Chai xịt vệ sinh giày sneaker loại nào tốt và an toàn cho giày

Bạn có hàì lòng với nội dung bài viết không?
[Tổng cộng: 1 - Trung bình: 5]

Bạn có yêu thích giày sneaker không? Chắc chắn là có rồi, ai mà chả thích giày sneaker. Vậy thì có lẽ bạn nên bắt đầu tìm hiểu về chai xịt vệ sinh giày sneaker đi là vừa.

Chai xịt vệ sinh giày sneaker là dung dịch có tác dụng tẩy sạch vết bẩn trên giày sneaker mà vẫn giữ lại màu sắc và chất liệu nguyên bản của giày. Dung dịch vệ sinh được sản xuất dưới dạng chai xịt, gel hoặc dung dịch thông thường.

Bài viết giới thiệu về sản phẩm xịt vệ sinh giày sneaker, đồng thời tổng hợp thêm thông tin hướng dẫn sử dụng và giải đáp thắc mắc cho người dùng. Ngoài giày sneaker thì chai xịt này còn có công dụng vệ sinh giày patin trẻ em nữa.

Gel Vệ Sinh Giày Matteo (100ml)|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/1-Gel-ve-sinh-giay-Matteo-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgel-ve-sinh-giay-matteo-100ml-p1752057.html|70000|60000|14|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.61330864.1081091477|100000|100000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fcombo-gel-ve-sinh-giay-matteo-100ml-tay-o-de-giay-matteo-100ml-i385206313-s653638351.html|110000|100149|9||Gel Vệ Sinh Giày (250ml) + Tặng Kèm 1 Bàn Chải|3|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/2-Gel-ve-sinh-giay-Chongiay-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgel-ve-sinh-giay-250ml-tang-kem-1-ban-chai-p1728017.html|170000|120000|29|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.23031046.426219577|120000|120000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Bọt Vệ Sinh Giày Đa Năng Chọn Giày (420ml)|3|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/3-Bot-ve-sinh-giay-Chongiay-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fbot-ve-sinh-giay-da-nang-nhan-hieu-chon-giay-420ml-ta-ng-kem-ban-chai-p1728351.html|150000|99000|34|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.11865049.2528987132|128571|99000|23|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fve-sinh-giay-da-nang-420ml-tang-kem-ban-chai-xanh-duong-i282728378-s654778574.html|120000|79000|34||Chai xịt tẩy trắng giày dép Sneaker|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/4-Chai-xit-ve-sinh-giay-Sneaker-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fxit-danh-giay-chai-xit-tay-trang-giay-dep-chai-xit-trang-giay-ve-sinh-giay-dep-xi-danh-giay-khong-mau-xi-ve-sinh-giay-dep-cao-cap-ve-sinh-giay-dep-phu-kien-thoi-trang-p15879754.html|199000|99000|50|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.192707467.5104411243|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fchai-xit-bot-tuyet-ve-sinh-giay-dep-tay-trang-sneaker-cao-cap-i284176282-s447376961.html|135000|75000|44||Chai Dung Dịch Vệ Sinh Giày Crep Protect Cure (200ml)|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/5-Chai-ve-sinh-giay-Crep-Protect-Cure-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchai-dung-dich-ve-sinh-giay-crep-protect-cure-200ml-p8055472.html|480000|428000|11|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.47909022.1163901637|450000|450000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fchai-dung-dich-ve-sinh-giay-crep-protect-cure-200ml-i274564320-s420612298.html|450000|450000|0||Bộ Vệ Sinh Giày Dép Crep Protect Cure Kit (100ml)|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/6-Bo-ve-sinh-giay-Crep-Protect-Cure-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fbo-ve-sinh-giay-dep-crep-protect-cure-kit-100ml-p7386965.html|520000|487000|6|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.171996542.2746244153|490000|392000|20|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fcrep-protect-cure-bo-ve-sinh-giay-dep-crep-protect-cure-kit-100ml-i274546711-s420560815.html|460000|460000|0||Bộ vệ sinh giày dạng bọt Enito Foam Cleaner Kit|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/7-Bo-ve-sinh-giay-Enito-Foam-Cleaner-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fhot-bo-ve-sinh-giay-enito-total-cleaner-kit-120ml-p38410801.html|280000|139000|50|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.68403380.1133419058|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Bộ Vệ Sinh Giày Reshoevn8r 3 Pieces Starter Kit (90ml)|4|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/8-Bo-ve-sinh-giay-Reshoevn8r-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fbo-ve-sinh-giay-reshoevn8r-3-pieces-starter-kit-90ml-p11794321.html|460000|460000|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.133547136.2007443486|460000|322000|30|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fbo-ve-sinh-giay-reshoevn8r-3-pieces-starter-kit-90ml-i280390864-s438372127.html|450000|450000|0||Bộ Dung Dịch Vệ Sinh Giày Jason Markk Essential Kit|5|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/9-Bo-ve-sinh-giay-Jason-Markk-scaled.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.181828353.7301923402|590000|590000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0||Chai xịt tẩy trắng giầy dép túi xách PLAC|3|https://tumuado.com/wp-content/uploads/2019/12/10-Chai-xit-tay-trang-giay-dep-tui-xach-Plac.jpg|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchai-tay-trang-giay-dep-tui-xach-100ml-p12122426.html|27000|16499|39|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.28768731.1660464695|16071|9000|44|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fchai-danh-giay-dep-tui-xach-plac-sieu-trang-nuoc-lau-giay-dep-tui-sach-co-dau-co-haru-store-ha-noi-i371178540-s618704117.html|29000|15000|48

