Top 7 gối ngủ trưa văn phòng đẹp và tiện dụng nhất 2020

Bạn có hàì lòng với nội dung bài viết không?
[Tổng cộng: 2 - Trung bình: 5]

Gối ngủ trưa văn phòng có cần thiết không? Trong môi trường làm việc nhiều căng thẳng và áp lực như hiện nay, khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn là điều hết sức cần thiết. Giấc ngủ trưa tuy ngắn nhưng giúp cơ thể trở lại trạng thái cân bằng, tỉnh táo, tràn đầy năng lượng để tiếp tục công việc của buổi chiều. 

Tuy nhiên ở môi trường văn phòng, không có đủ không gian và sự thoải mái như ở nhà, và gối ngủ là lựa chọn tối ưu. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chọn các loại gối ngủ tốt nhất cũng như những lưu ý khi sử dụng gối ngủ. Nếu có nhu cầu thì bạn có thể đọc thêm bài viết về sản phẩm túi ngủ của chúng tôi nhé!

1. Gối ngủ văn phòng 3 in 1|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2020/04/goi-ngu-van-phong-3-in-1-2-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchan-goi-ngu-van-phong-3-in-1-hinh-ngau-nhien-p7001857.html|238000|156000|34|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fSet-Ch%c4%83n-G%e1%bb%91i-ng%e1%bb%a7-v%c4%83n-ph%c3%b2ng-3-in-1-h%c3%acnh-m%c3%a8o-Chibi-i.9885445.2270928274|270000|270000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-ngu-van-phong-3-in-1-tua-dau-tua-lung-tua-tay-23681677.html|120000|120000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fbo-chan-goi-van-phong-3-trong-1-chan-sieu-min-goi-dau-u-am-tay-chan-men-bo-chan-goi-hinh-gau-bong-meo-cun-i520134671-s1046618688.html|202000|155000|23||2. Gối ngủ trưa văn phòng chữ U totoro|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2020/04/goi-ngu-trua-van-phong-chu-U-totoro-1-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-chu-u-goi-ke-co-totoro-ngho-nghinh-p21469179.html|250000|59000|76|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fG%e1%bb%91i-K%c3%aa-C%e1%bb%95-G%e1%bb%91i-Ch%e1%bb%af-U-TOTORO-V%e1%ba%a3i-Nhung-M%e1%bb%81m-M%e1%bb%8bn-Cho-GI%e1%ba%a4C-Ng%e1%bb%a7-Ngon.-i.170453426.4100552475|99821|55900|44|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-chu-u-totoro-23417224.html|97000|55000|43|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-tua-co-chu-u-totoro-sieu-em-ai-i560664253-s1216998795.html|250000|250000|0||3. Gối ngủ văn phòng đa năng|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2020/04/goi-ngu-van-phong-da-nang-1-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-ngu-da-nang-cho-dan-van-phong-khong-gay-dau-moi-gay-co-mau-ngau-nhien-p24843674.html|220000|78000|65|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fG%e1%bb%91i-Ng%e1%bb%a7-V%c4%83n-Ph%c3%b2ng-%c4%90a-N%c4%83ng-Si%c3%aau-D%e1%bb%85-Th%c6%b0%c6%a1ng-i.180316097.5636132657|69000|69000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-ngu-van-phong-da-nang-22002392.html|180000|119000|34|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-ngu-van-phong-da-nang-goi-goi-ngu-van-phong-goi-ngu-i547238289-s1162708182.html|180000|99000|45||4. Gối ngủ trưa đa năng cho dân văn phòng cao