Top 10 chiếu ngủ văn phòng giá rẻ, sạch sẽ dễ vệ sinh nhất

Bạn có hàì lòng với nội dung bài viết không?
[Tổng cộng: 0 - Trung bình: 0]

Chiếu ngủ văn phòng là vật dụng cực kì hữu dụng cho những người cần có giấc ngủ trưa.

Chợp mắt 10 – 20 giây cũng mang lại những lợi ích cho sức khỏe. Đây là cách mà người vì lý do công việc, không có đủ thời gian để nghỉ trưa nên áp dụng.

Khi bạn mệt mỏi, ngay lập tức nhắm mắt vào, thư giãn tâm trí, tập trung vào việc nghỉ ngơi trong vài chục giây ngắn ngủi cũng giúp thay đổi tình trạng mệt mỏi nhanh chóng, khôi phục lại tâm lý và tinh thần. Bạn có thể tham khảo bài viết về chiếc ghế ngủ văn phòng tốt này nhé.

Bài viết giới thiệu một số chiếc chiếu ngủ giá rẻ, bền và đáng dùng nhất. Phần cuối bài sẽ giải đáp một số thắc mắc của người dùng về sản phẩm này.

Chiếu ngủ văn phòng|3|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/1-Chieu-ngu-van-phong-gia-re-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchieu-ngu-van-phong-p3258989.html|60000|44500|26|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.117241758.2367296507|25000|18000|28|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fchieu-ngu-van-phong-ca-nhan-8620951.html|48000|27000|44|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fchieu-ngu-trua-chieu-du-lich-tham-ngu-van-phong-gap-gon-kich-thuoc-190x100-cm-mat-mut-em-ai-i101141611-s101323411.html|44000|29000|34||Combo chiếu ngủ văn phòng + Tấm che mắt gấu + Gối hơi chữ U|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/2-Chieu-ngu-van-phong-kem-goi-chu-U-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-men-heo-phe-ngu-3-trong-1-4-chieu-sieu-min-bo-chan-goi-van-phong-p38319237.html|450000|285000|37|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.397154.794353341|80000|60000|25|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fchan-goi-van-phong-hinh-heo-kute-22885937.html|280000|195000|30|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fcombo-chieu-ngu-van-phong-tam-che-mat-gau-goi-hoi-chu-u-i151480002-s159587282.html|0|0|34||Bộ chăn gối văn phòng heo phê ngủ|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/3-Bo-chan-goi-van-phong-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-men-heo-phe-ngu-3-trong-1-4-chieu-sieu-min-bo-chan-goi-van-phong-p38319237.html|450000|285000|37|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.31657170.3115959830|351471|239000|32|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fnem-van-phong-dem-chieu-ngu-trua-nem-van-phong-23216368.html|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-men-heo-phe-ngu-3-trong-1-thun-4-chieu-sieu-min-bo-chan-goi-van-phong-gau-bong-kem-menqua-tang-sinh-nhat-83-2010-i359616633-s593512767.html|0|0|0||Nệm Gấp Ngủ Trưa Văn Phòng|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/4-Chieu-ngu-van-phong-Nem-gap-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fnem-gap-ngu-trua-van-phong-dem-ngu-van-phong-gon-nhe-p18003402.html|280000|260000|7|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.127248729.2048459499|150000|135000|10|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Đệm ngủ trưa văn phòng|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/5-Chieu-ngu-van-phong-Dem-gap-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fnem-ngu-trua-van-phong-hoang-thien-ha-mau-o-vuong-caro-trang-xanh-100-vai-coton-thoang-mat-mem-mai-tham-hut-mo-hoi-giat-duoc-bang-may-de-gap-gon-co-tui-dung-rieng-p38459105.html|470000|390000|17|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.174614008.5800480294|267857|150000|44|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Chiếu ngủ văn phòng, chiếu điều hoà sợi mây|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/6-Chieu-ngu-van-phong-may-dan-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchieu-may-dieu-hoa-du-kich-co-chieu-thoang-mat-chieu-dieu-hoa-chieu-lam-mat-chieu-mat-mua-he-chieu-may-dieu-hoa-chieu-ngu-mua-he-chieu-nam-dieu-hoa-chieu-may-xuat-khau-p14956631.html|290000|124500|57|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.48230553.1025866069|125000|125000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fchieu-ngu-chieu-dieu-hoa-soi-may-180x200cm-chieu-ngu-van-phong-chieu-ngu-van-phong-i212693328-s266387694.html|350000|150073|57||Chiếu cói ngủ văn phòng gấp gọn|3|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/7-Chieu-ngu-van-phong-gap-gon-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.28869521.791098534|100000|59000|41|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fchieu-ngu-van-phong-90cm-x-170cm-26095715.html|100000|100000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Nệm Văn Phòng Sang Trọng Nhỏ Gọn MiMY|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/8-Chieu-ngu-van-phong-Mini-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.165461059.2679407402|398824|339000|15|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fnem-van-phong-dem-chieu-ngu-trua-nem-van-phong-23216368.html|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Bộ chăn và gối du lịch, văn phòng hình mèo|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/9-Bo-chan-goi-du-lich-hinh-meo-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fbo-chan-goi-van-phong-3in1-meo-xam-p38493736.html|349000|249000|29|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.12442323.1798741672|129000|129000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fbo-chan-va-goi-du-lich-van-phong-qua-tang-cho-be-2in1-21132350.html|190000|149000|22|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Chiếu cói ngủ văn phòng|3|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/10-Chieu-coi-ngu-van-phong.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.26450901.1965873391|120000|120000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fchieu-ngu-van-phong-ca-nhan-80x190-6180978.html|79000|59000|25|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Review chiếu ngủ văn phòng loại nào tốt và tiện dụng nhất