Review chai xịt vệ sinh giày sneaker tốt nhất hiện nay

1. Gel Vệ Sinh Giày Matteo (100ml)

Cảm giác thơm dịu nhẹ nhưng sạch đến không ngờ. Đôi giay mình bị nấm hôi do chân mình bị phong thấp mà cứ giặt là sạch boong và không còn thấy mùi. Sản phẩm có mùi rất dễ chịu, sử dụng hiệu quả, đã test trên nhiều loại giày cực kỳ oke.

Gel Vệ Sinh Giày Matteo (100ml)
Gel Vệ Sinh Giày Matteo (100ml)

Giá bán chưa giảm: 60.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgel-ve-sinh-giay-matteo-100ml-p1752057.html|70000|60000|14|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.61330864.1081091477|100000|100000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fcombo-gel-ve-sinh-giay-matteo-100ml-tay-o-de-giay-matteo-100ml-i385206313-s653638351.html|110000|100149|9

Gel Vệ Sinh Giày Matteo (100ml) là sản phẩm dùng để đánh bật các vết bẩn cứng đầu làm cho đôi giày của bạn trở lại như mới.

 • Xịt dung dịch trực tiếp lên giày hay vết bẩn.
 • Làm ướt bàn chải sau đó chà nhẹ lên vết bẩn.
 • Cuối cùng là lau khô và cảm nhận kết quả.

2. Gel Vệ Sinh Giày (250ml) + Tặng Kèm 1 Bàn Chải

Dùng khá là được, mình chà lau cả đế giày luôn. Với dạng đôi stan smith trắng như mình đi thì đã vài năm, tuy cũng có trầy xước lớp da, nhưng khi đánh chà với gel vệ sinh này, nó mới lên hẳn rất nhiều.

Gel Vệ Sinh Giày (250ml) + Tặng Kèm 1 Bàn Chải
Gel Vệ Sinh Giày (250ml) + Tặng Kèm 1 Bàn Chải

Giá bán chưa giảm: 120.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgel-ve-sinh-giay-250ml-tang-kem-1-ban-chai-p1728017.html|170000|120000|29|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.23031046.426219577|120000|120000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Gel này trị được điều kiện thời tiết và bề mặt ở miền bắc phết đấy, nhanh bị bám bẩn và thời tiết hay ẩm. bình thường giặt xong cũng sạch trắng, nhưng dễ bị bám bẩn lại.
Giờ kết hợp lọ gel chà sạch giày có 100k + lọ xịt giày waterproof nữa thì vô đối rồi.

Sản phẩm gói như hình, kích cỡ chai to hơn mình nghĩ. chùi cũng sạch, mới xịt và đánh 1 lượt thì thấy cũng sạch (ko phải sạch bóng hoàn toàn đâu, nhưng như thế là rất ok so với giá tiền, chai Jason Marrk ở nhà thì cũng được như vậy thôi).

3. Bọt Vệ Sinh Giày Đa Năng Chọn Giày (420ml)

Giày mình bị dính cafe để lâu không biết cách giặt chà chỉ mờ dc 70%. Hóa ra chỉ cần xịt dung dịch ngâm chút xíu là chà rẹt rẹt cái ra, sản phẩm quá chất lượng.