cấp|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2020/04/goi-ngu-trua-da-nang-cho-dan-van-phong-cao-cap-1-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-massage-co-cao-cap-xiaomi-hr-s100-vua-lam-goi-ngu-trua-vua-lam-goi-massage-khi-cang-thang-lam-goi-di-may-bay-hang-nhap-khau-p36396344.html|450000|418000|7|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fG%e1%bb%91i-t%e1%bb%b1a-l%c6%b0ng-%c3%b4m-b%c3%a0n-ng%e1%bb%a7-tr%c6%b0a-v%c4%83n-ph%c3%b2ng-cao-c%e1%ba%a5p-b%e1%ba%b1ng-cao-su-non-i.38129485.2768392873|279000|270630|3|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-ngu-van-phong-goi-ngu-trua-van-phong-20385883.html|149000|99000|34|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-ngu-ngoi-om-ban-ngu-trua-van-phong-cao-cap-bang-cao-su-non-i325958820-s521966773.html|279000|279000|0||5. Gối ngủ du lịch văn phòng cao cấp Amalife|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2020/04/goi-ngu-du-lich-van-phong-cao-cap-Amalife-2-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-du-lich-amalife-goi-ngu-thong-minh-chinh-hang-p21929492.html|1000000|349000|65|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fG%e1%bb%91i-Du-L%e1%bb%8bch-Amalife-%e2%80%93-G%e1%bb%91i-Ng%e1%bb%a7-Th%c3%b4ng-Minh-Ch%c3%adnh-H%c3%a3ng-i.75574910.2721505661|498611|359000|28|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-du-lich-goi-ngu-thong-minh-chinh-hang-amalife-21508110.html|500000|349000|30|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-du-lich-amalife-goi-ngu-thong-minh-amalife-i295660063-s471498528.html|500000|359000|28||6. Gối chữ U Memory Foam|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2020/04/goi-chu-U-Memory-Foam-1-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-chu-u-van-phong-du-lich-tua-dau-o-to-may-bay-chat-lieu-memory-foam-bao-ve-chong-moi-co-p21485263.html|350000|79999|77|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f(M%e1%ba%abu-M%e1%bb%9bi)-G%e1%bb%90I-CH%e1%bb%ae-U-CAO-SU-NON-%f0%9f%92%95FREE-SHIP-%f0%9f%92%95G%e1%bb%91i-k%c3%aa-c%e1%bb%95-U22-memory-foam-du-l%e1%bb%8bch-ng%e1%bb%a7-tr%c6%b0a-v%c4%83n-ph%c3%b2ng-i.13710039.6119104799|165278|119000|28|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-chu-u-memory-foam-2-lop-vo-co-lon-co-khuy-cai-duoc-kiem-hang-30321420.html|511000|378000|26|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-ke-co-van-phong-comohome-goi-chu-u-van-phong-du-lich-tua-dau-o-to-cao-cap-chat-lieu-memory-foam-ho-tro-tot-cho-co-tang-kem-tui-dung-i364560884-s604164560.html|399000|399000|0||7. Gối ngủ văn phòng cute|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2020/04/goi-ngu-van-phong-cute-1-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-men-heo-phe-ngu-3-trong-1-4-chieu-sieu-min-bo-chan-goi-van-phong-p38319237.html|450000|285000|37|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f-H%c3%80NG-M%e1%bb%9aI-G%e1%bb%91i-Ng%e1%bb%a7-V%c4%83n-Ph%c3%b2ng-Cao-Su-Non-H%c3%acnh-Cute-tho%c3%a1ng-kh%c3%ad-i.62508684.5219182602|195000|195000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-ngu-van-phong-cute-19978220.html|209000|209000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-men-heo-phe-ngu-heo-ngao-ngu-3-trong-1-thun-4-chieu-sieu-min-bo-chan-goi-van-phong-gau-bong-kem-menqua-tang-sinh-nhat-83-2010-i359634686-s593508884.html|350000|239000|32

Các sản phẩm gối ngủ trưa bán chạy nhất hiện nay

1. Gối ngủ văn phòng 3 in 1

Thông tin sản phẩm:

 • Kích thước: dài x rộng x cao = 33 x 24 x 12 (cm)
 • Chất liệu: bông PP cao cấp

Chất liệu vải cao cấp, nhiều mang sắc lựa chọn mang đến cho bản cảm giác thoải mái nhất khi sử dụng. Gối ngủ trưa 3 in 1 này giúp bạn không phải gục xuống bàn gây tê tay, đau mỏi vai gáy và ảnh hưởng đến cột sống. 