1. Chiếu ngủ văn phòng

Mình có mấy nhận xét về sản phẩm các bạn tham khảo khi mua nhé:

 • Sản phẩm: Chiếu to, êm, nhưng hơi nóng khi nằm, thoáng khí không tốt.
 • Giá: giá vừa, so với sendo thì mắc hơn, nhưng mua sendo phí ship cao hơn, bù qua bù lại.
Tấm xốp cách nhiệt văn phòng
Tấm xốp cách nhiệt văn phòng

Giá bán chưa giảm: 39.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchieu-ngu-van-phong-p3258989.html|60000|44500|26|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.117241758.2367296507|25000|18000|28|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fchieu-ngu-van-phong-ca-nhan-8620951.html|48000|27000|44|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fchieu-ngu-trua-chieu-du-lich-tham-ngu-van-phong-gap-gon-kich-thuoc-190x100-cm-mat-mut-em-ai-i101141611-s101323411.html|44000|29000|34

Chiếu rộng, không mỏng, theo cảm nhận của mình thì với mức giá như vậy thì mình thấy chiếu ok. Lại gấp lại gọn nhẹ, mang đi cắm trại ngoài trời, ngủ văn phòng, trải chỗ cho bé nhà mình nằm chơi, rất tiện lợi.

Chất lượng nỉ quá mỏng, nằm không êm. Mình đã nghĩ nó phải có độ dày êm vừa phải đúng như cái đã từng mua ở siêu thị, giá cũng tầm ngang ngửa nhau. Đến khi nhận được sản phẩm thì thấy thất vọng quá.

2. Combo chiếu ngủ văn phòng + Tấm che mắt gấu + Gối hơi chữ U

Combo chiếu ngủ kết hợp tấm che mắt gấu cùng gối hơi vô cùng thích hợp đối với dân văn phòng. Chiếu được làm bằng nhựa chuyên dụng , mặt trên là lớp cách nhiệt giúp hạn chế nhiệt độ giúp bạn sẽ cảm thấy thoải mái và mát mẻ hơn, mặt dưới là lớp mút mỏng tạo nên lớp đệm êm ái.

Combo chiếu ngủ văn phòng + Tấm che mắt gấu + Gối hơi chữ U
Combo chiếu ngủ văn phòng + Tấm che mắt gấu + Gối hơi chữ U

Giá bán chưa giảm: 75.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-men-heo-phe-ngu-3-trong-1-4-chieu-sieu-min-bo-chan-goi-van-phong-p38319237.html|450000|285000|37|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.397154.794353341|80000|60000|25|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fchan-goi-van-phong-hinh-heo-kute-22885937.html|280000|195000|30|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fcombo-chieu-ngu-van-phong-tam-che-mat-gau-goi-hoi-chu-u-i151480002-s159587282.html|0|0|34

Miếng che được làm từ chất liệu bông mềm mại, dây thun có độ co giãn vừa có tác dụng cố định vừa tạo sự tiện dụng khi sử dụng. Gối hơi được làm từ chất liệu nỉ có van khí, kích thước nhỏ gọn rất tiện lợi khi di chuyển, dễ dàng bỏ vào túi, balo.

