Top 7 gối tựa lưng văn phòng tốt nhất 2019

Bạn có hàì lòng với nội dung bài viết không?
[Tổng cộng: 0 - Trung bình: 0]

Chiếc gối tựa lưng văn phòng tuy nhỏ nhưng mang lại giá trị lớn.

Có lẽ đã không ít lần bạn bị đau lưng, đau vai gáy trong thời gian dài. Bạn nghĩ sao khi tôi nói rằng với vài trăm nghìn thì có thể giải quyết dứt điểm nỗi đau đó.
Không phải đi mua thuốc uống đâu. Mà chúng ta sẽ dùng số tiền này để mua cho mình những chiếc gối tựa lưng văn phòng phù hợp với cột sống của mỗi người. Qua đó có thể làm biến mất chứng đau lưng mãn tính.

Bài viết này giới thiệu một số mẫu gối tựa lưng tốt nhất, đồng thời mô tả chức năng của sản phẩm này.

Tấm lưới tựa lưng ghế văn phòng tiện ích|3|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/1-tam-luoi-tua-lung-ghe-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Ftam-luoi-tua-lung-ghe-van-phong-tien-ich-p5853283.html|70000|54000|23|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.60570615.1017946875|32432|24000|26|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Ftam-luoi-tua-lung-ghe-van-phong-5832521.html|70000|60000|14|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Ftam-luoi-tua-lung-ghe-o-to-va-ghe-van-phong-chong-moi-lung-i616654551-s1428384273.html|25000|25000|0||Đệm lót có tựa lưng hoạt hình cho văn phòng|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/2-Dem-lot-tua-lung-van-phong-699x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdem-lot-co-tua-lung-hoat-hinh-cho-van-phong-p26317443.html|400000|278000|31|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.61857637.2734692593|270000|270000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fdem-lot-co-tua-lung-hoat-hinh-cho-van-phong-dem-lot-ghe-van-phong-chong-truot-trang-tri-khong-gian-lam-viec-nha-cua-gd183-dlghe-20752966.html|219000|219000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fdem-lot-co-tua-lung-hoat-hinh-cho-van-phong-dem-lot-ghe-van-phong-chong-truot-trang-tri-khong-gian-lam-viec-nha-cua-gd183-dlghe-i327552618-s524046289.html|250000|219000|12||Gối tựa lưng cao cấp hình ghế|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/3-goi-tua-lung-cao-cap-chu-T-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-tua-lung-da-nang-p5784289.html|420000|420000|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.11496301.2017880026|285000|285000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-tua-lung-van-phong-hinh-ghe-9047286.html|270000|270000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Gối hơi tựa lưng cao cấp dành cho văn phòng hoặc du lịch|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/4-goi-hoi-tua-lung-van-phong-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-hoi-tua-lung-cao-cap-danh-cho-van-phong-hoac-du-lich-xtm-pillow-b-p22425082.html|300000|210000|30|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.95538845.2364887829|255000|255000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-hoi-tua-lung-cao-cap-xtm-pillow-b-19528563.html|255000|255000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Nải Chuối Nhồi Bông Tựa Lưng|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/5-ghe-tua-lung-van-phong-hinh-nai-chuoi-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fnai-chuoi-nhoi-bong-tua-lung-50-cm-mau-vang-p14116535.html|269000|220000|18|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.16092973.2070498037|215000|215000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fnai-chuoi-nhoi-bong-tua-lung-40cm-21862418.html|139000|139000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fnai-chuoi-nhoi-bong-tua-lung-50-cm-i274742299-s421176962.html|269000|220000|18||Gối Tựa Lưng Thêu Xe Đạp Thắng Lợi|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/6-goi-tua-lung-van-phong-thang-loi-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-tua-lung-theu-xe-dap-thang-loi-p248977.html|147000|132000|10|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.44390371.5605636772|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-tua-lung-theu-xe-dap-thang-loi-29833513.html|147000|137000|7|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Gối cao su tựa lưng có đai cài|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/7-goi-tua-lung-van-phong-cao-su-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-cao-su-tua-lung-co-dai-cai-pa9113-34-x-32-cm-p9830300.html|190000|190000|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.40086694.1573480218|220779|170000|23|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-tua-lung-ghe-van-phong-co-to-cao-su-non-16815260.html|350000|350000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Gối tựa lưng gối ôm quả dứa|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/8-goi-tua-lung-hinh-trai-thom-700x700.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-tua-lung-goi-om-qua-dua-goi-tua-lung-goi-om-viet-nam-p15159741.html|160000|108000|33|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fwww.sendo.vn%2fgoi-tua-lung-van-phong-goi-qua-tang-sicogo-21074071.html|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Gối tựa lưng cao su non hình thú|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/9-Goi-tua-lung-van-phong-hinh-thu.png|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-tua-lung-hinh-thu-cua-bong-p15049538.html|380000|334400|12|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.48471520.2306534634|227700|227700|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-nem-tua-lung-van-phong-cao-su-non-hinh-thu-cute-anh-that-i624698358-s1456724312.html|220000|220000|0||Gối tựa lưng tạo hình chú mèo|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/09/10-goi-tua-lung-hinh-chu-meo.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.3917880.628813251|159000|159000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-cho-di-xe-may-tao-hinh-chu-meo-thivi-12228701.html|129000|129000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-tua-lung-tao-hinh-chu-meo-02-den-thivi-i138998662-s142198772.html|139000|119000|14