Ngoài ra, gối có lỗ thở giúp cho bạn không bị ngộp hoặc khó thở khi ngủ. Đặc biệt, với thiết kế đa năng, bạn có thể dùng chính chiếc gối này để tựa lưng, tựa đầu khi làm việc. Thậm chí có thể tựa vào ghế để ngủ.

 Gối ngủ văn phòng 3 in 1 có thiết kế ấn tượng và nổi bật
Gối ngủ văn phòng 3 in 1 có thiết kế ấn tượng và nổi bật

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchan-goi-ngu-van-phong-3-in-1-hinh-ngau-nhien-p7001857.html|238000|156000|34|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fSet-Ch%c4%83n-G%e1%bb%91i-ng%e1%bb%a7-v%c4%83n-ph%c3%b2ng-3-in-1-h%c3%acnh-m%c3%a8o-Chibi-i.9885445.2270928274|270000|270000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-ngu-van-phong-3-in-1-tua-dau-tua-lung-tua-tay-23681677.html|120000|120000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fbo-chan-goi-van-phong-3-trong-1-chan-sieu-min-goi-dau-u-am-tay-chan-men-bo-chan-goi-hinh-gau-bong-meo-cun-i520134671-s1046618688.html|202000|155000|23

2. Gối ngủ trưa văn phòng chữ U totoro

Thông tin sản phẩm:

 • Chất liệu: vải nhung
 • Màu sắc: xám
 • Hình dáng: totoro chữ U
 • Kích thước: 28 x 25 x 8 cm
 • Khối lượng tịnh: 330g

Với phần ruột bằng chất liệu bông, tạo cảm giác êm ái, nhẹ nhàng khi sử dụng. Chất liệu vải mềm mại, thông thoáng, dễ giặt và nhanh khô giúp bạn tiết kiệm thời gian để vệ sinh gối. Thiết kế chữ U mang lại cho bạn cảm giác thoải mái như đang nằm trên giường, hạn chế tối đa tình trạng mỏi cổ, vai gáy khi phải ngồi làm việc thời gian dài. 

Với kiểu dáng ngộ nghĩnh, gọn nhẹ nên bạn dễ dàng có thể mang theo để sử dụng tại văn phòng và đặc biệt là trên tàu, xe, máy bay, giúp giảm đáng kể tình trạng nhức mỏi, ê ẩm, tạo cảm giác dễ chịu khi bạn phải trải qua các chuyến du lịch đường dài.

 Gối ngủ totoro chữ U
Gối ngủ totoro chữ U

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-chu-u-goi-ke-co-totoro-ngho-nghinh-p21469179.html|250000|59000|76|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fG%e1%bb%91i-K%c3%aa-C%e1%bb%95-G%e1%bb%91i-Ch%e1%bb%af-U-TOTORO-V%e1%ba%a3i-Nhung-M%e1%bb%81m-M%e1%bb%8bn-Cho-GI%e1%ba%a4C-Ng%e1%bb%a7-Ngon.-i.170453426.4100552475|99821|55900|44|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-chu-u-totoro-23417224.html|97000|55000|43|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-tua-co-chu-u-totoro-sieu-em-ai-i560664253-s1216998795.html|250000|250000|0

3. Gối ngủ văn phòng đa năng

Thông tin sản phẩm:

 • Vỏ ngoài bằng vải nhung mềm mại, thoáng mát.
 • Lớp bông lót bên trong nhẹ nhàng, êm ái.
 • Màu sắc: đa dạng để bạn lựa chọn.
 • Kích thước: 32x13x22 cm

Với thiết kế độc đáo, chiếc gối xinh xắn nhỏ gọn này có hình dạng chữ L, bạn có thể vừa úp mặt lên gối để ngủ, vừa luồn tay xuống dưới gối, giúp bạn không còn bị tê tay, đau vai, cổ và mặt sưng húp. Mang lại cho bạn giấc ngủ trưa ngon lành, chuẩn bị cho một buổi chiều làm việc thật hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể dùng để lót tay, tựa lưng mang lại cảm giác êm ái, thoải mái khi phải làm việc căng thẳng liên tục.