3. Bộ chăn gối văn phòng heo phê ngủ

Vừa có thể dùng làm gối ôm + có chăn để đắp, tựa lưng, một sản phẩm với 3 công dụng tuyệt vời như thế, hẳn là món quà phù hợp nhất để bạn dành tặng cho người thân, người thương iu nhất của mình.

Bộ chăn gối văn phòng heo phê ngủ
Bộ chăn gối văn phòng heo phê ngủ

Giá bán chưa giảm: 399.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgoi-men-heo-phe-ngu-3-trong-1-4-chieu-sieu-min-bo-chan-goi-van-phong-p38319237.html|450000|285000|37|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.31657170.3115959830|351471|239000|32|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fnem-van-phong-dem-chieu-ngu-trua-nem-van-phong-23216368.html|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fgoi-men-heo-phe-ngu-3-trong-1-thun-4-chieu-sieu-min-bo-chan-goi-van-phong-gau-bong-kem-menqua-tang-sinh-nhat-83-2010-i359616633-s593512767.html|0|0|0

Sản phẩm bằng chất liệu thun 4 chiều siêu mềm mịn, không bị xù lông hay phai màu sau một thời gian sử dụng, thân thiện với làn da của bạn và của bé.

 • Gối: 35 cm x 50cm
 • Chăn: 1 m x 1.7 m

4. Nệm Gấp Ngủ Trưa Văn Phòng

Cấu tạo của nệm gồm có 2 phần chính: Vỏ nệm được may bằng vải polyester siêu bền, thoáng mát, chống bám bẩn. Ruột nệm bằng mouse nguyên khối màu trắng nên có độ bền cao, có độ đàn hồi tốt, mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Nệm Gấp Ngủ Trưa Văn Phòng
Nệm Gấp Ngủ Trưa Văn Phòng

Giá bán chưa giảm: 230.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fnem-gap-ngu-trua-van-phong-dem-ngu-van-phong-gon-nhe-p18003402.html|280000|260000|7|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.127248729.2048459499|150000|135000|10|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Sản phẩm rất đa chức năng dùng để ngủ trưa tại văn phòng làm việc, mang theo khi đi du lịch dã ngoại. Ngoài ra có thể dùng làm thảm tập yoga, làm nệm dự phòng khi nhà có khách, làm tấm trải cho bé nằm chơi.

5. Đệm ngủ trưa văn phòng

Khi tham gia dã ngoại hay tại công sở, những giấc ngủ trưa thực sự cần thiết cho một ngày làm việc căng thẳng. Hãy để cho cơ thể được nghỉ ngơi thực sự với đệm ngủ tiện dụng này.

Đệm ngủ trưa văn phòng
Đệm ngủ trưa văn phòng

Giá bán chưa giảm: 569.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fnem-ngu-trua-van-phong-hoang-thien-ha-mau-o-vuong-caro-trang-xanh-100-vai-coton-thoang-mat-mem-mai-tham-hut-mo-hoi-giat-duoc-bang-may-de-gap-gon-co-tui-dung-rieng-p38459105.html|470000|390000|17|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.174614008.5800480294|267857|150000|44|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Khi bạn nằm thẳng trong chiếc đệm ngủ bạn sẽ cảm nhận được sự êm ái từ lớp bông dưới lưng, còn gì tuyệt vời hơn khi thức dậy cảm thấy xương cốt được thư giản không có cảm giác đau nhức vì được nằm thẳng người. Mặt trên của đệm ngủ sẽ như một lớp chăn để bạn cảm giác thoải mái khi nằm.