Danh sách 10 chiếc gối tựa lưng cho ghế văn phòng đáng mua nhất

1. Tấm lưới tựa lưng ghế văn phòng tiện ích

Học sinh, sinh viên và đặc biệt là những người làm việc văn phòng, tài xế sẽ thường xuyên bị những chứng đau lưng, nhức đầu, cổ, vai, uể oải sau mỗi ngày làm việc. Một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra những chứng đau nhức đó là do dáng ngồi không đúng tư thế.
Chính vì thế sẽ gây ra hiện tượng lệch cột sống, căng áp lên các nhóm cơ, làm hạn chế lưu thông tuần hoàn máu, cuối cùng dẫn đến các cơn đau nhức mà chúng ta đang gặp.

Tấm lưới tựa lưng ghế văn phòng tiện ích
Tấm lưới tựa lưng ghế văn phòng tiện ích

Giá bán tham khảo: 50k.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Ftam-luoi-tua-lung-ghe-van-phong-tien-ich-p5853283.html|70000|54000|23|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.60570615.1017946875|32432|24000|26|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Ftam-luoi-tua-lung-ghe-van-phong-5832521.html|70000|60000|14|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Ftam-luoi-tua-lung-ghe-o-to-va-ghe-van-phong-chong-moi-lung-i616654551-s1428384273.html|25000|25000|0

Với thiết kế độc đáo, Tấm Lưới tựa lưng tạo dáng cho người ngồi theo tư thế đúng nhất, làm giảm sự chịu đựng của cột sống khi ngồi 1 chỗ trong thời gian quá lâu.
Giúp nâng đỡ cột sống, đặc biệt nâng đỡ cho phần lưng dưới. Giải tỏa sự căng mỏi và đau nhức cho phần lưng và cổ

Thông tin sản phẩm
 • Chất liệu thép bọc và lưới, có tính đàn hồi, chịu lực và thoáng khí.
 • Sử dụng gắn vào thành ghế dùng được trên ô tô và dùng được cho văn phòng.
 • Công Dụng tạo dáng ngồi thẳng ngay ngắn và thoải mái, nâng đỡ cột sống, đặc biệt phần lưng dưới.
 • Giúp giải tỏa sự căng thẳng, nhức mỏi phần lưng cổ.
 • Nên vệ sinh tấm lưới định kỳ để có kết quả sử dụng tốt hơn.
 • Sản phẩm chỉ có tác dụng hỗ trợ không có tác dụng chữa bệnh.

2. Đệm lót có tựa lưng hoạt hình cho văn phòng

Sản phẩm miếng lót ghế với hình dáng cute dễ thương với nhiều hình ngộ nghĩnh đáng yêu và màu sắc nổi bật như hồng, cam, xanh. Sản phẩm giúp nâng đỡ cột sống và mang lại không gian sinh động, thú vị cho nơi bạn làm việc, sinh hoạt.
Được làm từ chất liệu bông thoáng khí, gần gũi với thiên nhiên, mang đến cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu khi ngồi hay tựa lưng. Mặc dù sản phẩm có thể gây nóng nếu sử dụng trong thời gian dài, nhưng trong môi trường máy lạnh như văn phòng, công sở thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Đệm lót có tựa lưng hoạt hình cho văn phòng
Đệm lót có tựa lưng hoạt hình cho văn phòng

Giá bán tham khảo: 350k

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fdem-lot-co-tua-lung-hoat-hinh-cho-van-phong-p26317443.html|400000|278000|31|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.61857637.2734692593|270000|270000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fdem-lot-co-tua-lung-hoat-hinh-cho-van-phong-dem-lot-ghe-van-phong-chong-truot-trang-tri-khong-gian-lam-viec-nha-cua-gd183-dlghe-20752966.html|219000|219000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fdem-lot-co-tua-lung-hoat-hinh-cho-van-phong-dem-lot-ghe-van-phong-chong-truot-trang-tri-khong-gian-lam-viec-nha-cua-gd183-dlghe-i327552618-s524046289.html|250000|219000|12

Với hình dáng ngộ nghĩnh, đáng yêu, tạo cho bạn sự sảng khoái khi nghỉ ngơi, đồng thời giúp bạn trang trí và làm đẹp không gian sống. Gối có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, có thể lót ngồi, tựa lưng, trang trí cho ghế mây, ghế sofa… vô cùng đa năng.
Với kiểu dáng dễ thương thì chiếc ghế tựa lưng này rất thích hợp để bạn mua làm quà tặng người thân, bạn bè.