Gối ngủ đa năng có thiết kế dạng chữ L độc đáo
Gối ngủ đa năng có thiết kế dạng chữ L độc đáo

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-ngu-da-nang-cho-dan-van-phong-khong-gay-dau-moi-gay-co-mau-ngau-nhien-p24843674.html|220000|78000|65|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fG%e1%bb%91i-Ng%e1%bb%a7-V%c4%83n-Ph%c3%b2ng-%c4%90a-N%c4%83ng-Si%c3%aau-D%e1%bb%85-Th%c6%b0%c6%a1ng-i.180316097.5636132657|69000|69000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-ngu-van-phong-da-nang-22002392.html|180000|119000|34|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-ngu-van-phong-da-nang-goi-goi-ngu-van-phong-goi-ngu-i547238289-s1162708182.html|180000|99000|45

4. Gối ngủ trưa đa năng cho dân văn phòng cao cấp

Thông tin sản phẩm:

 • Kích thước: 32x13x22 cm
 • Thiết kế đường cong mềm mại tạo cảm giác thoải mái.
 • Có lỗ thở, không lo khó thở khi ngủ.
 • Lớp vải ngoài thoáng mát, dễ dàng vệ sinh.

Là vật dụng không thể thiếu với dân văn phòng vào mỗi buổi trưa. Với kiểu dáng độc đáo giúp nâng đỡ cổ chống mỏi, đau nhức; lỗ thở ở giữa gối giúp bạn không còn ngộp thở khi úp mặt xuống ngủ; lỗ luồn tay phía dưới nên bạn cũng không còn tê nhức tay. Tạo giấc ngủ thoải mái, giúp bạn thư giãn lấy lại năng lượng sau một buổi sáng làm việc căng thẳng. 

Với kiểu dáng nhỏ gọn dễ dàng mang đi nên chiếc gối trở nên đa năng khi bạn có thể sử dụng khi đi tàu, xe, máy bay.

 Gối ngủ văn phòng sở hữu thiết kế đường cong mềm mại, nhiều màu sắc
Gối ngủ văn phòng sở hữu thiết kế đường cong mềm mại, nhiều màu sắc

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-massage-co-cao-cap-xiaomi-hr-s100-vua-lam-goi-ngu-trua-vua-lam-goi-massage-khi-cang-thang-lam-goi-di-may-bay-hang-nhap-khau-p36396344.html|450000|418000|7|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fG%e1%bb%91i-t%e1%bb%b1a-l%c6%b0ng-%c3%b4m-b%c3%a0n-ng%e1%bb%a7-tr%c6%b0a-v%c4%83n-ph%c3%b2ng-cao-c%e1%ba%a5p-b%e1%ba%b1ng-cao-su-non-i.38129485.2768392873|279000|270630|3|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-ngu-van-phong-goi-ngu-trua-van-phong-20385883.html|149000|99000|34|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-ngu-ngoi-om-ban-ngu-trua-van-phong-cao-cap-bang-cao-su-non-i325958820-s521966773.html|279000|279000|0

5. Gối ngủ du lịch văn phòng cao cấp Amalife

Thông tin sản phẩm:

 • Kích cỡ: Free size, có gắn khóa nam châm giúp dễ dàng điều chỉnh.
 • Kích thước: 27x17x13 cm
 • Chất liệu pha trộn mềm mại: 95% sợi Viscose + 5% sợi Elastomer.
 • Chu vi lớn nhất/ chu vi nhỏ nhất : 45 / 32 cm

Với thiết kế như hình dạng một con ốc bao lấy xung quanh phần cổ của bạn. Phần lõi có độ mềm mại và đàn hồi cao được làm từ mút hoạt tính cao cấp. Phần vải ở ngoài êm ái có thể co duỗi dễ dàng tháo ra và vệ sinh. 

Khi sử dụng xong, gối dễ dàng xếp lại gọn gàng bằng 60% kích thước so với ban đầu thuận tiện để bạn sử dụng trong các chuyển công tác hay du lịch, hoặc có thể sử dụng tại văn phòng như một chiếc gối ngủ trưa. Với khóa bằng nam châm vĩnh cửu được gắn trên gối nên bạn có thể điều chỉnh kích cỡ để phù hợp với vòng cổ của mình, nhờ đó nó phù hợp với mọi lứa tuổi và người sử dụng.