6. Chiếu ngủ văn phòng, chiếu điều hoà sợi mây

Chiếu điều hòa được thiết kế với màu sắc hài hòa (vàng nâu) cùng những đường nét hoa văn đẹp và sang trọng. Chiếu gồm 2 lớp lớp sợi mây tổng hợp ở phía trên và lớp vải ở phía dưới, trên cả 2 lớp là những lỗ thoát khí nhỏ tạo ra sự lưu thông không khí và điều hòa nhiệt độ, giúp chiếu không bị bí.

Chiếu ngủ văn phòng, chiếu điều hoà sợi mây
Chiếu ngủ văn phòng, chiếu điều hoà sợi mây

Giá bán chưa giảm: 125.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchieu-may-dieu-hoa-du-kich-co-chieu-thoang-mat-chieu-dieu-hoa-chieu-lam-mat-chieu-mat-mua-he-chieu-may-dieu-hoa-chieu-ngu-mua-he-chieu-nam-dieu-hoa-chieu-may-xuat-khau-p14956631.html|290000|124500|57|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.48230553.1025866069|125000|125000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fchieu-ngu-chieu-dieu-hoa-soi-may-180x200cm-chieu-ngu-van-phong-chieu-ngu-van-phong-i212693328-s266387694.html|350000|150073|57

Chất liệu mây cũng vô cùng an toàn và thân thiện với môi trường. Đặc biệt sản phẩm không hề chứa chất độc hại không gây nguy hiểm tới sức khỏe của con người, nên hoàn toàn có thể sử dụng cho trẻ em.

7. Chiếu cói ngủ văn phòng gấp gọn

Chiếu được thiết kế đặc biệt 1 mặt bằng cói tự nhiên, 1 mặt là chất kiệu PE tạo cho bạn cảm giác êm ái khi sử dụng. Chiếu làm từ chất liệu cói tự nhiên an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Chiếu thoáng mát, nhỏ gọn, đặc biệt tiện dụng cho giấc ngủ trưa của dân văn phòng.

Chiếu cói ngủ văn phòng gấp gọn
Chiếu cói ngủ văn phòng gấp gọn

Giá bán chưa giảm: 65.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.28869521.791098534|100000|59000|41|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fchieu-ngu-van-phong-90cm-x-170cm-26095715.html|100000|100000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Về cảm quan thì như ảnh, nhưng chiếu khá mỏng, đưởng chỉ yếu và có mùi hôi cói nặng. Mùi cói hôi đã ngâm chanh, nước muối phơi khô r mà vẫn không hết mùi.

8. Nệm Ngủ Văn Phòng Sang Trọng Nhỏ Gọn MiMY

Nệm Văn Phòng Cao Cấp MiMY sẽ giúp bạn có được giấc nghỉ trưa nơi văn phòng được trọn vẹn hơn, tạo năng lượng cho giờ làm việc buổi chiều đạt hiệu quả cao hơn.

Nệm Ngủ Văn Phòng Sang Trọng Nhỏ Gọn MiMY
Nệm Ngủ Văn Phòng Sang Trọng Nhỏ Gọn MiMY

Giá bán chưa giảm: 299.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.165461059.2679407402|398824|339000|15|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fnem-van-phong-dem-chieu-ngu-trua-nem-van-phong-23216368.html|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

 • Nguyên liệu: Được chần bằng gòn chuyên dụng, chất vải cotton Hàn Quốc sang trọng, mềm, mịn, không ra màu.
 • Kích thước: 80*180cm.

9. Bộ chăn và gối du lịch, văn phòng hình mèo

Hình dáng gối được thết kế xinh xắn ngộ nghĩnh đáng yêu với kiểu dáng hình mèo đầu to mình nhỏ cục cute. Vừa có thể gối đầu, tựa lưng hoặc giấu tay ấp vào trong. Với khoá kéo phía sau được dấu gọn, chăn dễ dàng được gập lại và cất phía sau mèo.

Bộ chăn và gối du lịch, văn phòng hình mèo
Bộ chăn và gối du lịch, văn phòng hình mèo

Giá bán chưa giảm: 99.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fbo-chan-goi-van-phong-3in1-meo-xam-p38493736.html|349000|249000|29|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.12442323.1798741672|129000|129000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fbo-chan-va-goi-du-lich-van-phong-qua-tang-cho-be-2in1-21132350.html|190000|149000|22|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Chú mèo không bị thay đổi quá nhiều khi lấy chăn ra hoặc cho lại, đảm bảo việc gối đầu và đắp chăn êm ái.