Bọt Vệ Sinh Giày Đa Năng Chọn Giày (420ml)
Bọt Vệ Sinh Giày Đa Năng Chọn Giày (420ml)

Giá bán chưa giảm: 115.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fbot-ve-sinh-giay-da-nang-nhan-hieu-chon-giay-420ml-ta-ng-kem-ban-chai-p1728351.html|150000|99000|34|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.11865049.2528987132|128571|99000|23|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fve-sinh-giay-da-nang-420ml-tang-kem-ban-chai-xanh-duong-i282728378-s654778574.html|120000|79000|34

Dùng khá tốt, vệ sinh giầy sạch nhanh. Lúc đầu khi thử trên giầy tây và giầy thể thao, mình nghĩ nó chỉ đơn giản như xà phòng giặt tẩy thôi.

Không ngờ khi thử trên đôi giầy da lộn đã tua rua xơ xác vì không biết chăm sóc (lỡ đem đi giặt xà bông trước đó), sản phẩm này khiến đôi giày nhìn sạch hơn, da mướt hơn chút, cải thiện rõ rệt so với ban đầu.

4. Chai xịt tẩy trắng giày dép Sneaker

Để bảo quản giày cho tốt, nhà bán giày nào cũng khuyên các bạn nên hạn chế giặt giày – hạn chế cho giày tiếp xúc với nước. Chính vì thế, để bảo quản giày thật tốt, kéo dài tuổi thọ, tiết kiệm túi tiền mua thêm giày của các bạn.

Chai xịt tẩy trắng giày dép Sneaker
Chai xịt tẩy trắng giày dép Sneaker

Giá bán chưa giảm: 198.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fxit-danh-giay-chai-xit-tay-trang-giay-dep-chai-xit-trang-giay-ve-sinh-giay-dep-xi-danh-giay-khong-mau-xi-ve-sinh-giay-dep-cao-cap-ve-sinh-giay-dep-phu-kien-thoi-trang-p15879754.html|199000|99000|50|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.192707467.5104411243|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fchai-xit-bot-tuyet-ve-sinh-giay-dep-tay-trang-sneaker-cao-cap-i284176282-s447376961.html|135000|75000|44

Nhà bán xin giới thiệu sản phẩm xịt đánh giày đa năng. Giặt khô mọi loại giày dép, sau khi giặt sẽ trắng sáng như giày dép vừa mua.

5. Chai Dung Dịch Vệ Sinh Giày Crep Protect Cure (200ml)

Nói đến bộ vệ sinh làm sạch giày Crep Protect Cure thì ai cũng đều biết đây là bộ vệ sinh đỉnh nhất dành cho giày. Ai cũng đều thích dùng Crep Protect Cure bởi vì nó làm sạch cực nhanh và rất sạch vết bẩn, nguyên liệu làm từ thiên nhiên nên không sợ gây ảnh hưởng tới chất liệu hay màu của giày. Ngoài ra nó có mùi hương nhẹ, ít nhờn tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.

Chai Dung Dịch Vệ Sinh Giày Crep Protect Cure (200ml)
Chai Dung Dịch Vệ Sinh Giày Crep Protect Cure (200ml)

Giá bán chưa giảm: 410.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchai-dung-dich-ve-sinh-giay-crep-protect-cure-200ml-p8055472.html|480000|428000|11|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.47909022.1163901637|450000|450000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fchai-dung-dich-ve-sinh-giay-crep-protect-cure-200ml-i274564320-s420612298.html|450000|450000|0

Vì vậy những người mang giày cực thích dùng Crep Protect Cure để làm sạch đôi giày cưng của họ và nhu cầu người sử dụng càng nhiều. Nhưng bộ Crep Protect Cure Kit thì chai Crep Protect Cure chỉ có 100ml người sử dụng chỉ làm sạch được 40-50 đôi giày là hết.

6. Bộ Vệ Sinh Giày Dép Crep Protect Cure Kit (100ml)

Đã sử dụng trên Ultra boost 4.0 cho kết quả khả quan, dùng trên vải Canvas của Vans cũng tốt. Tuy nhiêu mình sau khi đánh bằng dung dịch vẫn rửa qua bằng nước lã, mình nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là không dùng nước lã. Không biết sản phẩm này có gây hại cho giày ko, vì nó tẩy trắng tốt quá.