Thông tin sản phẩm
 • Phù hợp với các bạn văn phòng, trang trí không gian làm việc thêm sinh động
 • Kích thước: 35 x 35 x 55 cm
 • Chất liệu bông thoáng khí mang lại cho bạn cảm giác thoải mái khi ngồi làm việc
 • Nhiều hình ngộ nghĩnh với màu sắc nổi bật
 • Gối có các hạt tròn phía dưới giúp chống trượt khi để trên ghế
Đọc thêm: Top 9 chiếc máy đọc sách tốt, trâu bò và tiện dụng nhất 2019 

3. Gối tựa lưng cao cấp hình ghế

Gối tựa lưng cao cấp hình ghế có hình dáng được nghiên cứu để hỗ trợ cột sống, đồng thời có đệm để hỗ trợ gác tay tiện lợi. Với thiết kế này thì có thể sử dụng gối cho cả ghế văn phòng và ghế sofa.
Phần đế gối rộng làm hạn chế khả năng rớt gối xuống đất. Nếu là người thường xuyên sử dụng gối văn phòng thì có lẽ việc rớt gối xuống đất đôi khi làm bạn khó chịu. Với thiết kế mới, gối đem lại cảm giác an toàn và thoải mái cho người sử dụng,
Đặc biệt là vỏ có thể tháo rời và giặt được, khả năng này hỗ trợ cho việc giặt, vệ sinh gối trở nên cực kỳ dễ dàng.

Gối tựa lưng cao cấp hình ghế
Gối tựa lưng cao cấp hình ghế

Giá bán tham khảo: 315k.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-tua-lung-da-nang-p5784289.html|420000|420000|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.11496301.2017880026|285000|285000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-tua-lung-van-phong-hinh-ghe-9047286.html|270000|270000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Thông tin sản phẩm
 • Gối chữ T ngược cực kỳ độc đáo
 • Thiết kế thời trang
 • Để trên ghế ngồi, xe hơi hoặc sofa
 • Đem lại cảm giác thoải mái, ngăn mỏi lưng
 • Chất Liệu: Vỏ Gối Vải Nhung Membo
 • Ruột gối: Gòn bi 3D
 • Kích Thước: Cao Lưng: 42cm, Dài Tay: 32cm, Cao Tay: 20 cm
 • Trọng Lượng: 1.1 Kg
 • Xuất xứ: Việt Nam

4. Gối hơi tựa lưng cao cấp dành cho văn phòng hoặc du lịch

Mỗi khi có nhu cầu di chuyển bằng oto hoặc xe du lịch, có lẽ điều bạn chán nhất chính là bị mỏi lưng và mỏi cổ. Giải pháp cho vấn đề này là mang gối tựa lưng theo, nhưng kích thước chiếc gối cồng kềnh làm cho việc mang theo gặp nhiều phiền phức.
Nếu những điều ở trên là đúng thì chiếc gối hơi tựa lưng sẽ giải quyết được vấn đề này. Khi cần thì thổi phồng lên và dùng, dùng xong chỉ việc tháo hơi và xếp gọn lại như một chiếc khăn tay. Đây là một giải pháp thông minh dành bạn và cho những người ưa thích đi du lịch xa, chỉ cần một động tác gài gối sau lưng khi đi xe đường dài, bạn sẽ có một cảm giác thoải mái như đang trên giường.

Gối hơi tựa lưng cao cấp dành cho văn phòng hoặc du lịch

Giá bán tham khảo: 210k.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-hoi-tua-lung-cao-cap-danh-cho-van-phong-hoac-du-lich-xtm-pillow-b-p22425082.html|300000|210000|30|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.95538845.2364887829|255000|255000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-hoi-tua-lung-cao-cap-xtm-pillow-b-19528563.html|255000|255000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Với chiếc gối này bạn chỉ cần 20 giây để làm căng nó bằng hơi thổi của bạn. Và mất 10 giây để làm xẹp nó trở lại, bạn hoàn toàn có thể cất gọn trong ngăn kéo bàn làm việc của mình.

Gối được làm bằng chất liệu nỉ có van khí, giúp gối hơi được mềm mại và chắc chắn. Kích thước khi gấp gọn lại rất nhỏ, khối lượng chỉ 72g rất tiện lợi khi di chuyển, dễ dàng bỏ vào túi, balo, mà không hề tốn diện tích thích hợp với dân văn phòng, dân phượt.
Chiếc gối tựa lưng văn phòng có kiểu dáng xinh xắn kết hợp với gam màu trẻ trung phù hợp cho nhiều đối tượng. Ngoài việc mua cho bản thân thì còn có thể mua làm quà tặng bạn bè, người thân… để cùng chia sẻ những chuyến du lịch đáng nhớ hoặc có được những giấc ngủ ngon tại văn phòng.

