theo một khoảng thời gian xác định.
 • Giá bán – giá có lẽ là yếu tố cuối cùng cần xem xét trước khi mua. Hãy xem xét một máy chăm sóc da mặt đáp ứng nhu cầu của bạn với mức giá phù hợp với túi tiền.
 • Bảo hành – hầu hết các nhà sản xuất máy chăm sóc da mặt đều có chế độ bảo hành một năm và những sản phẩm khác lên đến ba năm. Tuy nhiên, bạn nên xem xét một sản phẩm có thời gian bảo hành dài để an tâm trong việc sử dụng.

Ngoài ra, bạn có thể ưu tiên những sản phẩm có những tính năng phụ sau: đèn LED, các bộ phận có thể thay thế, màn hình hiển thị, thiết kế công thái học và dễ sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng máy chăm sóc da mặt

Chỉ cần thực hành một chút sẽ giúp cho bạn sử dụng một các thuần thục chiếc máy này. Cho dù những sản phẩm khác nhau có thiết kế và cách sử dụng khác nhau chút ít.

Để có kết quả tốt nhất, hãy thực hiện theo những bước dưới đây:

 1. Đối với máy sử dụng pin sạc, đảm bảo thiết bị được sạc đầy. Trường hợp máy không thể sạc, hãy mua pin AAA hoặc AA mới.
 2. Loại bỏ lớp trang điểm, bụi bẩn và cặn dầu trên da bằng sản phẩm làm sạch chất lượng như sữa rửa mặt hoặc nước rửa mặt. Da càng sạch thì kết quả càng hiệu quả.
 3. Để da mặt ẩm ướt và dẫn điện hơn, hãy thoa đủ gel. Điều này ngăn chặn sự ma sát của thiết bị trên da mặt.
 4. Khởi động máy và chọn cường độ dòng điện siêu nhỏ phù hợp nhất. Bắt đầu từ mức thấp và tăng dần lên mức cao. Sau đó, từ từ lướt đầu dò nhẹ nhàng trên khuôn mặt của bạn.
 5. Áp dụng áp lực vừa đủ, giống như khi massage mặt. Di chuyển máy lên trên để nâng cao và săn chắc. Đảm bảo thiết bị không ở một vị trí quá 5 giây.
 6. Khi hoàn tất quá trình chăm sóc da, làm sạch gel và sử dụng kem dưỡng ẩm chất lượng tốt.
 7. Sử dụng thiết bị trong khoảng từ 5 đến 30 phút mỗi ngày, qua các khu vực trên mặt mà bạn muốn cải thiện chất lượng da.

Tiếp tục với thói quen này ít nhất 5 lần mỗi tuần cho đến khi bạn đạt được kết quả mong muốn, trung bình là khoảng 60 ngày. Để duy trì kết quả, sử dụng thiết bị hai lần để ba lần, hàng tuần.

Các câu hỏi thường gặp

Sử dụng máy chăm sóc da mặt có tác dụng không?

Thông thường, bạn cảm thấy da săn chắc và khỏe khoắn hơn. Các lợi ích nâng cơ mặt khác bao gồm cải thiện nụ cười và quai hàm, giảm nếp nhăn, vết chân chim ở đuôi mắt và nếp nhăn. Hãy để ý đến những thay đổi hằng ngày từ việc sử dụng máy.

Máy chăm sóc da mặt bằng dòng điện siêu nhỏ có gây đau không?

Hầu hết các thiết bị đều vô hại và không gây đau đớn, điều này đã được xác nhận bởi rất nhiều người dùng. Trong trường hợp tệ nhất, bạn có thể cảm thấy cảm giác kiến bò tinh tế trên khuôn mặt khi dòng điện đi qua.

Sử dụng máy chăm sóc da mặt bao lâu thì có kết quả?

Nếu được sử dụng theo khuyến nghị của sản phẩm, bạn có thể bắt đầu thấy một số khác biệt trong một tuần. Tuy nhiên, bạn có thể phải tiếp tục sử dụng tối thiểu 4 tuần để có kết quả rõ ràng.

Có cần bôi gel trước khi sử dụng máy chăm sóc da mặt không?

Gel dẫn điện được khuyến khích để cải thiện tính dẫn điện trên da của bạn. Trường hợp không sử dụng đủ gel, hiệu quả hoạt động của máy có thể giảm.

Máy chăm sóc da mặt có gây nguy hiểm không?

Thực tế chưa ghi nhận tai nạn hay những tổn thương gây ra bởi máy chăm sóc da mini. Tuy nhiên nếu bạn có vết thương hở, người bị động kinh hoặc đang mang thai, hãy hạn chế sử dụng máy chăm sóc da mặt. Sử dụng máy trong những tình huống trên có thể dẫn đến một số tác động tiêu cực.

Máy chăm sóc da hãng nào tốt nhất

1. Máy chăm sóc da mặt Yaman

Yaman là thương hiệu sản xuất thiết bị làm đẹp số 1 đến từ Nhật Bản, đem lại chế độ chăm sóc da đầy đủ và hiện đại.

Máy chăm sóc da mặt Yaman có tốt không?