Bộ Vệ Sinh Giày Dép Crep Protect Cure Kit (100ml)
Bộ Vệ Sinh Giày Dép Crep Protect Cure Kit (100ml)

Giá bán chưa giảm: 488.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fbo-ve-sinh-giay-dep-crep-protect-cure-kit-100ml-p7386965.html|520000|487000|6|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.171996542.2746244153|490000|392000|20|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fcrep-protect-cure-bo-ve-sinh-giay-dep-crep-protect-cure-kit-100ml-i274546711-s420560815.html|460000|460000|0

Đá test thử 3 đôi giày: 1 đôi đi 2 lần, 1 đôi đã đi tháng, và 1 đôi cũ mua được 1 năm, kết quả khi lau thì đều sạch đẹp. Rất hài lòng với chất lượng.

Hộp đựng rất tiện lợi. dễ mang đi du lịch. Mùi hương cực kì dễ chịu và thơm. Còn về tính năng tẩy rửa thì khỏi bàn. Rất sạch và thơm cho đôi Ultraboost của mình.

Bàn chải lúc mới mở ra nhìn có vẻ hoàn thiện không tốt. Nhưng lúc xài thực tế thì chà sát và vệ sinh rất mượt, bảo vệ các loại vải giày dạng mesh, knit rất tốt!

7. Bộ vệ sinh giày dạng bọt Enito Foam Cleaner Kit

Enito Foam Cleaner Kit là bộ sản phẩm vệ sinh giày dạng bọt tiện dụng giúp bạn có thể dễ dàng làm sạch đôi giày sneakers thân yêu của mình ở bất cứ nơi đâu một cách nhanh chóng.

Bộ vệ sinh giày dạng bọt Enito Foam Cleaner Kit
Bộ vệ sinh giày dạng bọt Enito Foam Cleaner Kit

Giá bán chưa giảm: 249.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fhot-bo-ve-sinh-giay-enito-total-cleaner-kit-120ml-p38410801.html|280000|139000|50|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.68403380.1133419058|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

 • Thành phần 98% thiên nhiên từ: dừa, jojoba và nước có khả năng phân huỷ sinh học an toàn cho sức khỏe của bạn.
 • An Toàn với mọi chất liệu, không gây bạc màu , phai màu
 • Để lại mùi thơm dịu mát sau khi làm sạch
 • Làm sạch nhanh chóng, không cần phơi!
 • Dễ dàng mang theo khi bạn đi du lịch, dã ngoại, phượt….
 • 1 Lọ đủ để vệ sinh được từ 40-50 đôi giày (tuỳ tình trạng)

8. Bộ Vệ Sinh Giày Reshoevn8r 3 Pieces Starter Kit (90ml)

Bộ này so với hộp 3 bàn chải thì tiết kiệm hơn, phù hợp cho những bạn cần tiện lợi, không quá đặt nặng việc vệ sinh kĩ. Chỉ có 1 bàn chải cho all types, nhưng vẫn dùng được cho cả midsole và đế.

Bộ Vệ Sinh Giày Reshoevn8r 3 Pieces Starter Kit (90ml)
Bộ Vệ Sinh Giày Reshoevn8r 3 Pieces Starter Kit (90ml)

Giá bán chưa giảm: 460.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fbo-ve-sinh-giay-reshoevn8r-3-pieces-starter-kit-90ml-p11794321.html|460000|460000|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.133547136.2007443486|460000|322000|30|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fbo-ve-sinh-giay-reshoevn8r-3-pieces-starter-kit-90ml-i280390864-s438372127.html|450000|450000|0

Tuy nhiên lúc chế solution ra khá khó, vì nước màu hơi đục, nắp lại màu đen, thiết kế nắp lại dạng mở, nên không biết solution đã chảy ra chưa. Nếu cải tiến lại thành dạng xịt thì hay hơn.

9. Bộ Dung Dịch Vệ Sinh Giày Jason Markk Essential Kit

Bộ dung dịch vệ sinh giày Jason Markk Essential Kit là cặp đôi hoàn hảo giúp bạn có thể tự vệ sinh và chăm sóc đôi giày sneakers thân yêu của mình tại nhà. Bộ sản phẩm bao gồm 1 lọ dung dịch vệ sinh giày cao cấp Jason Markk 4fl oz 118ml (98,3% thành phần từ thiên nhiên), an toàn cho tất cả các chất liệu giày và màu sắc của giày.