5. Nải Chuối Nhồi Bông Tựa Lưng

Ghế tựa lưng văn phòng hình nải chuối là sản phẩm rất dễ thương và thú vị, tôi nghĩ bất cứ ai nhìn thấy sản phẩm thì đều muốn sở hữu. Gối có kích thước vừa đủ, không to cũng không quá nhỏ, bạn có thể dùng để kê lưng, gối đầu, hay làm gối ôm đều được.
Với chất liệu mềm mịn thì chắc chắn sẽ làm bạn rất thích thú khi ôm hoặc sờ. Đặc biệt mùa mưa thế này, lạnh lẽo thế này thì còn gì bằng khi có một bàn tay tròn trịa ôm lấy mình đúng không nào.

Nải Chuối Nhồi Bông Tựa Lưng
Nải Chuối Nhồi Bông Tựa Lưng

Giá bán tham khảo: 140k.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fnai-chuoi-nhoi-bong-tua-lung-50-cm-mau-vang-p14116535.html|269000|220000|18|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.16092973.2070498037|215000|215000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fnai-chuoi-nhoi-bong-tua-lung-40cm-21862418.html|139000|139000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fnai-chuoi-nhoi-bong-tua-lung-50-cm-i274742299-s421176962.html|269000|220000|18

Nải chuối nhồi bông trông vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu. Nải chuối nhồi bông có thể là một món quà vô cùng độc đáo mà bạn có thể mua làm quà tặng cho người thân, bạn bè và người ấy.

 • Chất liệu: PP cotton nhung mềm mịn
 • Bông độn: 100% trắng đàn hồi cực tốt
 • Vô cùng êm ái, mềm mịn, lông không rụng.
 • Kích thước: ngang 35 cm, cao 30 cm
 • Màu: Vàng

6. Gối Tựa Lưng Thêu Xe Đạp Thắng Lợi

Gối tựa lưng thêu xe đạp Thắng Lợi được sản xuất bằng chất liệu 100% cotton co giãn và thấm hút mồ hôi tốt, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu khi sử dụng. Chất liệu vải mềm mại, dễ giặt và nhanh khô giúp tiết kiệm thời gian giặt giũ. Thiết kế gối thêu hình xe đạp trang nhã, nghệ thuật, ngoài việc dùng cho văn phòng thì còn có thể dùng trang trí thêm cho không gian phòng khách hay quán cafe.

Gối Tựa Lưng Thêu Xe Đạp Thắng Lợi
Gối Tựa Lưng Thêu Xe Đạp Thắng Lợi

Giá bán tham khảo: 140k.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-tua-lung-theu-xe-dap-thang-loi-p248977.html|147000|132000|10|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.44390371.5605636772|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-tua-lung-theu-xe-dap-thang-loi-29833513.html|147000|137000|7|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Hướng dẫn bảo quản và sử dụng
 • Sử dụng gối tựa lưng ở nơi thoáng mát, tránh ẩm ướt vì sản phẩm có độ hút ẩm rất cao.
 • Khoảng 2 đến 3 tháng nên giặt sản phẩm 1 lần. Giặt bằng các loại xà phòng chuyên dùng giặt quần áo trẻ em để có thể bảo quản độ mịn của gối lâu nhất.
 • Sau khi giặt gối thì có thể phơi trong bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp, đợi sản phẩm khô hẳn mới mang vào nhà.
Thông tin sản phẩm
 • Sản phẩm được may bằng chất liệu cotton 100% êm, mềm, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
 • Gối được sử dụng trong nhiều trường hợp: tựa lưng hay lót ghế văn phòng, hoặc trang trí quán cafe
 • Có thể mang theo đi du lịch
 • Sản phẩm có nhiều màu cho bạn lựa chọn
 • Ruột gối bằng polyester
 • Vỏ gối bằng vải cotton
 • Dễ dàng mang theo khi đi du lịch
 • Áo gối có thể tháo ra để giặt giũ, thay đổi
 • Kích thước: 40 x 40 x 8 cm

7. Gối cao su tựa lưng có đai cài

Chiếc gối tựa lưng văn phòng cao su mặc dù có hình dáng khá đơn giản nhưng lại hỗ trợ rất tốt cho cột sống. Đồng thời chất liệu cao su non giúp giữ hình dáng tốt qua thời gian dài sử dụng.
Ruột gối là chất memory foarm, chất cao su công nghệ mới thay thế cho cao su non thiên nhiên. Lớp vỏ gối làm từ vải nhung hoặc vải tổ ong thoát khí, sau gối có dây đai thắt cố định vị trí gối khi đặt lên ghế.