 • Chăn: 1,7 x 1,1M
 • Gối: 41 x 41 CM
 • Màu: Ghi, xanh, nâu, Trắng.

10. Chiếu cói ngủ văn phòng

Chiếu cá nhân dùng ngủ trưa ở văn phòng, hoặc đi du lịch, gọn nhẹ, không thấm nước. Nhẹ nhàng, có thể xếp gọn và lau sạch dễ dàng. Mẫu mã đẹp, sang trọng, mang đến sự tiện nghi, sinh động, bắt mắt cho không gian nhà bạn.

Chiếu cói ngủ văn phòng
Chiếu cói ngủ văn phòng

Giá bán chưa giảm: 59.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.26450901.1965873391|120000|120000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.sendo.vn%2Fchieu-ngu-van-phong-ca-nhan-80x190-6180978.html|79000|59000|25|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

 • Chất liệu: Chiếu nhựa nhiều màu sắc
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Kích thước: 80 x190 (cm)
 • Trọng lượng: 500gram

Nhân viên văn phòng có nên ngủ trưa không?

Với hầu hết mọi người, giấc ngủ trưa có tác dụng làm tăng khả năng tập trung vào buổi chiều. Rất nhiều nhà khoa học đã chứng minh được rằng một giấc ngủ trưa ngắn từ 15 đến 30 phút là đủ để cơ thể nghỉ ngơi sau buổi sáng làm việc căng thẳng.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì việc ngủ trưa ngắn có tác dụng rất tốt đến tâm trạng khi phải tiếp tục làm việc buổi chiều. Những ngày bận công việc không ngủ được sẽ làm cho cả phần còn lại trong ngày trở nên vật vờ, khó tập trung vào công việc.

Ngoài ra, theo một số nghiên cứu, việc ngủ trưa có thể làm giảm huyết áp ở một số người.

Giấc ngủ trưa mang lại nhiều lợi ích là vậy, tuy nhiên làm thế nào để dễ dàng ngủ một giấc ngắn chỉ từ 15 đến 30 phút? Chắc chắn là chúng ta cần phải có một chỗ nằm thoải mái và ấm áp như ở nhà. Đây chính là những lợi ích chính của bộ chiếu ngủ văn phòng.

Đọc thêm bài viết: Ngủ trưa, nên hay không? Chuyên gia nói gì?

Với hầu hết mọi người, giấc ngủ trưa có tác dụng làm tăng khả năng tập trung vào buổi chiều
Với hầu hết mọi người, giấc ngủ trưa có tác dụng làm tăng khả năng tập trung vào buổi chiều

Lợi ích của chiếu ngủ văn phòng

Với mục đích là mang lại giấc ngủ trưa thoải mái cho những nhân viên văn phòng, chiếu ngủ văn phòng có những đặc điểm khá thú vị. Chúng ta hãy cũng điểm qua một số lợi ích của những chiếc chiếu ngủ văn phòng nhé.

 • Chỗ ngủ sạch sẽ. Quần áo sẽ không dính cát bụi của nền phòng làm việc. Sau khi ngủ cũng không cần phủi bụi.
 • Tâm lý thoải mái hơn khi nằm trên chiếu ngủ. Chắc chắn các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng việc nằm lên sàn văn phòng làm việc để ngủ không hề thoải mái chút nào. Một chiếc chiếu ngủ có lẽ tốt hơn nhiều.
 • Ấm áp hơn khi ngủ. Môi trường văn phòng làm việc thường được trang bị máy lạnh. Nếu nền phòng lát gạch thì sẽ rất lạnh, nằm trên chiếu ngủ, nệm ngủ văn phòng sẽ ấm áp hơn, đỡ hại sức khỏe hơn nhiều.
 • Dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nằm lên chiếu ngủ sẽ hạn chế âm thanh vọng lên từ sàn phòng, từ đó làm cho chúng ta dễ dàng ngủ sâu hơn.

Ngoài chiếu ngủ văn phòng, các bạn cũng nên tìm mua những chiếc gối tựa lưng văn phòng, để loại bỏ chứng đau lưng mãi mãi.