Bộ Dung Dịch Vệ Sinh Giày Jason Markk Essential Kit
Bộ Dung Dịch Vệ Sinh Giày Jason Markk Essential Kit

Giá bán chưa giảm: 590.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.181828353.7301923402|590000|590000|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0

Sản phẩm có thể sử dụng được cho khoảng trên 100 đôi giày. Bàn chải Standard Shoe Cleaning Brush Làm từ lông nhân tạo, phù hợp nhất để làm sạch phần đế giày và giày chất liệu bền, khó bong như nhựa, cao su, vải, lưới.

10. Chai xịt tẩy trắng giầy dép túi xách PLAC

Chai xịt tẩy trắng giầy dép túi xách PLAC có thành phần là nước tinh khiết, Cilicate Flour, Glycerin. Thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, dễ sử dụng. Chai xịt tẩy trắng Pac không làm mất màu đồ dùng, đem lại cho đồ dùng màu sắc sáng bóng như mới.

Chai xịt tẩy trắng giầy dép túi xách PLAC
Chai xịt tẩy trắng giầy dép túi xách PLAC

Giá bán chưa giảm: 16.000 VND.

https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchai-tay-trang-giay-dep-tui-xach-100ml-p12122426.html|27000|16499|39|https://shopee.prf.hn/click/camref:1011l86ew/adref:/pubref:/destination:https%3a%2f%2fshopee.vn%2funiversal-link%2fp-i.28768731.1660464695|16071|9000|44|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=|0|0|0|https://go.isclix.com/deep_link/5167773833729020772?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.vn%2Fproducts%2Fchai-danh-giay-dep-tui-xach-plac-sieu-trang-nuoc-lau-giay-dep-tui-sach-co-dau-co-haru-store-ha-noi-i371178540-s618704117.html|29000|15000|48

Sản phẩm không những sử dụng được cho các sản phẩm đồ da, Plac còn có tác dụng làm sạch trên các bề mặt khác như: Vải, da lộn.

Có cần vệ sinh giày sneaker không?

Sau một thời gian sử dụng giày sneaker thì chắc chắn đôi giày đã bám nhiều bụi bẩn. Việc vệ sinh không chỉ giúp cho vẻ ngoài của đôi giày đẹp như mới, mà còn giúp làm sạch bụi bẩn, ẩm mốc, giúp giày sneaker bền hơn.

Hiện nay, với sự phổ biến của giày sneaker, chúng được xem như một món hàng để trao đổi, sang tay, thậm chí là để kiếm lời. Vì vậy nhu cầu giữ cho đôi giày như mới ngày càng lớn, với mục đích là để bán được nhiều tiền hơn.

Ngoài ra, đối với những người có sở thích sưu tập giày sneaker, việc giữ cho nhiều đôi giày luôn ở trạng thái như mới cũng là thử thách. Chai xịt vệ sinh giày chính là giải pháp cho tình huống này, giúp cho đôi giày luôn mới, cả thân và đế giày.

Ngoài dung dịch vệ sinh giày sneaker thì các bạn cũng nên tham khảo miếng dán dế giày, gót giày, đây là sản phẩm hỗ trợ rất nhiều cho những người thường xuyên đi giày cao gót.

Sau một thời gian sử dụng giày sneaker thì chắc chắn đôi giày đã bám nhiều bụi bẩn
Sau một thời gian sử dụng giày sneaker thì chắc chắn đôi giày đã bám nhiều bụi bẩn

Bao lâu thì nên vệ sinh giày sneaker?

Thực sự thì không thể dựa vào thời gian để xác định có nên vệ sinh giày sneaker hay không. Phải dựa vào độ bám bẩn của giày để lên kế hoạch vệ sinh giày. Ví dụ như vừa thực hiện làm sạch giày xong mà chúng ta đi mưa, đi vào bãi bùn về thì chắc chắn là phải sử dụng chai xịt vệ sinh giày sneaker ngay vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên việc sử dụng dung dịch vệ sinh giày sneaker quá nhiều cũng có thể gây hại cho giày. Hãy đảm bảo rằng sau khi vệ sinh thì giày được đặt ở nơi khô thoáng, để có thể khô hết độ ẩm được tạo ra bởi dung dịch vệ sinh giày.