 Gối ngủ du lịch văn phòng cao cấp Amalife
Gối ngủ du lịch văn phòng cao cấp Amalife

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-du-lich-amalife-goi-ngu-thong-minh-chinh-hang-p21929492.html|1000000|349000|65|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fG%e1%bb%91i-Du-L%e1%bb%8bch-Amalife-%e2%80%93-G%e1%bb%91i-Ng%e1%bb%a7-Th%c3%b4ng-Minh-Ch%c3%adnh-H%c3%a3ng-i.75574910.2721505661|498611|359000|28|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-du-lich-goi-ngu-thong-minh-chinh-hang-amalife-21508110.html|500000|349000|30|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-du-lich-amalife-goi-ngu-thong-minh-amalife-i295660063-s471498528.html|500000|359000|28

6. Gối chữ U Memory Foam

Thông tin sản phẩm:

 • Chất liệu Memory foam cao cấp, đàn hồi chậm, ôm sát vào cổ.
 • Thiết kế hình chữ M thông minh nâng đỡ toàn bộ vùng cổ và đầu.
 • Lớp vải bên ngoài thoáng mát, dễ dàng vệ sinh.
 • Kích thước: 30x18x14 cm
 • Dễ dàng cuộn lại bỏ vào túi khi di chuyển.

Ruột gối với chất liệu Memory foam có khả năng đàn hồi chậm tuyệt vời, giúp iim sát phần vai, đầu và cổ gáy trong lúc ngủ, giúp người sử dụng không nằm sai tư thế là nguyên nhân của bệnh lý đau xương khớp, cột sống cổ và cơ bắp vùng cổ. 

Cùng với thiết kế kiểu lượng sóng giúp nâng đỡ cột sống, mở rộng vùng cổ họng, đường thở từ mũi xuống cổ dễ dàng lưu thông giúp hạn chế tình trạng ngủ ngáy rất hiệu quả. Lớp vải bên ngoài thoáng mát không gây kích ứng, ngứa da và dễ dàng vệ sinh.

 Gối ngủ trưa chữ U Memory Foam
Gối ngủ trưa chữ U Memory Foam

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-chu-u-van-phong-du-lich-tua-dau-o-to-may-bay-chat-lieu-memory-foam-bao-ve-chong-moi-co-p21485263.html|350000|79999|77|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f(M%e1%ba%abu-M%e1%bb%9bi)-G%e1%bb%90I-CH%e1%bb%ae-U-CAO-SU-NON-%f0%9f%92%95FREE-SHIP-%f0%9f%92%95G%e1%bb%91i-k%c3%aa-c%e1%bb%95-U22-memory-foam-du-l%e1%bb%8bch-ng%e1%bb%a7-tr%c6%b0a-v%c4%83n-ph%c3%b2ng-i.13710039.6119104799|165278|119000|28|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-chu-u-memory-foam-2-lop-vo-co-lon-co-khuy-cai-duoc-kiem-hang-30321420.html|511000|378000|26|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-ke-co-van-phong-comohome-goi-chu-u-van-phong-du-lich-tua-dau-o-to-cao-cap-chat-lieu-memory-foam-ho-tro-tot-cho-co-tang-kem-tui-dung-i364560884-s604164560.html|399000|399000|0

7. Gối ngủ văn phòng cute

Thông tin sản phẩm:

 • Kích thước: 33x24x12 cm
 • Chất liệu vải mịn màng đem lại cảm giác thoải mái khi sử dụng
 • Hình dáng siêu cute cùng nhiều màu sắc để lựa chọn

Thiết kế mềm mại với đường cong phù hợp với đốt sống cổ và khuôn mặt giúp không còn đau cổ và vai gáy khi ngủ tại văn phòng. Lỗ thở ở giữa gối giúp bạn không còn khó thở. Chất liệu vải mịn màng thoáng mát dễ dàng vệ sinh không gây ngứa khi sử dụng. Gối còn có thể sử dụng để tựa lưng khi bạn ngồi làm việc trong thời gian dài.