Yaman là một hãng chuyên sản xuất thiết bị làm đẹp đến từ đất nước Nhật Bản. Nghệ thuật làm đẹp của xứ sở mặt trời mọc này từ lâu đã được thế giới ngưỡng mộ bởi sự tỉ mỉ, kỳ công một cách tuyệt đối.

Nhờ đó phụ nữ Nhật Bản luôn giữ được nét thanh xuân, trẻ hơn so với tuổi. Các sản phẩm xuất xứ Nhật thường được đánh giá cao và có uy tín tốt, được người dùng trên toàn thế giới ưa chuộng, tin tưởng sử dụng. Nhiều khách hàng đã review máy Yaman tích cực khi được hỏi máy Yaman có tốt không.

2. Máy chăm sóc da mặt Panasonic

Thành lập từ năm 1918 với tên ban đầu là Matsushita Electric Industrial Co., Ltd chuyên bán các sản phẩm công nghệ điện tử Nhật Bản, trụ sở chính tại Kadoma, tỉnh Osaka Nhật Bản. Đến năm 2008 công ty đổi tên thành Panasonic (Pana có nghĩa là tất cả – Sonic có nghĩa là âm thanh) và sản phẩm đã được ưa chuộng tại rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Máy chăm sóc da mặt Panasonic có tốt không?

Máy chăm sóc da mặt mini của Panasonic có giá bán không quá cao, phù hợp với đại đa số người dùng.

Ưu thế mạnh mẽ của sản phẩm Panasonic là chất lượng sản phẩm, người Nhật quan niệm mức sống con người dù ở đâu cũng sẽ tăng dần theo thời gian, nên thị hiếu về chất lượng máy chăm sóc da sẽ tăng lên theo từng ngày.

3. Máy chăm sóc da mặt Hada Crie

Hada Crie là dòng máy chăm sóc da thuộc hãng Hitachi có xuất xứ từ Nhật Bản. Được trang bị công nghệ làm sạch da ion (Facial Ion Technology) là sản phẩm chăm sóc da được ưa chuộng hàng đầu tại Nhật bản và nhiều nước trên thế giới.

Máy chăm sóc da mặt Hada Crie có tốt không?

Công nghệ làm sạch da ion (Facial Ion Technology) là công nghê chăm sóc da tiên tiến trên thế giới, được sử dụng tại các spa và clinic cao cấp trong việc chăm sóc sắc đẹp. Công nghệ này sử dụng tính chất chuyển động điện tích cùa các ion giúp làm sạch da sâu, cấp ẩm cho da, xóa các nếp nhăn một cách an toàn và hiệu quả nhất. Ngoài ra, công nghệ Facial Ion Technology còn giúp các sản phẩm dưỡng da phát huy tác dụng một cách triệt để nhất trên da.

4. Máy chăm sóc da mặt Mior

Mior là thương hiệu máy chăm sóc da mặt nội địa của Trung Quốc; tuy chỉ mới xuất hiện trên thị trường Việ Nam trong một vài năm trở lại đây nhưng thương hiệu này ngày càng nhận được sự quan tâm rất lớn đến từ người tiêu dùng.

Máy chăm sóc da mặt Mior có tốt không?

Bên cạnh sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại các dòng máy massage mặt Mior có giá bán tương đối rẻ khi dao động từ 500K đến 1,5 triệu đồng; do đó được xem là sự lựa chọn rất phù hợp với túi tiền của đại đa số người tiêu dùng tại Việt Nam.

Các dòng máy massage mặt Mior nổi bật với kiểu dáng cầm tay nhỏ gọn, thân máy sử dụng chất liệu nhựa bền bỉ và được trang bị nhiều công nghệ chăm sóc da mặt hàng đầu như công nghệ ion, sóng EMS, công nghệ đèn LED hay cơ chế rung.

6. Máy chăm sóc da mặt Pebble Fleur

Pebble Fleur là dòng máy làm đẹp cho phụ nữ thuộc thương hiệu Saint L’Beau. Thương hiệu này hiện có khá ít sản phẩm ở việt nam.

Máy chăm sóc da mặt Pebble Fleur có tốt không?

Saint L’Beau đã ra mắt các sản phẩm chăm sóc da như: Pebble Lisa, Pebble Irine và gần đây nhất chính là sự ra đời của em út Pebble Fleur để bắt kịp với nhịp sống của phụ nữ hiện đại ngày nay. Nhất là sau một ngày dài bận rộn và nhiều mỏi mệt, làn da nào cũng cần được nghỉ ngơi, được thở và đặc biệt là rất cần được ăn no!

Đánh giá cuối cùng của chúng tôi

Máy chăm sóc da mặt mini đã được chứng minh lâm sàng giúp cải thiện làn da và độ đàn hồi của da bằng cách kích thích cơ mặt bằng cách sử dụng dòng điện siêu nhỏ. Do đó, chúng là một lựa chọn hoàn hảo cho phẫu thuật căng da mặt.

Tuy nhiên, để có hiệu quả tốt nhất, việc tìm kiếm máy chăm sóc da loại nào tốt là rất cần thiết. Chúng tôi tin rằng bài viết vừa rồi đủ để các bạn có thể tự tin lựa chọn cho mình những sản phẩm tốt và phù hợp nhất.

Leave a Comment

Your email address will not be published.