Các loại chiếu ngủ văn phòng phổ biến

Hiện nay trên thị trường đang bán 4 loại chiếu ngủ, mỗi loại có những ưu nhược điểm khác nhau. Chúng ta hãy cùng điểm qua các sản phẩm này nhé.

1. Tấm xốp cách nhiệt ngủ văn phòng

Đây là sản phẩm đơn giản và có giá bán rẻ nhất, chỉ khoảng 50k cho một sản phẩm tấm xốp cách nhiệt có kích thước 180cm x 100 cm.

Ưu điểm của sản phẩm là giá rẻ, nằm êm, cách nhiệt tốt, ít bám bụi. Tuy nhiên khuyết điểm cũng khá lớn là độ bền không cao và gây ra tiếng sột soạt khi nằm hoặc gấp, xếp tấm xốp.

2. Nệm gấp ngủ văn phòng

Nệm gấp được thiết kế để có thể gấp lại rất gọn gàng để tiện cho việc bảo quản ở môi trường văn phòng. Với giá bán cao hơn tấm xốp cách nhiệt, khoảng 200k cho một chiếc nệm ngủ.

Ưu điểm của sản phẩm là rất êm ái và thoải mái khi nằm. Khi xếp lại thì kích thước của nệm gấp rất nhỏ, có thể dễ dàng cất gọn gàng vào hộc tủ. Khuyết điểm của sản phẩm là dễ bám bụi, và có thể phải giặt hoặc vệ sinh nệm gấp sau một thời gian sử dụng.

3. Chiếu cói ngủ văn phòng

Ưu điểm của chiếu cói là thoáng mát, không bí hơi, có thể dễ dàng bảo quản và lấy ra sử dụng một cách nhanh chóng. Ngoài ra giá bán của sản phẩm cũng khá rẻ, chỉ khoảng 60k cho một chiếc chiếu cói ngủ văn phòng.

Khuyết điểm của sản phẩm là nằm không êm bằng những loại chiếu ngủ văn phòng khác. Những người có lớp da mỏng có thể sẽ cảm thấy đau khi nằm trên chiếu cói. Chiếu cói còn cần phải vệ sinh giũ bụi sau một thời gian sử dụng để đảm bảo vệ sinh.

4. Bộ chăn gối văn phòng

Đây là sản phẩm chiếu ngủ văn phòng đắt tiền nhất, với giá bán từ 200k đến 400k cho một bộ sản phẩm gồm chăn và gối.

Chiếc gối êm ái và mền ấm áp sẽ tạo cho bạn cảm giác ngủ như ở nhà. Tuy nhiên bộ sản phẩm này đòi hỏi phải giặt giũ ít nhất một lần mỗi tháng để giữ được vẻ sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe.

Nếu không hài lòng với những sản phẩm này, bạn vẫn có thể lựa chọn chiếc chiếu trúc để sử dụng ngủ trưa ở văn phòng cũng rất tốt.

Nệm gấp được thiết kế để có thể gấp lại rất gọn gàng để tiện cho việc bảo quản ở môi trường văn phòng
Nệm gấp được thiết kế để có thể gấp lại rất gọn gàng để tiện cho việc bảo quản ở môi trường văn phòng

Hướng dẫn chọn mua chiếu ngủ văn phòng phù hợp

Để lựa chọn được sản phẩm chiếu ngủ văn phòng ưng ý thì chúng tôi đã liệt kê một số tiêu chí quan trọng đối với sản phẩm này. Nếu bạn có ý định mua và sử dụng sản phẩm thì hãy đọc kỹ phần này nhé.

Chất liệu, vật liệu

Đối với tấm lót ngủ văn phòng thì chất liệu, vật liệu cấu tạo là quan trọng nhất. Vì da và cơ thể chúng ta sẽ tiếp xúc trực tiếp với chiếu, vật liệu tốt sẽ mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu.

Vật liệu nilon của tấm lót cách nhiệt văn phòng cho khả năng dễ làm sạch, nhưng lại khá bí bách, dễ gây nóng. Vật liệu nệm, chăn cotton thì thoáng mát nhưng dễ bẩn và cần vệ sinh thường xuyên. Tùy vào mục đích và người dùng mà nên lựa chọn vật liệu thích hợp.