Gối cao su tựa lưng có đai cài
Gối cao su tựa lưng có đai cài

Giá bán tham khảo: 190k.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-cao-su-tua-lung-co-dai-cai-pa9113-34-x-32-cm-p9830300.html|190000|190000|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.40086694.1573480218|220779|170000|23|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-tua-lung-ghe-van-phong-co-to-cao-su-non-16815260.html|350000|350000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Thông tin sản phẩm
 • Sản xuất tại: Việt Nam
 • Trọng lượng: 600g
 • Kích thước: 34 x 32 x 12 cm

8. Gối tựa lưng gối ôm quả dứa

Chiếc gối tựa lưng văn phòng này chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng do có hình dáng cực kỳ cute. Sản phẩm này rất xứng đáng để cho vào bộ sưu tập gối của bạn.
Vỏ gối được sản xuất bằng vải có tính chất mềm mại, tạo cảm giác rất mềm mại cho da. Ruột gối bằng bông mang đến sự thoáng mát tối đa. Với kích thước 30cmx15cm rất nhỏ gọn và dễ dàng mang theo khi đi du lịch. Ngoài ra, đây cũng là món quà ý nghĩa dành tặng cho đồng nghiệp hay người thân trong gia đình.

Gối tựa lưng gối ôm quả dứa

Giá bán tham khảo: 110k.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-tua-lung-goi-om-qua-dua-goi-tua-lung-goi-om-viet-nam-p15159741.html|160000|108000|33|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fwww.sendo.vn%2fgoi-tua-lung-van-phong-goi-qua-tang-sicogo-21074071.html|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Tóm lại, chiếc gối tựa lưng văn phòng này hội tụ rất nhiều ưu điểm: Co giãn và thấm hút mồ hôi tốt, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu khi sử dụng. Chất liệu vải mềm mại, dễ giặt và nhanh khô giúp tiết kiệm thời gian giặt giũ.

9. Gối tựa lưng cao su non hình thú

Khi đi làm bạn lo sợ mình ngồi sai tư thế dẫn đến cong vẹo cột sống? Bạn bị nhức mỏi, đau âm ỉ vùng lưng dưới khi ngồi làm việc miệt mài ở văn phòng, hay khó tập trung làm việc vì ghế ngồi không thoải mái?
Vậy thì chiếc gối tựa lưng văn phòng cao su non là lựa chọn của bạn. Gối tựa lưng cao su non (memory foam) có độ đàn hồi cao, được thiết kế phù hợp với đoạn cong thắt lưng, có tác dụng cải thiện tư thế ngồi, hỗ trợ vùng lưng dưới, giúp chống cong vẹo cột sống trong điều kiện ngồi làm việc nhiều giờ liên tục.

Gối tựa lưng cao su non hình thú

Giá bán tham khảo: 250k.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-tua-lung-hinh-thu-cua-bong-p15049538.html|380000|334400|12|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.48471520.2306534634|227700|227700|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-nem-tua-lung-van-phong-cao-su-non-hinh-thu-cute-anh-that-i624698358-s1456724312.html|220000|220000|0

Thông tin sản phẩm
 • Thường thì gối tựa lưng truyền thống được làm bằng bông, nhưng chất liệu này quá mềm, dễ bị lún, xẹp sau một thời gian sử dụng và do đó không tốt cho cột sống.
 • Gối tựa lưng cao su non rất hữu ích cho nhân viên văn phòng, người hay ngồi oto, những người đam mê du lịch, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, những người đam mê đọc sách. Hay đơn giản chỉ muốn tận hưởng cảm giác thoải mái khi xem tivi, sử dụng máy vi tính, vân vân.
 • Kích thước: 33 cm x 31 cm x 11.5 cm.

10. Gối tựa lưng tạo hình chú mèo

Gối tựa lưng tạo hình chú mèo được sản xuất gồm 2 lớp, bên trong là lớp bông gòn xơ loại 1 êm ái, có độ đàn hồi tốt, không lún xẹp sau thời gian dài sử dụng. Bên ngoài là lớp vải nhung nỉ mịn màng, dày dặn, bề mặt vải ít bám bẩn, đảm bảo độ bền sử dụng lâu dài theo thời gian. Đường may chắc chắn, tỉ mỉ, hạn chế tối đa tình trạng bung rách, đứt chỉ trong quá trình sử dụng.

Gối tựa lưng tạo hình chú mèo
Gối tựa lưng tạo hình chú mèo

Giá bán tham khảo: 160k.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.3917880.628813251|159000|159000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-cho-di-xe-may-tao-hinh-chu-meo-thivi-12228701.html|129000|129000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-tua-lung-tao-hinh-chu-meo-02-den-thivi-i138998662-s142198772.html|139000|119000|14

​Gối có hình chú mèo tinh nghịch, kết hợp cùng màu sắc trang nhã, thanh lịch, phù hợp với hầu hết các không gian nội thất như: phòng khách, phòng ngủ, văn phòng làm việc, quán cà phê. Bạn có thể dùng chiếc gối xinh xắn này để gối đầu, tựa lưng nghỉ ngơi hay chỉ đơn giản là để trang trí cho không gian phòng thêm sinh động, mới lạ.
Kích thước nhỏ gọn, rất tiện lợi để mang theo trong các chuyến du lịch, sử dụng trong văn phòng.

