Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Tôi là Tao, chúng tôi là Chúng Tao.
Địa chỉ trang web của Chúng Tao là: https://tumuado.com.
Đây là website tổng hợp kinh nghiệm của Chúng Tao, với mục đích là giúp đỡ 500 anh em mua được đúng thứ đồ mình cần, và với giá tiền hợp lý nhất. Hãy tin chúng tao.

Dữ liệu cá nhân nào tôi thu thập và tại sao chúng tôi thu thập nó

Bình luận

Khi bạn truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu sau đây:

  • Thông tin được hiển thị trong phần biểu mẫu nhận xét.
  • Địa chỉ IP của khách truy cập.
  • Chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Khi khách truy cập vào website và bắt đầu bình luận thì đại loại sẽ có liên quan đến một dịch vụ gọi là Gravatar, đây là điều khoản bảo mật của nó: https://automattic.com/privacy/.
Sau đó email mà bạn dùng để bình luận sẽ được hiển thị đồng thời với bình luận đó.

Khi cần liên hệ với admin webiste

Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Việc này là để thuận tiện cho bạn để không phải điền lại thông tin khi đăng nhận xét khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu khách truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của khách có chấp nhận cookie không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập kéo dài trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình kéo dài trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ khách”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc đăng một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản chỉ ra ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như thể khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai
Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận này được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.