Giá bán

Với giá bán chỉ từ 30k đến 50k cho những sản phẩm giá rẻ, có lẽ chúng ta không quá quan trọng về giá cả sản phẩm. Tuy nhiên hãy tìm hiểu kỹ những sản phẩm chiếu ngủ văn phòng tại Tiki, Shopee hay Lazada, để chắc chắn rằng bạn mua được sản phẩm có giá rẻ nhất.

Kích thước

Kích thước của chiếu ngủ trưa là yếu tố quan trọng để lựa chọn. Thông thường sản phẩm chiếu ngủ đơn văn phòng có kích thước khoảng 180cm x 80cm. Kích thước này đủ để một người nằm thoải mái, thậm chí có thể quay qua quay lại.

Tuy nhiên những sản phẩm tấm xốp cách nhiệt ngủ trưa văn phòng thì có kích thước to hơn. Hãy chắc chắn rằng chỗ bạn dự định nằm có đủ không gian để trải chiếu.

Khả năng gấp gọn, bảo quản

Không gian văn phòng thường không quá rộng rãi, vì vậy cũng sẽ không có nhiều diện tích để cất giữ chiếu. Sẽ rất bất tiện nếu như chiếu ngủ có kích thước lớn, cần nhiều không gian để cất.

Một số sản phẩm còn có thiết kế quai sách, sau khi gấp chiếu lại thì có thể cột lại giống như quai sách, rất tiện lợi cho việc bảo quản và mang đi làm, đi du lịch.

Ít bám bụi, dễ dàng vệ sinh

Mỗi khi cần vệ sinh, giặt giũ chiếu ngủ thì phải mang từ văn phòng về nhà, sau đó giặt, phơi khô rồi mang lên văn phòng lại. Thao tác này tốn khá nhiều công sức.

Việc chọn lựa những sản phẩm ít bám bụi, bám bẩn sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian công sức cho việc làm sạch thảm ngủ văn phòng.

Một số câu hỏi thường gặp

Mua chiếu ngủ văn phòng ở đâu?

Mua chiếu ngủ, nệm ngủ, tấm trải ngủ văn phòng tốt nhất là ở Tiki, Shopee hoặc Lazada. Đây là những nơi có thể mua được sản phẩm chính hãng với cái giá rẻ hơn so với những cửa hàng truyền thống.

Chiếu ngủ văn phòng giá bao nhiêu?

Những sản phẩm tấm lót ngủ văn phòng có giá rẻ, chỉ khoảng 50k cho sản phẩm có chất lượng tốt. Chiếu cói thì có giá cao hơn, khoảng 60k. Nệm gấp hoặc bộ chăn gối văn phòng thì có giá bán khá cao từ 200k đến hơn 400k.

Tấm lót ngủ văn phòng có nóng không?

Câu trả lời là có nóng. Tuy nhiên văn phòng làm việc thường được trang bị máy lạnh công suất lớn, vì vậy chúng ta không sợ bị nóng khi sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên nếu nơi bạn làm việc không được trang bị máy lạnh thì hãy lựa chọn sản phẩm chiếu cói.

Tấm lót ngủ văn phòng có mau bẩn không?

Hầu hết các loại chiếu ngủ văn phòng đều có độ bền không cao. Tuy nhiên thời gian ngủ trưa chỉ kéo dài khoảng 30 phút mỗi ngày, vì vậy bạn có thể sử dụng chiếu ngủ trưa cho nhân viên văn phòng trong một thời gian khá dài.

Kết

Giấc ngủ trưa tuy ngắn nhưng lại có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, mỗi ngày đừng quên dành ra một chút thời gian để có thể có được giấc ngủ trưa nhẹ nhàng, êm ái và thư giãn nhất. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ngủ trưa quá nhiều có thể gây ra những tác hại không tốt đối với sức khỏe. Nếu quan tâm đến sức khỏe, bạn có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm xà phòng giấy, có công dụng rất tốt trong việc vệ sinh cá nhân.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn chọn lựa cho mình chiếc chiếu ngủ văn phòng như ý. Nếu có thắc mắc góp ý gì thì bạn vui lòng gởi vào phần bình luận nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published.