Việc vệ sinh giày bằng chai xịt hoặc dung dịch vệ sinh giày cũng không quá mất nhiều thời gian. Tùy vào mức độ bẩn của giày mà việc vệ sinh chỉ tốn từ 5 đến 20 phút mỗi lần.

Một số lợi ích khi sử dụng chai xịt và dung dịch vệ sinh giày sneaker

Tại sao nên sử dụng chai xịt vệ sinh giày? Tại sao không nên giặt giày bằng máy giặt và xà phòng?

Phần này của bài viết sẽ liệt kê một số lợi ích khi sử dụng chai xịt vệ sinh giày. Kết hợp với chai xịt khử mùi giày thì đây là bộ chăm sóc giày mà ai cũng nên có hiện nay.

 • Chai xịt vệ sinh giày sneaker làm sạch tốt hơn. Thực tế cho thấy việc sử dụng dung dịch vệ sinh giày sneaker chuyên dụng mang lại kết quả làm sạch tốt hơn. Đặc biệt là đối với giày thể thao, giày trắng.
 • Không gây hỏng giày, đặc biệt là những phần nhạy cảm như vải lưới (mesh) hay canvas. Dung dịch vệ sinh giày chỉ tác dụng với bụi bẩn chứ không làm phai màu giày sneaker.
 • Tiện dụng, sạch sẽ. Một số sản phẩm giúp vệ sinh giày được sản xuất dạng chai xịt bọt, rất dễ dàng bảo quản và sử dụng hằng ngày.
 • Chất tẩy rửa chuyên dụng không gây kích ứng da. Sau khi xịt vệ sinh giày thì chỉ cần dùng khăn ẩm lau lại là đã có thể sử dụng giày tiếp. Dung dịch vệ sinh giày không hề gây kích ứng hay ngứa ngáy trên da.
 • Tạo lớp bảo vệ giày. Hầu hết các dung dịch vệ sinh hiện nay đều có khả năng chống bám bụi, bám bẩn cho giày. Đảm bảo kéo dài thời gian sạch sẽ và trạng thái như mới của giày sneaker.

Hướng dẫn chọn mua chai xịt vệ sinh giày sneaker cao cấp

Chai xịt vệ sinh giày sneaker tốt là loại có khả năng đánh bay những vết bẩn cứng đầu, loại bỏ bụi bẩn và bùn đất một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, chất tẩy rửa không được làm mất màu hoặc biến đổi chất liệu của giày.

Một bộ dụng cụ làm sạch chăm sóc giày tốt bao gồm bàn chải mềm, khăn lau và chai xịt vệ sinh giày. Trong đó mỗi thành phần đều phải có những đặc điểm riêng để mang lại hiệu quả tối đa cho việc vệ sinh giày.

Bàn chải

Bàn chải to hoặc nhỏ tùy vào bộ sản phẩm, tuy nhiên phần lông bàn chải phải mềm. Lông bàn chải cứng sẽ làm trầy xước hoặc bong tróc một số chi tiết trên giày sneaker. Tuy nhiên, nếu bàn chải quá mềm thì cũng giảm khả năng làm sạch.

Khăn lau

Khăn lau dùng để lau sạch bọt vệ sinh sau quá trình vệ sinh giày sneaker. Khăn có kích thước vừa phải, không bị xù xơ vải khi lau. Khăn cũng cần có khả năng thấm hút nước tốt, để càng làm giày khô càng tốt.

Chai xịt vệ sinh giày sneaker

Chai xịt có thể ở dạng bọt hoặc dạng dung dịch, một số sản phẩm ở dạng gel. Chai xịt là chất tẩy rửa nhẹ, hoàn toàn an toàn với chất liệu của giày và an toàn với người sử dụng.

HƯỚNG DẪN CHỌN MUA CHAI XỊT VỆ SINH GIÀY SNEAKER CAO CẤP
HƯỚNG DẪN CHỌN MUA CHAI XỊT VỆ SINH GIÀY SNEAKER CAO CẤP

Hướng dẫn vệ sinh giày sneaker bằng chai xịt

Xịt bọt đều lên bề mặt giày

Bước 1: Xịt bọt đều lên bề mặt giày. Hãy chắc chắn rằng lớp bọt bao phủ tất cả những khu vực, vị trí mà bạn muốn làm sạch.

Làm ướt bàn chải

Bước 2: Làm ướt bàn chải. Chỉ cần nhúng bàn chải vào nước và lấy lên liền, để bàn chải chỉ thấm qua nước chứ không bị ướt sũng.