 Gối ngủ văn phòng siêu cute có nhiều hình dạng và màu sắc cho bạn tha hồ lựa chọn
Gối ngủ văn phòng siêu cute có nhiều hình dạng và màu sắc cho bạn tha hồ lựa chọn

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-men-heo-phe-ngu-3-trong-1-4-chieu-sieu-min-bo-chan-goi-van-phong-p38319237.html|450000|285000|37|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2f-H%c3%80NG-M%e1%bb%9aI-G%e1%bb%91i-Ng%e1%bb%a7-V%c4%83n-Ph%c3%b2ng-Cao-Su-Non-H%c3%acnh-Cute-tho%c3%a1ng-kh%c3%ad-i.62508684.5219182602|195000|195000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fgoi-ngu-van-phong-cute-19978220.html|209000|209000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-men-heo-phe-ngu-heo-ngao-ngu-3-trong-1-thun-4-chieu-sieu-min-bo-chan-goi-van-phong-gau-bong-kem-menqua-tang-sinh-nhat-83-2010-i359634686-s593508884.html|350000|239000|32

Sự quan trọng của giấc ngủ trưa đối với nhân viên văn phòng

Sau một buổi sáng làm việc căng thẳng, cơ thể chúng ta cần được nghỉ ngơi và thư giãn. Giấc ngủ trưa tuy ngắn nhưng cực kỳ quan trọng để hồi phục năng lượng, lấy lại sự tỉnh táo tập trung cho buổi chiều làm việc.

Theo nhịp sinh học, sau khi ăn xong cơ thể thường buồn ngủ. Việc thuận theo cơ chế sinh lý tự nhiên giúp cơ thể ở thể trạng tốt và hưng phấn nhất. Nếu nơi làm việc của bạn đủ diện tích để nằm thì chúng tôi tin rằng sử dụng bộ chăn gối văn phòng sẽ tốt hơn cho giấc ngủ của bạn.

Ngủ bằng gối ngủ chuyên dụng cho phép bạn có giấc ngủ dễ chịu và êm ái hơn

Cách chọn mua gối ngủ trưa văn phòng chi tiết nhất

Chất liệu gối phải thoáng mát

Với chất liệu thoáng mát, người bạn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất khi sử dụng. Bạn không hề muốn một chiếc gối khó vệ sinh hay khó thoát khí, luôn chứa những mùi thật khó chịu khi sử dụng phải không nào.

Kiểu dáng, kích thước gối phù hợp với tư thế ngủ

Ngủ trưa ở văn phòng chắc chắn sẽ không thể thoải bằng trên chiếc giường ở nhà bạn. Vì vậy, một chiếc gối phù hợp với tư thế ngủ của bạn sẽ làm giảm đi sự bất tiện, mang đến cho bạn một giấc ngủ thật thoải mái. Cũng giống như chiếc gối tựa lưng văn phòng, hình dáng và kích thước của sản phẩm quyết định rất nhiều đến sự thoải mái của bạn.

Màu sắc gối hài hòa, tạo cảm giác thoải mái

Với một chiếc gối có màu sắc ưa thích của bạn, chắc chắn bạn sẽ rất thích thú và luôn giữ nó bên mình. Ngoài ra màu sắc cũng giúp bạn thư giãn và tinh thần vui vẻ. Thật tuyệt vời khi có một chiếc gối ngủ với màu sắc và hình dáng thật ngộ nghĩnh đáng yêu luôn bên bạn mỗi giấc ngủ trưa đúng không nào.

Độ cứng, mềm của gối

Gối là nơi bạn tựa vào khi ngủ. Vì vậy lựa chọn một chiếc gối với độ mềm mại ưa thích của bạn sẽ là tác nhân quan trọng giúp giấc ngủ của bạn thật dễ dàng và thoải mái.

Dễ dàng vệ sinh, giặt giũ

Một chiếc gối với chất liệu dễ dàng vệ sinh sẽ giúp bạn luôn có một chiếc gối sạch sẽ, thơm tho bên mình. Bạn không hề muốn chiếc gối của mình luôn mang mùi hôi, ẩm mốc vì khó vệ sinh và khó khô, điều đó sẽ làm bạn khó đi vào giấc ngủ trưa của mình.