Thông tin sản phẩm
 • Chất liệu vải mịn đẹp, an toàn
 • Bề mặt mềm mại, mang lại cảm giác thoải mái khi tựa
 • Kích thước nhỏ gọn, tiện lợi
 • Màu sắc: Cam
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Trọng lượng: 450g
 • Chất liệu: Nỉ, Nhung
 • Kích thước: 35 x 45 (cm)
Đọc thêm: Top 5 máy nướng bánh hình thú bán chạy nhất 2019 

Gối tựa lưng văn phòng là gì ?

Gối tựa lưng văn phòng là loại gối mềm và nhỏ, được gắn vào ghế làm việc để nâng đỡ cột sống của người ngồi. Gối tựa lưng đặc biệt được sử dụng nhiều trong môi trường văn phòng làm việc vì tính ưu việt và tác dụng lớn trong việc làm giảm chứng đau lưng.

Gối được sản xuất với nhiều kích thước to, nhỏ hoặc các hình dáng ngộ nghĩnh để thu hút người dùng và phù hợp với mục đích sử dụng.

Chất liệu làm gối tựa lưng bao gồm nhiều loại như:

 • Cao su non (memory foam)
 • Cao su thiên nhiên (latex)
 • Lưới nhựa
 • Bông nhồi
 • Hạt xốp

Gối tựa lưng văn phòng truyền thống thông thường được làm bằng bông nhồi, tuy có giá thành rẻ nhưng không có tác dụng chống đau lưng bởi dễ xẹp và dễ bị biến dạng khi sử dụng.
Các loại lưới tựa lưng bằng nhựa khá nhẹ và có ưu điểm không gây nóng lưng nhưng độ bền không cao. Hình dạng của gối cũng dễ bị biến đổi sau thời gian ngắn sử dụng.

Gối tựa lưng làm bằng cao su non (memory foam) cao cấp là một trong những chất liệu phù hợp nhất để làm gối tựa lưng. Vật liệu này có nhiều ưu điểm như cân bằng lực tác động, đàn hồi tốt, không bị biến dạng, độ bền cao, có thể tháo vỏ để vệ sinh, thay thế.

Gối tựa lưng văn phòng là loại gối mềm và nhỏ, được gắn vào ghế làm việc để nâng đỡ cột sống của người ngồi
Gối tựa lưng văn phòng là loại gối mềm và nhỏ, được gắn vào ghế làm việc để nâng đỡ cột sống của người ngồi

Lợi ích của tối tựa lưng văn phòng

Nếu là nhân viên văn phòng, thường phải ngồi làm việc nhiều giờ liền liên tục, thì có lẽ bạn cũng đã từng phải trải qua những cơn đau lưng mãn tính. Chiếc gối tựa lưng văn phòng chính là vật dụng có thể khắc phục vấn đề này một cách tốt nhất.

Hỗ trợ cột sống, giảm đau lưng

Những người ngồi làm việc trong thời gian dài, đặc biệt là dân văn phòng phải ngồi làm việc ít nhất 8 tiếng mỗi ngày, nếu không kết hợp với vận động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đặc biệt là phần cột sống.

Để khắc phục thì văn phòng làm việc cũng đã đầu tư khá nhiều tiền để mang đến cho nhân viên những chiếc ghế đắt tiền, nhiều chức năng. Tuy nhiên với hình dáng, cân nặng, chiều cao của mỗi người thì sẽ phù hợp với những chiếc ghế khác nhau. Vì vậy không thể có chiếc ghế hoàn hảo cho tất cả mọi người.

Chiếc gối tựa lưng văn phòng chính là giải pháp hữu hiệu nhất. Với nhiều hình dạng, kích thước và kiểu dáng khác nhau, cộng với cơ chế gắn vào lưng ghế, thì chiếc gối này có thể biến chỗ ngồi của mỗi người trở nên hoàn hảo với chính họ.

Một chiếc gối tựa lưng đúng tiêu chuẩn và chất lượng cao sẽ giúp chúng ta khắc phục tình trạng đau lưng. Gối tựa lưng sẽ giúp bạn nâng đỡ cột sống, ngồi thẳng lưng trong thời gian dài, phòng tránh cũng như hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến cột sống.

Ngoài ra, để cải thiện vấn đề đau nhức khi ngủ trưa thì bạn có thể tìm mua chiếc ghế ngủ văn phòng.

Tạo cảm giác êm ái nhưng vững chắc khi ngồi.