Dùng bàn chải chải sạch các vết bẩn

Bước 3: Dùng bàn chải chải sạch các vết bẩn. Lưu ý chà đều tay vừa vừa phải, không được chà quá mạnh, có thể gây trầy hoặc bong tróc các chi tiết trên giày sneaker.

Dùng khăn lau sạch bọt và bụi bẩn sau quá trình chà

Bước 4: Dùng khăn lau sạch bọt và bụi bẩn sau quá trình chà. Khăn nên được làm ẩm nhẹ để đảm bảo khả năng lau sạch hoàn toàn lượng bụi bẩn, đất bẩn sau khi chà.

Cách sử dụng dung dịch vệ sinh giày

Tùy vào loại giày mà có quy trình làm sạch khác nhau. Chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn cách làm sạch một số loại giày bên dưới:

Vệ sinh Giày da – Giày tây – Giày cao gót

 1. Xịt dung dịch trực tiếp lên giày hay vết bẩn.
 2. Làm ướt bàn chải sau đó chà nhẹ lên vết bẩn.
 3. Cuối cùng là lau khô và cảm nhận kết quả.

Vệ sinh giày da lộn – Giày vải

 1. Làm ướt giày trước khi vệ sinh
 2. Xịt dung dịch lên giày hay vết bẩn.
 3. Làm ướt bàn chảy sau đó chà lên vết bẩn. (Lưu ý càng nhiều nước càng sạch)
 4. Xả lại với nước sạch.
 5. Lau khô và phơi trước gió tránh ánh nắng trực tiếp.

Tẩy ố phần vải của giày

 1. Làm ướt giày trước khi vệ sinh.
 2. Xịt dung dịch lên giày.
 3. Giặt và chà giày với nhiều nước.
 4. Dùng khăn ăn đắp lên bề mặt giày sao cho giấy dính sát vào giày (có thể vẩy nước cho bề mặt giấy ướt luôn giúp giấy dính sát vào giày)
 5. Phơi khô trước gió tránh ánh nắng trực tiếp.
Tùy vào loại giày mà có quy trình làm sạch khác nhau
Tùy vào loại giày mà có quy trình làm sạch khác nhau

Một số câu hỏi thường gặp

Mua chai xịt vệ sinh giày sneaker ở đâu?

Nơi tốt nhất để mua các dụng cụ làm sạch giày sneaker ở ở các trang Thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada. Mua hàng ở những chỗ này sẽ đảm bảo nguồn gốc hàng chính hãng, giá cả cạnh tranh.

Chai xịt vệ sinh giày sneaker có giá bao nhiêu?

Tùy vào dung tích và nguồn gốc xuất xứ thương hiệu sản phẩm. Theo thống kê của chúng tôi thì những sản phẩm có chất lượng tốt thường có giá bán khoảng từ 300k đến 500k cho chai 100ml đến 150ml. Dung tích này đủ để vệ sinh khoảng 30 đến 50 lần.

Chai xịt vệ sinh giày có hại không?

Chai xịt hoặc dung dịch vệ sinh giày sneaker không hề có hại cho giày mà còn tạo một lớp bảo vệ giày chống lại bụi bẩn, nước và nhiệt độ. Ngoài ra chất tẩy rửa nhẹ này cũng không gây kích ứng da hoặc gây ngứa.

Có nên giặt giày sneaker không?

Chắc chắn là không. Giày sneaker sau khi giặt sẽ rất dễ bị biến đổi hình dạng, không giữ form. Ngoài ra lớp keo dán và những chi tiết nhạy cảm như mesh, logo có thể bị rách, bong tróc trong quá trình giặt.

Kết

Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã giải đáp thắc mắc của bạn về chai xịt vệ sinh giày sneaker. Chúng tôi khuyên rằng nếu là người yêu giày, bạn nên vệ sinh giày ít nhất 1 tuần 1 lần.

Nếu là người quá bận rột, có ít thời gian chăm sóc cho đôi giày yêu quý thì có thể bạn sẽ quan tâm đến những dịch vụ vệ sinh giày sneaker đang khá phổ biến hiện nay.

2 thoughts on “Chai xịt vệ sinh giày sneaker loại nào tốt và an toàn cho giày”

 1. Em có đôi yung1 da lộn đang kh biết phải vệ sinh thế nào Ai giúp em với ạ!

Leave a Comment

Your email address will not be published.