 Gối ngủ văn phòng có nhiều kiểu dáng cho bạn chọn lưa tùy theo nhu cầu
Gối ngủ văn phòng có nhiều kiểu dáng cho bạn chọn lưa tùy theo nhu cầu

Gối ngủ trưa văn phòng có giá bao nhiêu?

Chất liệu của gối sẽ quyết định giá thành của sản phẩm. Với những chiếc gối có chất liệu đệm bên không có độ đàn hồi vượt trội, lớp vải bên ngoài bình thường thì giá thành sẽ không cao.

Thường chỉ rơi vào khoảng 100 – 300 nghìn. Tuy nhiên với những chiếc gối có chất liệu đàn hồi cao cấp như memory foam thì giá thành chắc chắn sẽ cao hơn từ khoảng 300 – 600 nghìn.

Hướng dẫn giặt gối chữ U, gối ngủ văn phòng.

Đầu tiên bạn phải tháo lớp vỏ gối ra. Sau đó giặt riêng vỏ gối và ruột gối. Vì ruột gối thường không chịu được ngâm nước nên nếu bạn giặt và ngâm cùng với vỏ gối thì sẽ mau hư.

Thêm vào đó nếu bạn vò, chà mạnh ruột gối sẽ nhanh chóng mất đi tính đàn hồi. Phần vỏ gối bạn nên giặt sạch, ngâm nước xả và phơi khô. Bạn nên giặt thường xuyên để gối luôn sạch sẽ và thơm tho nhé. Đọc thêm hướng dẫn giặt gối cổ ở đây nhé!

 Một chiếc gối ngủ siêu đáng yêu
Một chiếc gối ngủ siêu đáng yêu

Một số câu hỏi thường gặp

Sự khác nhau giữa gối ngủ trưa và gối tựa lưng là gì?

Khác nhau về hình dáng, vì mỗi loại gối có thiết kế riêng nhằm ôm sát phần cơ thể mà bạn tiếp xúc vào.

Khi ngủ trưa có cần đắp mền không?

Tùy thuộc vào mỗi người và nơi làm việc của bạn. Với những bạn nơi làm việc không có chỗ ngủ trưa và phải ngủ tại bàn làm việc thì thường không đắp mền.

Gối ngủ trưa văn phòng có gây tê tay không?

Với thiết kế mới hiện nay của những loại gối giới thiệu phía trên, bạn hoàn toàn không phải lo lắng về việc này nữa vì đã có chỗ luồn tay cho bạn khi ngủ.

Sử dụng gối văn phòng có bị mỏi cổ không?

Nếu bạn sử dụng loại gối có kích thước phù hợp với mình thì sẽ không bị đau cổ. Ngoài ra bạn có thể tham khảo những loại gối với thiết kế độc đáo phía trên để lựa chọn cho mình nhé .

Mua gối ngủ văn phòng ở đâu giá rẻ nhất?

Hiện nay hai trang mua sắm trực tuyến uy tín là Shopee và Tiki là hai địa điểm bán gối ngủ văn phòng nhiều lựa chọn và giá rẻ nhất.

Đọc thêm bài viết về chiếc gối ngủ văn phòng (Nap Pillow) của các nhân viên trên thế giới.

 Gối ngủ văn phòng - người bạn thân thiết của các cô nàng chàng trai công sở
Gối ngủ văn phòng – người bạn thân thiết của các cô nàng chàng trai công sở

Kết luận

Mỗi loại có một công dụng và ưu điểm riêng. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà chiếc gối sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất, mang lại cho bạn cảm giác êm ái và nhẹ nhàng.

Bài viết trên hy vọng mang đến cho bạn những thông tin và lựa chọn hợp lý cho mình. Chúc các bạn có những buổi trưa thật ngon giấc nhé!

Nếu bạn là một bà mẹ bỉm sữa thì đừng bỏ qua bài viết về chiếc gối chống bẹp đầu cho bé nhé!

2 thoughts on “Top 7 gối ngủ trưa văn phòng đẹp và tiện dụng nhất 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published.