Thật khó chịu khi phải ngồi trong những chiếc ghế không vững vàng, lỏng lẻo. Về phần đệm ngồi cũng vậy, đệm ngồi của những chiếc ghế rẻ tiền có thể quá cứng hoặc quá mềm, tạo cảm giác không an toàn khi ngồi liên tục.
Gối tựa lưng có thể giúp chúng ta khắc phục tình trạng trên. Khi làm việc hay lái xe chúng ta có thói quen cúi người về trước, khi đó các đốt sống lưng phải chịu chèn ép rất lớn nên dễ đau mỏi. Hãy thử đặt một chiếc gối đúng tiêu chuẩn phía sau lưng và bạn sẽ cảm thấy ngay sự dễ chịu.

Giúp việc ngủ trưa hiệu quả hơn.

Một giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 – 30 phút đối với dân văn phòng là rất cần thiết, nhất là với môi trường khí hâu nhiệt đới của Việt Nam, nó giúp bạn tỉnh táo hơn khi làm việc buổi chiều, tái tạo năng lượng, đồng thời giúp cải thiện trí nhớ, giảm stress.

Thông thường, dân văn phòng thường có thói quen xấu là ngủ gục ngay trên bàn hoặc ngả hết người vào ghế, tư thế ngủ không thoải mái khiến cột sống và cổ đau mỏi khi ngủ dậy.

Chiếc gối tựa lưng văn phòng lúc này sẽ phát huy tác dụng, bạn có thể dùng nó nhưng một chiếc gối đầu êm ái, đỡ lưng khỏi đau khi bạn ngả nằm trên ghế. Để không bị ngoẹo cổ khi ngủ bạn nên sử dụng một chiếc gối chữ U.

Để việc ngủ trưa trở nên thoải mái hơn nữa thì các bạn có thể xem xét thêm sản phẩm chiếu ngủ trưa văn phòng, đây là sản phẩm khá hot trong thời gian gần đây

Một giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 - 30 phút đối với dân văn phòng là rất cần thiết
Một giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 – 30 phút đối với dân văn phòng là rất cần thiết

Trang trí nhà cửa, không gian văn phòng

Những chiếc gối tựa lưng văn phòng nhiều màu sắc, hình dáng ngộ nghĩnh ngoài việc cải thiện sức khỏe cơ thể còn có thể đóng vai trò là vật trang trí cho văn phòng.
Thật vậy, bước vào phòng làm việc với những chiếc gối ôm, gối tựa đầu, gối chữ U nhiều màu sắc thì chắc chắn sẽ làm tăng cảm giác ấm cúng. Qua đó gián tiếp tăng khả năng tập trung và năng suất làm việc.

Gối tựa lưng văn phòng nào tốt nhất

Để lựa chọn một chiếc gối dựa lưng phù hợp với mục đích, nhu cầu và cơ thể của bạn thì cần chú ý những tiêu chí sau:

Kích thước và kiểu dáng

Gối tựa lưng có nhiều kích thước, kiểu dáng khác nhau từ nhỏ đến lớn, cong hay thẳng, có những loại chuyên dùng cho một loại ghế nhất định. Căn cứ vào ghế ngồi và tình trạng đau lưng: đau thắng lưng, giữa lưng… mà lựa chọn gối tựa lưng phù hợp.
Nếu bạn sử dụng gối tựa lưng với mục đích thiên về trang trí thì nên chọn gối tựa lưng hình vuông, chữ nhật có kích thước phù hợp thường là 60x60cm, 45x60cm, 45x45cm… sẽ phù hợp với ghế sofa tạo cảm giác cân đối mà không khiến không gian quá chật chội.

Chất liệu và vật liệu sản xuất

Yếu tố cần quan tâm hàng đầu là chất liệu của gối, nó ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và cảm giác thoải mái của người dùng. Một chiếc gối dựa lưng gồm 2 phần: ruột gối và vỏ gối.

 • Ruột gối là phần quan trọng nhất của chiếc gối, nó quyết định tới khả năng nâng đỡ, hỗ trợ có tốt hay không. Bất kỳ chất liệu nào cũng có ưu, nhược điểm. Tuy nhiên nếu bạn gặp vấn đề về xương khớp thì nên sử dụng chất liệu cao su non (memory foam) chuyên dùng trong các sản phẩm y tế.
 • Vỏ gối (áo gối) là phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng, khá quan trọng với người có làn da nhạy cảm. Các chất liệu vỏ gối thường thấy là vải cotton, vải thun polyester, nhung, lụa, da… Trong đó các loại vải có nguồn gốc sợi cotton hoặc pha polyester thường dùng với những nơi khí hậu nóng.
Đọc thêm: Nến thơm là gì? Top 10 nến thơm tốt và bán chạy nhất 

Cách vệ sinh gối tựa lưng văn phòng

Không để gối tựa lưng bị dính nước. Dù làm bằng vật liệu gì thì chắc chắn là chiếc gối dựa lưng sẽ không thích hợp tiếp xúc với nước hoặc giặt bằng nước. Vì vậy khi sử dụng thì cần tránh tối đa việc để gối bị dính nước.
Dùng máy hút bụi để làm sạch bề mặt gối. Nếu sử dụng kỹ thì có lẽ gối chỉ bị dính một ít bụi bẩn hằng ngày. Chúng ta có thể dùng máy hút bụi gia đình hoặc chổi chuyên dụng để loại bỏ lớp bụi này.
Chỉ giặt phần vỏ gối. Gối tựa lưng hầu hết được may phần vỏ gối riêng với phần ruột, nên nếu cần giặt gối thì có thể giặt riêng vỏ gối thôi.
Trường hợp dùng gối để ngủ thì phải thường xuyên giặt gối. Do chất nhờn trên mặt dễ làm gối tựa lưng nhanh bẩn nên cần giặt đều đặn hơn, có thể là 2 tuần 1 lần.
Hạn chế tối đa việc gối tựa lưng rơi xuống đất. Mặc dù mặt sàn văn phòng làm việc nhìn khá sạch sẽ, nhưng thực chất lại rất bẩn do ít khi được vệ sinh bằng xà phòng.

Tham khảo: The Best Ergonomic Seat Cushions

Cách vệ sinh gối tựa lưng văn phòng
Cách vệ sinh gối tựa lưng văn phòng

Một số nguyên nhân gây đau lưng ở văn phòng

Đau lưng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, và tùy theo thể trạng và cơ địa mỗi người mà bệnh tình nặng nhẹ khác nhau, thời gian và cường độ bệnh tật cũng không ai giống ai. Bên dưới là một số nguyên nhân gây đau lưng thường gặp ở giới văn phòng.

 • Đau lưng có thể là do thoát vị đĩa đệm. Phần đĩa đệm bị dịch chuyển ra khỏi cột sống do trong quá trình ngồi trên ghế văn phòng thường xuyên sai tư thế, phần đĩa đệm bị thoái hóa, nứt rách và mất đi chất nhầy bảo vệ, từ đó xuất hiện tình trạng đau lưng.
 • Do hội chứng đau cơ xơ hóa, gây nên tình trạng đau mỏi lưng và đau toàn thân. Đây là hội chứng đau lưng mãn tính trong cơ, dây chằng và các phần mềm bên trong cơ thể. Các triệu chứng thường thấy có thể là mệt mỏi, mất ngủ, trầm cảm, tuy không tác động trực tiếp lên các chỗ đau ngay nhưng trong thời gian dài làm việc nặng thì sẽ có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và đời sống.
 • Ngồi nhiều trên ghế văn phòng tại một tư thế không đúng. Đây là tình trạng thường xuyên bắt gặp ở dân văn phòng. Trong quá trình làm việc hoạt động đã ít mà còn có những cách ngồi không đúng sẽ làm cho đau lưng nặng hơn.Các chuyên gia khuyến cáo những người ngồi nhiều là nên dành ra 10 phút mỗi giờ cho việc di chuyển xung quanh để phòng tránh bệnh đau lưng hiệu quả.
 • Lo âu và căng thẳng cũng là một nguyên nhân dẫn đến chứng đau lưng mỏi khớp. Cách sống và chế độ ăn uống không phù hợp có thể gây ra rối loạn sức khỏe. Hiện tượng đau lưng là do cột sống không được cung cấp đủ oxy, và do đó sẽ đau hơn.
 • Nghỉ ngơi không đúng tư thế cũng là một nguyên nhân dẫn đến đau lưng trong thời gian dài. Những tư thế ngủ như úp bụng hay nghẹo đầu sẽ làm cho cột sống phải chịu áp lực, từ đó xuất hiện các cơn đau. Những dấu hiệu này ban đầu chỉ là tạm thời nhưng về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến cột sống và làm nặng hơn bệnh đau lưng.

Xem thêm bài viết về bộ chăn gối ngủ văn phòng để khắc phục hoàn toàn chứng đau lưng.

Kết

Để điều trị chứng đau lưng mãn kiếp thì cách tốt nhất là trang bị cho mình một chiếc ghế và gối tựa lưng phù hợp với cơ thể, cột sống. Tôi tin rằng sau bài viết này thì bạn đã hiểu được chiếc gối tựa lưng văn phòng. Qua đó có thể chọn cho mình một sản phẩm ưng ý.

1 thought on “Top 7 gối tựa lưng văn phòng tốt nhất 2019”

 1. Thủ môn phản lưới nhà

  Nhờ có bài viết này mà mình đỡ mỏi lưng hẳn, mình đã mua cho gia đình, vợ con các loại gối tựa lưng văn phòng êm ái nhất, ngọt ngào nhất. Chào thân ái và quyết thắng anh em

Leave a Comment

Your email address will not be published.